Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie?

Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie?

15. květen 2003  |  www.feminismus.cz
Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR Vás zve v rámci cyklu Rámec života a demokracie. Na cestě do Evropy na přednášku s diskusí
Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie? Dne 21. května 2003 v 16.30 hod. Univerzita Palackého Olomouc. Dne 22. května 2003 v 17.00 hod. v kinosálu Francouzského institutu, Praha.
AMBASSADE DE FRANCE
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

V rámci cyklu
« Rámec života a demokracie. Na cestě do Evropy.»
Vás zveme na přednášku s diskusí

« Rovnost žen a mužů v Evropě:
feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie? »

Dne 21. května 2003 v 16.30 hod.
Univerzita Palackého
Velká aula, Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Dne 22. května 2003 v 17.00 hod.
v kinosálu Francouzského institutu
Štěpánská 35
111 21 Praha 1

(Vstup zdarma, simultánní tlumočení zajištěno)

Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR pořádá v kontextu blížícího se vstupu České republiky do Evropské unie cyklus přednášek spojených s diskusí zaměřených na každodenní problémy evropských občanů. Témata přednášek umožňují rozvíjet a prohlubovat různé otázky týkající se biologie, hospodářství, práva, etiky či dlouhodobého řízení.

Další přednáška, na kterou si Vás dovolujeme pozvat, bude zaměřená na tematiku „politická parita a rovnost žen a mužů v evropské občanské společnosti“.

Paní Réjane Sénac-Slawinski, generální tajemnice Francouzské observatoře parity žen a mužů, absolventka doktorandského studia na pařížském Institutu politických studií, přednese referát o situaci v této oblasti ve Francii.
V roce 2000 vstoupil ve Francii v účinnost zákon, jenž upravuje zajišťování politické parity. Jeho cílem je, aby v politických sborech zasedal rovný počet žen a mužů. Přestože se tomuto zákonu podařilo znatelně omezit nerovnosti, ještě bude třeba vynaložit velké úsilí. Celá společnost totiž musí najít cestu, jak dosáhnout výrazné rovnosti mezi ženami a muži, a to politické i profesní.

Paní Monika Pajerová, koordinátorka sdružení „Ano pro Evropu“, jejímž cílem je informovat občany ČR před rozhodným referendem, které se bude konat v červnu 2003, o otázkách týkajících se Evropské unie, přednese referát o situaci v ČR v této oblasti a pohovoří o otázce nezbytného posílení paritních nároků v souvislosti s rovnoměrným rozdělením politické moci.

Jaké strategie lze použít, abychom dospěli k rovnosti žen a mužů ?

Štěpánská 35 – B.č. 850 – CZ – 111 21 Praha 1
Téléphone : (00 42) 221 40 117 Télécopie : (00 42) 02 22 23 17 86
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.