Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie?

Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie?

15. květen 2003  |  www.feminismus.cz
Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR Vás zve v rámci cyklu Rámec života a demokracie. Na cestě do Evropy na přednášku s diskusí
Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie? Dne 21. května 2003 v 16.30 hod. Univerzita Palackého Olomouc. Dne 22. května 2003 v 17.00 hod. v kinosálu Francouzského institutu, Praha.
AMBASSADE DE FRANCE
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

V rámci cyklu
« Rámec života a demokracie. Na cestě do Evropy.»
Vás zveme na přednášku s diskusí

« Rovnost žen a mužů v Evropě:
feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie? »

Dne 21. května 2003 v 16.30 hod.
Univerzita Palackého
Velká aula, Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Dne 22. května 2003 v 17.00 hod.
v kinosálu Francouzského institutu
Štěpánská 35
111 21 Praha 1

(Vstup zdarma, simultánní tlumočení zajištěno)

Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR pořádá v kontextu blížícího se vstupu České republiky do Evropské unie cyklus přednášek spojených s diskusí zaměřených na každodenní problémy evropských občanů. Témata přednášek umožňují rozvíjet a prohlubovat různé otázky týkající se biologie, hospodářství, práva, etiky či dlouhodobého řízení.

Další přednáška, na kterou si Vás dovolujeme pozvat, bude zaměřená na tematiku „politická parita a rovnost žen a mužů v evropské občanské společnosti“.

Paní Réjane Sénac-Slawinski, generální tajemnice Francouzské observatoře parity žen a mužů, absolventka doktorandského studia na pařížském Institutu politických studií, přednese referát o situaci v této oblasti ve Francii.
V roce 2000 vstoupil ve Francii v účinnost zákon, jenž upravuje zajišťování politické parity. Jeho cílem je, aby v politických sborech zasedal rovný počet žen a mužů. Přestože se tomuto zákonu podařilo znatelně omezit nerovnosti, ještě bude třeba vynaložit velké úsilí. Celá společnost totiž musí najít cestu, jak dosáhnout výrazné rovnosti mezi ženami a muži, a to politické i profesní.

Paní Monika Pajerová, koordinátorka sdružení „Ano pro Evropu“, jejímž cílem je informovat občany ČR před rozhodným referendem, které se bude konat v červnu 2003, o otázkách týkajících se Evropské unie, přednese referát o situaci v ČR v této oblasti a pohovoří o otázce nezbytného posílení paritních nároků v souvislosti s rovnoměrným rozdělením politické moci.

Jaké strategie lze použít, abychom dospěli k rovnosti žen a mužů ?

Štěpánská 35 – B.č. 850 – CZ – 111 21 Praha 1
Téléphone : (00 42) 221 40 117 Télécopie : (00 42) 02 22 23 17 86
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.