Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Rovnost žen a mužů z pohledu odborů

Rovnost žen a mužů z pohledu odborů

23. únor 2004  | Alena Králíková
V Berlíně se minulý týden sešla nejen trojka „velkých mužů“ Evropy – Blair, Chirac a Schröder, ale i zástupci, a především zástupkyně, odborových svazů z Německa, Polska a České republiky. Ve dnech 19.-20. února se tam uskutečnila zahajovací konference k přeshraniční spolupráci mezi odborovými svazy a jejich iniciativami. Zaštítil ji Německý odborový svaz a na přípravě spolupracoval s těmi svazy, které již mají zkušenosti s mezinárodními projekty a dokáží zhodnotit jejich přínos. K německo-nizozemské spolupráci tak vystoupila Jutta Reiter ze Severního Porýní-Vestfálska, ke spolupráci slovinsko-italsko-rakouské pak referentka z Rakouského odborového svazu.

Rovnost žen a mužů z pohledu odborů

V Berlíně se minulý týden sešla nejen trojka „velkých mužů“ Evropy – Blair, Chirac a Schröder, ale i zástupci, a především zástupkyně, odborových svazů z Německa, Polska a České republiky. Ve dnech 19.-20. února se tam uskutečnila zahajovací konference k přeshraniční spolupráci mezi odborovými svazy a jejich iniciativami. Zaštítil ji Německý odborový svaz a na přípravě spolupracoval s těmi svazy, které již mají zkušenosti s mezinárodními projekty a dokáží zhodnotit jejich přínos. K německo-nizozemské spolupráci tak vystoupila Jutta Reiter ze Severního Porýní-Vestfálska, ke spolupráci slovinsko-italsko-rakouské pak referentka z Rakouského odborového svazu.

Přínosem, zejména co se týká vzájemného srovnání, byla polská zpráva přednesená Katarzynou Tyman-Koc. Zákoník práce zakazující diskriminaci na základě pohlaví je v Polsku platný počínaje 1.lednem 2002, a zavádí přenos důkazního břemene, stejný plat za práci stejné hodnoty, zákaz sexuálního obtěžování a také stanoví minimální výši pokut pro zaměstnavatele porušující zákonná ustanovení.

Podle posledních statistik je v Polsku 36% ekonomicky aktivních žen (v ČR je to 51% žen). Studie z roku 1999 přinesla data o podílu žen v podnikatelské sféře – mezi podnikateli je 30% žen, většinou jsou majitelkami malých podniků s 10-15 zaměstnanci. Ženy–podnikatelky jsou v Polsku „pověstné“ inovativními nápady – dokáží najít mezery, zejména ve službách, kde se umějí úspěšně uplatnit.

Ve středním managementu je sice přibližně polovina žen, vydělávají však o 25% méně než jejich kolegové na stejných, resp. srovnatelných pozicích. Stejně jako v České republice, i v Polsku mezi dlouhodobě nezaměstnanými převažují ženy (tvoří 57% ze všech dlouhodobě nezaměstnaných). Obě země jsou si podobné i platnou nepřímou úměrou – čím více žen pracuje v daném oboru, tím menšího příjmu a nižší prestiže dosahují: např. ve školství a zdravotnictví ženy dalece převažují nad muži. V Polsku ve školství na jednoho muže pracuje 14 žen.

Zajímavý byl zejména závěr jejího vystoupení, definice tzv. persilového efektu – na to, aby si žena vydělala na 600 gramů pracího prášku Persil, musí v Rakousku pracovat 6 minut, v Polsku pak téměř 6krát tak dlouho, 35 minut.

Svůj význam pro měl nepochybně i referát zástupkyně německého odborového svazu IG Metall v Sasku, Birgit Albrecht, o rovnosti příležitostí v textilním průmyslu. Řada aspektů, které doprovázely vývoj textilního průmyslu v Německu za posledních 15 let, je totiž podobná těm, které hrály svou roli i v České republice.

V roce 1970 bylo v Německu v textilním průmyslu celkem 885 tisíc zaměstnanců, v současnosti jich tam pracuje sotva 151 tisíc. Pokles zaměstnanosti v textilním průmyslu postihl zejména ženy vzhledem k tomu, že převážnou většinu zaměstnanců, jejichž místa byla zrušena, tvořily právě ony. Ačkoli totiž celkový podíl žen ve zpracovatelském průmyslu v Německu tvoří 33%, v oděvnictví jich je zaměstnáno 89%. Jsou to tedy ženy, kdo od konce osmdesátých trpí v Evropě obrovským poklesem zaměstnanosti v textilním, oděvním, ale i kožedělném průmyslu. Aktuálním příkladem je ukončení výroby v posledním výrobním podniku firmy Steilmann v Chotěbuzi (Cottbus), kde dojde ke zrušení 160 pracovních míst, z nichž 2/3 zastávají ženy.

Projekt iniciovaný Německým odborovým svazem nazvaný Dimenze pohlaví v přeshraniční spolupráci v rámci příhraniční iniciativy pro zaměstnankyně a zaměstnance od Baltu k Alpám (GRIPS) bude mít své pokračování ve workshopech plánovaných od března do října letošního roku.

Alena Králíková

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.