Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Stanovisko ČHV k výrokům ředitele cizinecké policie Vladislava Husáka a obecně k současné situaci některých cizinců na území České republiky

Stanovisko ČHV k výrokům ředitele cizinecké policie Vladislava Husáka a obecně k současné situaci některých cizinců na území České republiky

Český helsinský výbor s vysokým znepokojením sleduje množící se nepěkná vyjádření na adresu cizinců v České republice, kteří by podle mínění některých měli opustit naše území. Naposledy zazněl takový projev od ředitele cizinecké policie Vladislava Husáka, který v rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 31. 8. 2009 prohlásil, že cizince sem nikdo nezval a ať jedou domů, respektive že na naše území jezdit vůbec neměli a že mají zůstat ve své zemi.
Český helsinský výbor s vysokým znepokojením sleduje množící se nepěkná vyjádření na adresu cizinců v České republice, kteří by podle mínění některých měli opustit naše území. Naposledy zazněl takový projev od ředitele cizinecké policie Vladislava Husáka, který v rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 31. 8. 2009 prohlásil, že cizince sem nikdo nezval a ať jedou domů, respektive že na naše území jezdit vůbec neměli a že mají zůstat ve své zemi.
Výše uvedená prohlášení z úst vysoce postaveného úředníka vyvolávají úvahy o aroganci státní moci a rozhodně nepodporují ani kulturní rozmanitost, ani sociální soudržnost a harmonii ve státě, naopak, povzbuzují celou majoritní společnost ke kriminalizaci migrace a vykazují i jisté známky institucionální xenofobie.

Varovné signály toho druhu ovšem zaznívají již delší dobu. Český helsinský výbor je zděšen zjištěními, která se objevují v článcích novináře Milana Vidláka a která poukazují nejen na protiprávní jednání některých zprostředkovatelských agentur a různých mafií, ale i na neschopnost státu proti nositelům protiprávního jednání adekvátně zasáhnout, a dokonce i na korupci ve státní správě. Český helsinský výbor s politováním konstatuje, že situace mnohých cizinců na území České republiky je v současné době skutečně zoufalá a neslučitelná s principy důstojného zacházení se všemi lidskými bytostmi a obává se, že se stát podle všech indicií nechová tak, aby základní práva každého jedince byla respektována.

V tomto kontextu pak skutečnost, že ředitele cizinecké policie nezajímá protiprávní jednání agentur, zaměstnavatelů a zprostředkovatelů, vedoucí k zotročování cizinců na našem území, že údajně není v jeho kompetenci, svědčí o hlubokém nepochopení či záměrném ignorování celé šíře problémů s tím spojených. Vypovídá také o zřejmém porušování zásad dobré státní správy. Prohlášení ředitele cizinecké policie vyvolávají obavy, zda je řízením úřadu pověřena správná osoba a zda nelze v tomto smyslu a především pak na základě jím prezentovaných informací hovořit i o selhání výkonu veřejné správy v ČR.

Český helsinský výbor vyjadřuje přesvědčení, že skutečným problémem není nedostatek kompetencí cizinecké policie či jiného státního orgánu, ale zejména jejich nekvalitní fungování a špatné personální obsazení, popírání sdílené odpovědnosti a solidarity a zejména pak chybějící zájem na správném, to znamená humánním a demokratickém fungování společnosti a státu jako celku.
Český helsinský výbor po léta důsledně monitoruje dodržování lidských práv na našem území a v okamžiku, kdy je evidentní, že jsou tato práva porušována, aktivně vystupuje, hájí oběti a veřejně ukazuje na viníky takového porušování. I z tohoto důvodu je ČHV signatářem Prohlášení skupiny nevládních a mezivládních organizací zabývajících se cizinci s názvem Vykořisťování cizinců stát neklade překážky, které je určeno premiérovi České republiky Janu Fischerovi., ministru vnitra Martinu Pecinovi, ministru práce a sociálních věcí Petru Šimerkovi a ministru pro lidská práva Michaelu Kocábovi.

S ohledem na neutěšenou situaci mnoha cizinců, kteří jsou vykořisťováni novodobými otrokáři bez toho, aby se jim dostalo pomoci a bez toho, aby stát trestal skutečné viníky, se Český helsinský výbor obává, že migrační legislativa a veřejná politika vůči migrantům v tomto kontextu selhávají a že je zapotřebí okamžité a účinné nápravy.


Praha 21. září 2009 Za Český helsinský výbor Ivan Štampach, místopředseda Českého helsinského výboru
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.