Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › Stále širší pole volnosti: Změny v rodičovské a mateřské v roce 2012

Stále širší pole volnosti: Změny v rodičovské a mateřské v roce 2012

Stále širší pole volnosti: Změny v rodičovské a mateřské v roce 2012
Tak máme mnohem svobodnější možnost čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Větší možnost výběru, možnost volbu měnit, větší flexibilitu dle situace, ve které se nacházíme. Ale samozřejmě také větší nároky na nás, naši zodpovědnost, nutnost více plánovat v rámci rodiny i pracovní kariéry.

Tak máme mnohem svobodnější možnost čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Větší možnost výběru, možnost volbu měnit, větší flexibilitu dle situace, ve které se nacházíme. Ale samozřejmě také větší nároky na nás, naši zodpovědnost, nutnost více plánovat v rámci rodiny i pracovní kariéry.

Rodiče, kteří mají nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství, mohou za určitých podmínek vyčerpat celkovou částku 220.000 Kč v téměř libovolné délce čerpání a variabilní výši rodičovského příspěvku. Obojí si mohou v rámci zákonem daných mantinelů sami zvolit. Každé tři měsíce budou mít možnost podle svých aktuálních potřeb měnit výši a délku doby pobírání rodičovského příspěvku. Měsíčně však nemohou čerpat více peněz, než dostávali v průběhu mateřské dovolené, tedy cca 70% platu. Pokud rodiče nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, budou dostávat ode dne narození dítěte 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte, poté 3.800 Kč do 4 let věku dítěte. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství budou mít i rodiny, kde má nárok alespoň jeden z rodičů, nemusí to však být vždy ten, který mateřskou dovolenou nastupuje.

Změna klade mnohem větší nároky na zodpovědnost rodičů plánovat budoucnost s dítětem, budoucnost v rámci rodiny a pracovní kariéru. Jediným stále problematickým bodem v takto nastavené širší flexibilitě a možnosti volby je nedostatek míst v obecních školkách a jeslích a absolutní nemožnost se spolehnout se na to, že tříleté dítě bude umístěno, u dvouletých je i jen možnost umístění většinou zcela nesplnitelným snem. A soukromá zařízení či chůvy jsou tak drahé, že i přesto, že rodičům zůstane rodičovský příspěvek a budou mít zájem jít pracovat třeba jen na částečný úvazek a zaměstnavatel jim to umožní, tak pro ně bude finanční situace nevýhodná (díky nízkým platům v ČR a předraženým soukromým zařízením péče o děti, které jsou často jedinou eventualitou). Pořád je totiž rodič na mateřské či rodičovské dovolené, jakkoliv vzdělaný a s jakýmikoliv zkušenostmi, nejlevnější pracovní silou, která se o dítě postará, i když je to na úkor rodiče samotného – jeho pracovní kariéry, jeho místa na trhu práce, jeho nároku na penzi atd.

Utěšujeme se sice dobou s dítětem, kterou už rodičům nikdo nikdy nevezme a budováním a vytvářením jiných hodnot než těch, které souvisejí přímo s ekonomickou prosperitou, ale možná by bylo dobré připustit si, že by rodiče nemuseli obětovat tolik ze svých ekonomických jistot a čelit tolika ztrátám na trhu práce, které často mají zpětně neblahý vliv na fungování rodiny a mohou způsobit úplnou ztrátu výše zmíněných dalších hodnot. A že zkvalitnit stávající obecní školky a v rámci současného babyboomu rozšířené kapacity ponechat pro dvouleté děti, či rozšířit síť kvalitních jeslí a podpořit vznik alternativních zařízení péče o děti, která bude dotovat stát nebo obce, může být jen přínosem pro možnost volby rodičů, která je deklarována právě nejnovějšími změnami v mateřské a rodičovské dovolené.

Rodiče samotní by si měli zvolit zcela svobodně, zda chtějí zůstávat déle s dětmi doma, či vrátit se dříve na trh práce a nestresovat se s tím, že dítě není v nejlepších rukou. Netřeba zdůrazňovat, že také každý rodič není nejlepším rodičem a že z hlediska celé společnosti mluví zprávy OECD o jednoznačném přínosu pro společnost, když existují kvalitní a různorodé sítě zařízení péče o předškolní děti.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.