Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Siemens představil charitativní projekt Fond pomoci

Siemens představil charitativní projekt Fond pomoci

Siemens představil charitativní projekt Fond pomoci
Společnost Siemens představila Fond pomoci, jehož prostřednictvím budou každý měsíc udělovány finanční granty v celkové výši 200.000 Kč na podporu charitativní činnosti neziskových organizací působících na území České republiky. Ročně tak Siemens Fond pomoci na charitativní projekty rozdělí 2, 400.000 Kč. red
Společnost Siemens představila Fond pomoci, jehož prostřednictvím budou každý měsíc udělovány finanční granty v celkové výši 200.000 Kč na podporu charitativní činnosti neziskových organizací působících na území České republiky. Ročně tak Siemens Fond pomoci na charitativní projekty rozdělí 2,400.000 Kč. red

Motto projektu Siemens Fond pomoci zní: "Podporujeme charitativní projekty na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami." Projekty, kterým bude finanční grant udělen, bude vybírat nezávislá pětičlenná komise. Finanční dar v celkové výši 200.000 Kč může být udělen buď jednomu žadateli, nebo jej lze rozdělit mezi maximálně čtyři žadatele. Grant z Fondu pomoci bude poprvé udělen za červen 2004.

Bližší informace o pravidlech udělování finančních grantů lze získat na telefonním čísle 233 033 777 a na internetové adrese http://www.siemens.cz/fondpomoci.

Zdroj: tisková zpráva Siemens
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.