Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › V regionech vede Olho-Technik

V regionech vede Olho-Technik

V regionech vede Olho-Technik
Letošní nově vyhlášené regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti vyhrála firma Olho-Technik, která již minulý rok získala speciální cenu Gender Studies za opatření na slaďování práce a rodiny. Olho-Technik je názorným příkladem toho, že i v prostředí výrobního podniku se sídlem v regionu je možné vycházet zaměstnancům a zaměstnankyním vstříc, a to nejen co se týká harmonizace pracovních a osobních povinností, ale také rovných příležitostí (nejen) žen a mužů.

Letošní nově vyhlášené regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti vyhrála firma Olho-Technik, která již minulý rok získala speciální cenu Gender Studies za opatření na slaďování práce a rodiny. Olho-Technik je názorným příkladem toho, že i v prostředí výrobního podniku se sídlem v regionu je možné vycházet zaměstnancům a zaměstnankyním vstříc, a to nejen co se týká harmonizace pracovních a osobních povinností, ale také rovných příležitostí (nejen) žen a mužů.

Jak je možné podpořit slaďování osobního, rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň ve výrobní firmě (jako je Olho-Technik)?

Podporujeme své zaměstnance nejen tím, že jim umožňujeme flexibilní rozvržení pracovní doby, ale poskytujeme i řadu benefitů – měsíční příspěvky na jakékoli wellness, fitness a kulturní akce dle výběru jednotlivců, dárky k narození dítěte, ve spolupráci s našimi partnery pořádáme Dny pro zdraví a v neposlední řadě podporujeme formální i neformální firemní setkání a sportovní utkání.

Co všechno dělá Olho-Technik, aby jeho zaměstnanci a zaměstnankyně měli ve firmě rovné podmínky a příležitosti?

Při výběrových řízeních rozhodují pouze zkušenosti, vzdělání a praxe. Na každou pozici máme přesně určený profil kandidáta a podle něj rozhodujeme o uchazečích. Abychom zajistili rovné podmínky pro stávající zaměstnance, pravidelně provádíme interní benchmarking mezd.

Ovlivňuje Vaši práci, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů, fakt, že jste firma mezinárodní a navíc, v rámci ČR, regionální?

Tento fakt naši firmu neovlivňuje. Přestože máme zahraniční mateřskou společnost, naší personální strategii nechává přímo na nás.

Jak je ve Vaší firmě ošetřen průběh mateřské a rodičovské dovolené a jaké benefity mají u Vás k dispozici rodiče malých dětí?

V průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené komunikujeme se svými zaměstnanci tak, aby měli dostatečné informace o novinkách ve firmě. Zasíláme firemní časopis, zveme je na námi pořádané akce. Pokud máme vhodné místo, nabídneme ho našim rodičům na rodičovské dovolené ve formě dohody o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Firemní benefity máme plošně pro všechny zaměstnance, rodiče nejvíce využívají příspěvky na wellness, fitness a kulturu nebo benefity v rámci projektu Péče o zdraví. V posledních letech si rodiče na rodičovské dovolené zřídili klub, v rámci kterého se pravidelně potkávají.

Jak zajišťuje Olho-Technik nediskriminační přístup v případě propouštění?

V případě, že jsme nuceni snižovat stavy kmenových zaměstnanců, vybíráme z těch, kterým v daném období končí pracovní smlouva na dobu určitou, podle jejich potenciálu. V naší firmě dlouhodobě sledujeme výkon jednotlivců v souladu s procesem hodnocení zaměstnanců. Pokud je nutné omezit určité pozice (přerozdělení činností, eliminace těchto činností na určitou dobu) řídíme se pouze organizační strukturou, bez ohledu na zaměstnance, který pozici zastává.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.