Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Stop znásilnění: Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění

Stop znásilnění: Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění

30. březen 2010  | Kristýna Ciprová
Gender Studies o.p.s. a Persefona o.s. si Vás dovolují pozvat ke 2. kulatému stolu, nad nímž převzala záštitu Klára Laurenčíková, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Gender Studies o.p.s. a Persefona o.s. si Vás dovolují pozvat ke 2. kulatému stolu, nad nímž převzala záštitu Klára Laurenčíková, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
Datum a doba konání: 15. 4. 2010 10:30 – 14:30
Místo konání: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Moderace: Kateřina Jonášová
Kulatý stůl bude zaměřen na výměnu příkladů dobré (a špatné) praxe mezi experty/kami, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Setkání bude příležitostí
k výměně informací, poznatků a způsobů práce v oblasti znásilnění. Kulatý stůl se zaměří na dva okruhy:

Ochrana práv obětí znásilnění – přístup, možnosti a rezervy veřejných institucí

Ochrana práv obětí znásilnění – přístup, možnosti a rezervy nevládních neziskových organizací

Kulatý stůl bude probíhat v angličtině a češtině, tlumočení zajištěno. Kapacita kulatého stolu je omezena, proto prosíme o laskavé potvrzení účasti na:
kristyna.ciprova@genderstudies.cz nebo 224 913 350, 777 910 941.

Program naleznete zde, pozvánku zde.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.