feminismus.czČlánky › V Rudňanoch pôsobia rómske zdravotné asistentky

V Rudňanoch pôsobia rómske zdravotné asistentky

V ambulancii detského lekára v Rudňanoch pôsobia od októbra minulého roka dve rómske zdravotné asistentky.
V ambulancii detského lekára v Rudňanoch pôsobia od októbra minulého roka dve rómske zdravotné asistentky.

Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o to informoval komunitný pracovník v obci Rudňany Karel Novák. „Vzhľadom nato, že už niekoľko rokov pracujem s rómskou komunitou, poznám k akým problémom dochádza kvôli komunikačným bariéram a etnickým špecifikám pri návšteve lekára. Pripravili sme preto dve rómske ženy na prácu zdravotných asitentiek, ktoré by dokázali práve tieto bariéry prekonať. Bolo by dobré, ak by zdravotné asistentky boli neskôr schopné poskytovať aj odborné poradenstvo,“ zdôraznil Karel Novák. Verí, že ak sa podarí vytvoriť program pre mladé ženy, možno budú po čase pokračovať aj v štúdiu na strednej zdravotníckej škole.

Asistentky začali svoju pôsobnosť praxou a to technickou asistenciou pre pediatra. Pomáhali organizovať očkovanie, nosili deti do poradne, usmerňovali ľudí v čakárni. Neskôr boli prítomné pri vyšetreniach, tlmočili do rómčiny a opačne a robili doprovod niektorým pacientom do miestnej nemocnice. Absolvovali 16 hodinový certifikovaný kurz prvej pomoci, ktorý organizoval Červený kríž. Okrem toho detský lekár zorganizoval pre tieto ženy 10 hodinový kurz. Podľa Karla Nováka sú to viac sociálne zdravotné pracovníčky a ich funkcia je skôr vyjednávacia a doprovodná ako terapeutická. Tieto ženy získali zaradením do pozície zdravotnej asistentky vyššie sociálne postavenie v komunite, čo im umožňuje úspešnejšie odovzdávať ďalej získané informácie.

V Rudňanoch okrem pediatra pracujú dve lekárky pre dospelých. Podľa slov Karla Nováka, tieto majú rovnako záujem využívať služby asistentov, ale zatiaľ sa nenašiel systém ako. Odborne asistentkám zadáva prácu detský lekár, ale technicky ich kontroluje terénny sociálny pracovník, ktorý ich má na starosti. Zamestnáva ich obecný úrad v rámci VPP. Na poskytovaní sociálnych služieb v Rudňanoch sa okrem obecného úradu podieľajú aj Okresný úrad práce v Spiššskej Novej Vsi, Úrad splnomocnenkyne vlády pre problématiku rómskych komunít, ETP Slovensko, Slovenský červený kríž a miestni lekári.

Rudňany patria medzi problémové lokality. Podľa posledných údajov tam žije 3202 obyvateľov a z toho 1176 Rómov.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.