We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Tahle země není pro ženy: Tisková zpráva ČŽL k postoji vlády k problému násilí na ženách a dalším genderovým nerovnostem

Tahle země není pro ženy: Tisková zpráva ČŽL k postoji vlády k problému násilí na ženách a dalším genderovým nerovnostem

20. prosinec 2010  |  Česká ženská lobby
Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace z října 2010 upozorňují na to, že v České republice jsou soustavně zanedbávána opatření pro zlepšení postavení žen. A to i v tak závažných oblastech, jako je diskriminace na trhu práce či domácí násilí. Aktuální kroky nové vlády, jako například pozastavení Národního akčního plánu prevence domácího násilí, vysílají jasný signál, že rovnoprávné postavení žen rozhodně nepatří mezi její priority.
Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace z října 2010 upozorňují na to, že v České republice jsou soustavně zanedbávána opatření pro zlepšení postavení žen. A to i v tak závažných oblastech, jako je diskriminace na trhu práce či domácí násilí.

Aktuální kroky nové vlády, jako například pozastavení Národního akčního plánu prevence domácího násilí, vysílají jasný signál, že rovnoprávné postavení žen rozhodně nepatří mezi její priority.

Ačkoli Česká republika zaujímá dle indexu genderové nerovnosti mezi 134 zeměmi 65. místo, a navzdory tomu, že je oficiálně vázána principy odstraňování všech forem diskriminace vůči ženám, se nová česká politická reprezentace v čele s vládou snaží vytvořit dojem, že žijeme v ideálním světě. Ve světě, kde diskriminace a znevýhodněné postavení žen jsou dávno vyřešenými problémy minulosti.

Závěrečná doporučení Výboru OSN však hovoří o pravém opaku. V České republice nejsou naplňovány cíle, ke kterým jsme se v roce 1993 přihlásili přistoupením k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace vůči ženám. Ženy nadále čelí platové diskriminaci, jsou nedostatečně zastoupeny na rozhodovacích pozicích, přetrvává horizontální i vertikální segregace na trhu práce, násilí na ženách je stále velkým problémem atd.

„Česká republika je zemí s nejvyšším vlivem rodičovství na zaměstnanost žen, rozdíl mezi zaměstnaností matek malých dětí a zaměstnaností ostatních žen je přes 40 %. Důvodem je nedostatek zařízení péče o děti, diskriminace a chybějící nabídka alternativních pracovních úvazků“, tvrdí předsedkyně České ženské lobby a spoluautorka monitorovací stínové zprávy pro Výbor OSN Alexandra Jachanová Doleželová. „Žen v české politice je nadále poskrovnu, absence žen ve vládě je pak jasnou ukázkou, jaký význam je otázce vyrovnané politické participace přikládán“, dodává Jana Smiggels Kavková, místopředsedkyně ČŽL.

Místo přijetí příslušných opatření k odstranění těchto a dalších forem diskriminace však vláda problém přehlíží, nebo dokonce bagatelizuje. Jakékoli snahy o nápravu stávajících nerovností jsou zavrhovány jako projevy nepřípustné pozitivní diskriminace a prosazování neexistujících kolektivních práv. V souladu s tímto přístupem vláda zrušila post ministra/ministryně pro lidská práva, poté odvolala i zmocněnce pro tutéž oblast a dodnes na jeho místo nikoho nejmenovala.

Příznačný je též přístup k boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. V říjnu tohoto roku vláda pozastavila přijetí Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2010 – 2014, na kterém dlouhodobě pracoval Výbor pro Prevenci domácího násilí složený z expertů a expertek na danou problematiku.

Vláda také odmítá genderový rozměr návrhu Rady Evropy – Úmluvy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Ačkoli se podle výzkumů s domácím násilím setkalo 38 % žen a ženy tvoří až 95 % všech obětí partnerského násilí, ve vztahu k systematickému řešení tohoto nebezpečného jevu hraje česká vláda nadále „mrtvého brouka“.

Kombinace lhostejného až odmítavého přístupu k řešení genderových nerovností a diskriminace spolu s dopady „úsporných opatření“ na ženskou část populace tak vede k jedinému závěru – naše mužská vláda se snaží dokázat, že tahle země není pro ženy.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.