Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Stanovisko ČHV k výrokům ředitele cizinecké policie Vladislava Husáka a obecně k současné situaci některých cizinců na území České republiky

Stanovisko ČHV k výrokům ředitele cizinecké policie Vladislava Husáka a obecně k současné situaci některých cizinců na území České republiky

Český helsinský výbor s vysokým znepokojením sleduje množící se nepěkná vyjádření na adresu cizinců v České republice, kteří by podle mínění některých měli opustit naše území. Naposledy zazněl takový projev od ředitele cizinecké policie Vladislava Husáka, který v rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 31. 8. 2009 prohlásil, že cizince sem nikdo nezval a ať jedou domů, respektive že na naše území jezdit vůbec neměli a že mají zůstat ve své zemi.
Český helsinský výbor s vysokým znepokojením sleduje množící se nepěkná vyjádření na adresu cizinců v České republice, kteří by podle mínění některých měli opustit naše území. Naposledy zazněl takový projev od ředitele cizinecké policie Vladislava Husáka, který v rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 31. 8. 2009 prohlásil, že cizince sem nikdo nezval a ať jedou domů, respektive že na naše území jezdit vůbec neměli a že mají zůstat ve své zemi.
Výše uvedená prohlášení z úst vysoce postaveného úředníka vyvolávají úvahy o aroganci státní moci a rozhodně nepodporují ani kulturní rozmanitost, ani sociální soudržnost a harmonii ve státě, naopak, povzbuzují celou majoritní společnost ke kriminalizaci migrace a vykazují i jisté známky institucionální xenofobie.

Varovné signály toho druhu ovšem zaznívají již delší dobu. Český helsinský výbor je zděšen zjištěními, která se objevují v článcích novináře Milana Vidláka a která poukazují nejen na protiprávní jednání některých zprostředkovatelských agentur a různých mafií, ale i na neschopnost státu proti nositelům protiprávního jednání adekvátně zasáhnout, a dokonce i na korupci ve státní správě. Český helsinský výbor s politováním konstatuje, že situace mnohých cizinců na území České republiky je v současné době skutečně zoufalá a neslučitelná s principy důstojného zacházení se všemi lidskými bytostmi a obává se, že se stát podle všech indicií nechová tak, aby základní práva každého jedince byla respektována.

V tomto kontextu pak skutečnost, že ředitele cizinecké policie nezajímá protiprávní jednání agentur, zaměstnavatelů a zprostředkovatelů, vedoucí k zotročování cizinců na našem území, že údajně není v jeho kompetenci, svědčí o hlubokém nepochopení či záměrném ignorování celé šíře problémů s tím spojených. Vypovídá také o zřejmém porušování zásad dobré státní správy. Prohlášení ředitele cizinecké policie vyvolávají obavy, zda je řízením úřadu pověřena správná osoba a zda nelze v tomto smyslu a především pak na základě jím prezentovaných informací hovořit i o selhání výkonu veřejné správy v ČR.

Český helsinský výbor vyjadřuje přesvědčení, že skutečným problémem není nedostatek kompetencí cizinecké policie či jiného státního orgánu, ale zejména jejich nekvalitní fungování a špatné personální obsazení, popírání sdílené odpovědnosti a solidarity a zejména pak chybějící zájem na správném, to znamená humánním a demokratickém fungování společnosti a státu jako celku.
Český helsinský výbor po léta důsledně monitoruje dodržování lidských práv na našem území a v okamžiku, kdy je evidentní, že jsou tato práva porušována, aktivně vystupuje, hájí oběti a veřejně ukazuje na viníky takového porušování. I z tohoto důvodu je ČHV signatářem Prohlášení skupiny nevládních a mezivládních organizací zabývajících se cizinci s názvem Vykořisťování cizinců stát neklade překážky, které je určeno premiérovi České republiky Janu Fischerovi., ministru vnitra Martinu Pecinovi, ministru práce a sociálních věcí Petru Šimerkovi a ministru pro lidská práva Michaelu Kocábovi.

S ohledem na neutěšenou situaci mnoha cizinců, kteří jsou vykořisťováni novodobými otrokáři bez toho, aby se jim dostalo pomoci a bez toho, aby stát trestal skutečné viníky, se Český helsinský výbor obává, že migrační legislativa a veřejná politika vůči migrantům v tomto kontextu selhávají a že je zapotřebí okamžité a účinné nápravy.


Praha 21. září 2009 Za Český helsinský výbor Ivan Štampach, místopředseda Českého helsinského výboru
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.