Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Seminář Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“

Seminář Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“

Seminář Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“
Výbor Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta uspořádal dne 5.3.2010 v Praze seminář na téma „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“, který se uskutečnil v kontextu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Výbor Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta uspořádal dne 5.3.2010 v Praze seminář na téma „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“, který se uskutečnil v kontextu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Cílem semináře bylo diskutovat opatření nutná v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení zejména z pohledu rovných příležitostí žen a mužů. Seminář se zaměřil na sociální služby, jelikož jsou jedním z důležitých nástrojů pomoci těm, kterým hrozí sociální vyloučení – starším osobám, mnohdy osamělým a mezi nimi převážně ženám, lidem s postižením apod., celkově tedy lidem v „nepříznivé sociální situaci“. Sociální služby se dynamicky rozvíjejí i s ohledem na stárnoucí populaci, jsou však výrazně ovlivněny krizí. Na semináři zazněly příspěvky k situaci v sociálních službách jak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a ze strany poskytovatelů, tak zejména ze strany těch, kdo v sociálních službách pracují, což jsou převážně ženy, jejichž mzdové a pracovní podmínky jsou velmi nedobré. Výdělky v sociálních službách patří jednoznačně k nejnižším ve srovnání s dalšími obory, přitom práce v tomto oboru je velice zodpovědná a namáhavá jak fyzicky, tak psychicky. Hlavním problémem je celkové podfinancování sociálních služeb; vyvstává tak stálá hrozba zavádění tržních principů do této oblasti. Sociální služby by si následkem toho mnoho osob, jimž jsou tyto služby určeny především, nemohlo dovolit. Zástupkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče přítomné na semináři varovaly před katastrofálními následky těchto tendencí.

Zástupce Evropské odborové konfederace (EOK) Henri Lourdelle hovořil o požadavcích EOK pro budoucí rozvoj sociálních služeb – zejména je třeba zajistit jejich finanční i zeměpisnou přístupnost pro všechny; není možné je podřizovat zákonům trhu a jejich finanční stabilitu musí zajistit stát. Sociální služby není možné pojímat pouze jako zátěž pro rozpočet, ale jako ekonomickou a sociální investici, která umožňuje lépe orientovat volbu lidí v obtížných životních situacích a zlepšovat vyváženost soukromého, rodinného a pracovního života blízkých pečujících osob, tedy převážně žen. Jde o naplnění sociálních, občanských a ekonomických práv občanů a občanek, o jejich plnohodnotné zapojení do společnosti, která se tak stává soudržnější a solidárnější.

V diskusi účastníci a účastnice semináře, tedy zástupci a zástupkyně odborových svazů sdružených v ČMKOS, mj. varovali, že ačkoli má ČR v současnosti podle metodiky EU nejnižší míru chudoby, velké procento obyvatelstva se nachází těsně nad hranicí chudoby a při současném trendu omezování sociálního státu hrozí rychlé zhoršení situace. Zástupci a zástupkyně odborových svazů a konfederace proto poukázali na nutnost pokračovat v úsilí odborů, aby krize nebyla zneužívána proti zaměstnaným, kteří ji nezavinili. Seminář se záměrně konal v termínu blízkém Mezinárodnímu dni žen a Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů se jím také přihlásil k připomenutí 100. výročí MDŽ.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.