Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Soutěž Gender Studies, o.p.s. - Staňte se nejlepší firmou s rovnými příležitostmi

Soutěž Gender Studies, o.p.s. - Staňte se nejlepší firmou s rovnými příležitostmi

Gender Studies, o. p. s. připravuje soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro práci žen a mužů. Do nultého ročníku, jehož vítěz bude slavnostně vyhlášen v listopadu tohoto roku na mezinárodní konferenci, budou zařazeny především firmy, které se zúčastní výzkumu GS na téma rovných příležitostí a filantropie firem.Soutěž však bude otevřena i dalším firmám, které projeví zájem. Stačí odpovědět na otázky GS týkající se programů a strategií na podporu rovného uplatnění žen a mužů. lin
Gender Studies, o. p. s. připravuje soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro práci žen a mužů. Do nultého ročníku, jehož vítěz bude slavnostně vyhlášen v listopadu tohoto roku na mezinárodní konferenci, budou zařazeny především firmy, které se zúčastní výzkumu GS na téma rovných příležitostí a filantropie firem.Soutěž však bude otevřena i dalším firmám, které projeví zájem. Stačí odpovědět na otázky GS týkající se programů a strategií na podporu rovného uplatnění žen a mužů. lin

V České republice již existuje ocenění pro nejlepšího zaměstnavatele, soutěž Gender Studies, o.p.s. však přináší nové kritérium úspěchu - rovné šance pro ženy a muže. Inspirací se staly podobné aktivity v zahraničí, kde si firmy takového titulu vysoce cení nejen z důvodu PR, ale protože se s tímto označením mohou stát přitažlivými zaměstnavateli pro špičkové odborníky. V současné době si progresivní firmy uvědomují, že přátelské prostředí a dostatek příležitostí pro rozvoj zaměstnanců, jsou jednou ze základních předpokladů úspěchu.

Cíl soutěže směřuje k informování a prosazování programů pro slaďování rodinného a pracovního života či programů na podporu žen na trhu práce. Prostřednictvím soutěže chceme zároveň upozornit na firmy, které se k této filozofii hlásí a ve kterých nacházejí ženy i muži skutečně rovné uplatnění.

Soutěž je podpořena z programu EU Phare 2002 Dlouhodobá udržitelnost občanské společnosti a nadací Heinrich Boll Stiftung.

Podrobnější informace o soutěži budou zveřejněny v září 2004.
S dotazy se obracejte na Lindu Sokačovou - 224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.