Šlapeme násilí na paty - 6. ročník charitativního pochodu

21.9.2019  

Další ročník pochodu na podporu organizace ACORUS - centra na pomoc obětem domácího násilí. O podrobnostech odpoledního programu vás budeme postupně informovat zde nebo na našem webu www.slapemenasilinapaty.cz

Více

Feministická konference 2019

27.9.2019  Jihomoravský kraj  | 

Rok se s rokem sešel a rýsuje se před námi druhá feministická konference v Brně.

Více
feminismus.czČlánky › Text petície Iniciatívy za možnosť voľby

Text petície Iniciatívy za možnosť voľby

19. leden 2008  | Oľga Pietruchová
Ženy na Slovensku musia mať právo rozhodovať o svojom živote a o svojom tele rovnako ako ženy v Európskej únii a všetkých vyspelých demokratických krajinách. Za správnu cestu znižovania počtu interrupcií, hodnú vyspelej občianskej spoločnosti, považujeme osvetu, sexuálnu výchovu a objektívnu informovanosť najmä mladých ľudí, zvýšenie dostupnosti antikoncepcie a jej aspoň čiastočné hradenie zo zdravotného poistenia, zabezpečenie lepšej zdravotníckej starostlivosti a dôstojných podmienok v pôrodniciach a zdravotníckych zariadeniach a v neposlednom rade zlepšenie životných podmienok mladých rodín a rodičov s deťmi.
My, občianky a občania,

ktorí sme sa prihlásili k Iniciatíve za možnosť voľby, podporujeme zachovanie platnej legislatívy týkajúcej sa umelého prerušenie tehotenstva. Reštriktívne opatrenia a zákaz interrupcií nie sú dobré riešenie a povedú len k ohrozeniu života a zdravia žien, k ilegálnym interrupciám, k "interrupčnej turistike", ku korupcii, k radikalizácii spoločnosti, k narúšaniu právneho štátu, k podrývaniu autority práva, ku kriminalizácii žien, ku kriminalizácii materstva a k mnohým iným negatívnym dôsledkom.
Ženy na Slovensku musia mať právo rozhodovať o svojom živote a o svojom tele rovnako ako ženy v Európskej únii a všetkých vyspelých demokratických krajinách. Za správnu cestu znižovania počtu interrupcií, hodnú vyspelej občianskej spoločnosti, považujeme osvetu, sexuálnu výchovu a objektívnu informovanosť najmä mladých ľudí, zvýšenie dostupnosti antikoncepcie a jej aspoň čiastočné hradenie zo zdravotného poistenia, zabezpečenie lepšej zdravotníckej starostlivosti a dôstojných podmienok v pôrodniciach a zdravotníckych zariadeniach a v neposlednom rade zlepšenie životných podmienok mladých rodín a rodičov s deťmi.

Svojím podpisom podporujem Iniciatívu za možnosť voľby.


Petíciu môžete podporiť zaslaním údajov (meno/titul, povolanie/organizácia/, mesto) na e-mailovú adresu iniciativa@moznostvolby.sk alebo ju na tejto adrese získat v papierovej podobe.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.