Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › V Procter and Gamble mají programy rovných příležitostí dobrou půdu

V Procter and Gamble mají programy rovných příležitostí dobrou půdu

V Procter and Gamble mají programy rovných příležitostí dobrou půdu
Jednou z firem, ve které mají programy rovných příležitostí - programy diverzity dobrou půda, je Procter and Gamble. Platí to především pro zastoupení v zemích západní Evropy. Jednotlivé části společnosti jsou zodpovědné za své vlastní programy diverzity. Ve svých počátcích se zaměřovaly především na management, ale v současné době je cílovou skupinou také administrativní a technický personál. lin
Jednou z firem, ve které mají programy rovných příležitostí - programy diverzity dobrou půda, je Procter and Gamble. Platí to především pro zastoupení v zemích západní Evropy. Jednotlivé části společnosti jsou zodpovědné za své vlastní programy diverzity. Ve svých počátcích se zaměřovaly především na management, ale v současné době je cílovou skupinou také administrativní a technický personál.

Prvotním impulsem pro vznik těchto programů bylo udržení žen na manažerských pozicích. Velká část žen totiž svá místa opouštěla již na počátku své kariéry, často kvůli rodinným povinnostem a pomalému kariérnímu postupu.

Programy se zaměřují na tři důležité oblasti:

 • povědomí o odlišných pracovních stylech
 • síťová setkání
 • flexibilní pracovní uspořádání
Prvním krokem v roce 1997 byla snaha nabídnou flexibilní pracovní uspořádání pro všechny zaměstnané:

 • redukovaná pracovní doba
 • rodičovská dovolená (neplacená, nad rámec zákona pro ženy i muže)
 • osobní neplacené volno (vědecké volno do délky tří měsíců každých 7 let)
 • péče o závislé v době cestování (příspěvek k nákladům za péči o závislou osobu)
 • flexibilní pracovní doba, sdílení zaměstnání (dva lidé pracují na částečný úvazek)
 • práce z domova (možnost strávit doma až 50% pracovní doby)
Druhý stupeň diverzitního programu začal v roce 2001. V jeho rámci fungují různé sítě a je kladen důraz na různé pracovní styly. V rámci tohoto programu také fungují mentorovací programy, jsou organizovány "workshopy stylu", které představují a učí, jak pracovat a pochopit "odlišné" pracovní styly.

Program Procter and Gamble není specificky zaměřen na genderovou problematiku, ale spíše na širší pojetí diverzity, které zahrnuje např. kulturní odlišnosti.

Filantropické aktivity P&G v České republice

Podle informací společnosti Procter & Gamble, bylo od roku 1991 do konce roku 2001 na charitativní projekty touto firmou věnováno více než 55 milionů Kč.

Výchovně - vzdělávací programy o dospívání a reprodukčním zdraví

Vzdělávací programy o dospívání a reprodukčním zdraví jsou součástí snahy Procter & Gamble, společnosti celosvětově působící v oblasti hygienických potřeb pro ženy, o porozumění spotřebitelům. Ve všech zemích byla identifikovaná jedna společná potřeba - výrazně zlepšit úroveň vzdělání o tělesných a emocionálních změnách v období dospívání, a rovněž o změnách potřeb osobní hygieny, které doprovázejí toto bouřlivé období v životě každého jednotlivce.

Tato témata jsou obvykle uvedena ve školních osnovách, ve skutečnosti mají ale učitelé i žáci k dispozici omezené množství materiálů. I v případě, že materiály jsou dostupné, pokrývají obvykle dospívání z hlediska biologického, nikoliv ale emocionálního, sociálního, ani nepojednávají o hygienických aspektech.

Firma Procter & Gamble po zjištění těchto nedostatkových oblastí ve vzdělávání zavedla vzdělávací programy sponzorované Always, značkou dámských hygienických vložek. V současnosti jsou školám v České republice dodávány zdarma tři vzdělávací programy. Tyto programy byly původně vyvinuty za pomoci evropských a amerických expertů v oblasti vzdělávání o zdravém dospívání a reprodukci - mezi nimiž byli zastoupeni učitelé, psychologové, gynekologové i rodiče. Následně byly všechny materiály důkladně zrevidovány a upraveny pro české vzdělávací prostředí. Tuto úpravu provedli uznávaní místní experti v oblasti reprodukčního zdraví s cílem upravit program tak, aby odpovídal českým osnovám sexuální a rodinné výchovy.

První program s názvem "Čas proměn" je určen pro 12-13leté dívky a chlapce na základních školách. Od zavedení programu do škol ve školním roce 1996/97 materiály k programu pravidelně používá na 95% českých základních škol a 8letých gymnázií v rámci svého vzdělávacího procesu. Na začátku nového školního roku školy zdarma obdrží materiály určené pro žáky v množství požadovaném jednotlivými školami. Podle informací P&G bylo od zavedení programu školám dodáno více než 450 000 balíčků pro dívky a 450 000 brožurek pro chlapce.

Cíle programu "Čas proměn" jsou následující:

 • Poskytnout učitelům nástroje, s jejichž pomocí mohou vzdělávat děti komplexně ve všech oblastech dospívání
 • Poskytnout dětem vědecky správné informace o tělesných a emocionálních změnách souvisejících s dospíváním a rovněž je informovat o měnících se hygienických potřebách
 • Pomoci dětem porozumět těmto změnám jako přirozené součásti dospívání
 • Pomoci dívkám chápat menstruaci jako znak zdraví, nikoliv choroby (jak je v některých částech populace stále ještě chápána)
 • Připravit dívky pro nezbytné změny jejich hygienických návyků souvisejících s menstruačním cyklem
Prvky programu:

 • Průvodce pro učitele: vysvětlení možných metod výuky témat souvisejících s dospíváním, obsahuje rovněž učebnici se cvičeními, sadu folií určených pro promítání pomocí zpětného projektoru a video nahrávku
 • Brožura pro dívky: snadno srozumitelné shrnutí hlavních témat probíraných ve škole (zahrnuje praktický menstruační kalendář a vzorky menstruačních vložek)
 • Brožura pro chlapce: snadno srozumitelné shrnutí hlavních témat probíraných ve škole
Druhý program s názvem "S Tebou o Tobě" je určen pro 15-16leté dívky navštěvující 1. ročníky všech středních škol v České republice. Jelikož cílem programu je pokrýt velmi komplexní soubor témat souvisejících s "duševní i tělesnou pohodou žen" - např. nepravidelná menstruace, význam gynekologických návštěv nebo onkologická prevence, nabízí program školám přednášku v délce 45 minut vedenou speciálně školenou přednášející - zdravotní sestřičkou. V současnosti navštěvují přednášející 80% všech středních škol a od zavedení programu ve školním roce 1998/99 již společně přednesly více než 5 500 přednášek pro téměř 180 000 dívek. Ostatní školy dostávají kompletní sadu vzdělávacích materiálů a mají možnost každoročně si objednat materiály pro dívky. Podobně jako v případě prvního programu, jsou všechny materiály, přednášky a podpůrné aktivity programu "S Tebou o Tobě" poskytovány školám zdarma.

Třetí program, časopis "Always in Action - Neustále v pohybu", je nejnovějším prvkem vzdělávacích programů Procter & Gamble. Byl prvně zaveden v březnu roku 2001 jako pokračování druhého programu. Je určen dívkám v 2.-4. ročnících středních škol. Školy dostávají tento časopis jednou za rok na jaře, v objednaném množství. Časopis pokrývá mnoho témat relevantních pro starší dívky ve věku dospívání (16 - 19 let) a zabývá se nejčastěji kladenými otázkami a problémy dospívajících dívek.

Cíle časopisu "Always in Action" - "Neustále v pohybu" jsou následující:

 • Poskytnout starším dospívajícím dívkám patřičné a vědecky správné informace o tématech souvisejících se zdravou reprodukcí
 • Podat přehled o základních informacích týkajících se menstruace, menstruačních poruch, zdravého životního stylu, módy a hygieny, a to ve formě a pomocí jazyka srozumitelného dospívajícím
Zdroj: Women in Industrial Research. Analysis of statistical data and good practices of companies.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.