Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Rózsa Péter - Zakladatelka teorie rekurzivní funkce

Rózsa Péter - Zakladatelka teorie rekurzivní funkce

16. březen 2004  | NKC - Ženy a věda
17. února uplynulo 99 let od narození Rózsy Péter. Rózsa Péter přinesla do teorie matematiky obrovský vklad, za který sice v životě došla uznání, ale její jméno, které by mělo být psáno společně s autory výpočtové teorie (Gödel, Turing, Church, Kleene), je dnes zapomenuto. Rózsa Péter ve svých přednáškách nazvaných „Mathematics is Beautiful” říkala: “Žádný jiný obor než matematika nemůže v takovém rozsahu nabídnout radost z objevování, což je asi největší radostí člověka.

17. února uplynulo 99 let od narození Rózsy Péter. Rózsa Péter přinesla do teorie matematiky obrovský vklad, za který sice v životě došla uznání, ale její jméno, které by mělo být psáno společně s autory výpočtové teorie (Gödel, Turing, Church, Kleene), je dnes zapomenuto. Rózsa Péter ve svých přednáškách nazvaných „Mathematics is Beautiful” říkala: “Žádný jiný obor než matematika nemůže v takovém rozsahu nabídnout radost z objevování, což je asi největší radostí člověka. Péter se zapsala na Eötvös Loránd University v roce 1922 se záměrem studovat chemii, ale brzy přišla na to, že jejím skutečným zájmem je matematika. Studovala se světově známými matematiky, jako byli Lipót Fejér a Jósef Kürschák, a tam také potkala svého dlouhodobého spolupracovníka, Lászlo Kalmára, který první vzbudil její pozornost o předmět rekurzivních funkcí. Po promoci v roce 1927 nastoupila postgraduální studium. Na mezinárodním kongresu matematiků v Curychu v roce 1932 ve svém příspěvku o rekurzivních funkcích poprvé navrhla, aby byly tyto funkce studovány jako samostatný podobor matematiky. Následovala mnoho dalších přednášek a Rózsa Péter získala v roce 1935 Ph.D. summa cum laude. O dva roky později se stala editorkou „Journal of Symbolic Logic”.

V roce 1943 napsala knihu “Playing with Infinity”, pojednání o teorii čísel a logiky pro laiky. Po skončení války získala místo na Budapest Teachers' College. V roce 1951 publikovala monografii „Recursive Functions”, za kterou obdržela státní cenu. Po uzavření Budapest Teachers' College v roce 1955 se stala profesorkou na Eötvös Loránd University , kde působila až do odchodu do důchodu. V roce 1976 publikovala „Recursive Functions in Computer Theory”. Po celý svůj život pracovala na tom, aby dívky a mladé ženy v matematice měly stejné šance jako jejich mužští kolegové.

Zdroj: Newletter únor 2004 –NKC – Ženy a věda.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.