Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Světový den venkovských žen připomíná OSN 15. října

Světový den venkovských žen připomíná OSN 15. října

22. říjen 2003  | Štěpánka Matúšková
Světový den venkovských žen připomíná OSN 15. října
venkov
Světový den venkovských žen připomíná OSN každý rok 15. října, kampaň by měla zvýšit obecnou znalost specifik venkovského sociálního prostředí a podpořit snahy žen, které v něm žijí. Venkovské ženy tvoří více než čtvrtinu světové populace, výsledkem jejich práce je více než polovina množství světové potravy. Přesto právě rurální oblasti jsou ekonomicky slabým prostorem, 500 milionů venkovských žen žije v chudobě.
Světový den venkovských žen připomíná OSN každý rok 15. října, kampaň by měla zvýšit obecnou znalost specifik venkovského sociálního prostředí a podpořit snahy žen, které v něm žijí. Venkovské ženy tvoří více než čtvrtinu světové populace, výsledkem jejich práce je více než polovina množství světové potravy. Přesto právě rurální oblasti jsou ekonomicky slabým prostorem, 500 milionů venkovských žen žije v chudobě.

Jaká je situace na českém venkově?

V zemědělství je v České republice nejnižší podíl žen oproti průmyslu a službám, právě na venkově jsou však tyto oblasti téměř nepřítomné. Z toho vyplývá, že jsou to právě ženy, které jsou v krajích s rurálním charakterem ohroženy nezaměstnaností. Všeobecná nezaměstnanost žen v ČR vzrostla z 4,8% v roce 1995 na 9,9% v roce 2001, je zároveň vyšší než u mužů (3,4% v roce 1995 na 6,8% v roce 2001) a roste rychleji.

Pokud jsou ženy zaměstnané v zemědělství, mají alespoň výhodu v tom, že mezi zemědělskými dělníky je největší platová rovnost. Ženy zde pobírají 89% platu mužů, netřeba připomínat, že platy bývají celkově nižší.

Za prací je nutné dojíždět. A zde vzniká pro řadu žen zásadní problém. Dopravní infrastruktura je značně omezená, počet školek se snížil a rodinné auto často využívá ve větší míře muž, pro ženu je proto velmi složité dojíždět do zaměstnání. Někdy také působí to, že žena nechce opouštět svého nezaměstnaného muže.

Situaci by pomohla změnit větší nabídka částečných úvazků, školek a možností dopravy. Ženám by tak bylo umožněno pracovat v době, kdy jejich děti jsou ve školce. Progresivní způsob dopravy v oblastech s málo zákazníky jsou mikrobusy, u nás zatím nepatrně rozšířené.

Výbornou službu jsem poznala ve venkovských oblastech britského Wallesu. Buď zde existují pravidelné linky školních autobusů, známých i z české minulosti, které jsou přizpůsobeny délce výuky. Tam, kde je dětí málo, jezdí ve veřejném autobusu odpovědná osoba v uniformě, která dohlíží na bezpečnou cestou dětí ke svým domovům. Má daný počet dětí, zná je jménem a vysazuje je ve vsích, kde už čekají maminky.

Na druhou stranu bývají to ženy, které působí velmi pozitivně v rámci svých komunit a jsou v nich aktivní. Zároveň také roste zastoupení žen v místní politice, vzrostla z 18% v roce 1994 na 23% v roce 2002. Tendenci žen spojovat vztahy ve vsích, poničené komunistickou érou, ilustruje mimo jiné síť mateřských center, která se v posledních letech rychle rozrůstá po celé republice.

Ať už si myslíme o zaměstnanosti žen s malými dětmi cokoliv, je zásadní, aby každý člověk měl možnost volby způsobu svého života. Ženy žijící na venkově často takovou možnost nemají.


Zdroj statistik: Ženy a muži v datech, vydalo MPSV a ČSÚ v červnu 2003

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.