Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie?

Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie?

15. květen 2003  |  www.feminismus.cz
Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR Vás zve v rámci cyklu Rámec života a demokracie. Na cestě do Evropy na přednášku s diskusí
Rovnost žen a mužů v Evropě: feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie? Dne 21. května 2003 v 16.30 hod. Univerzita Palackého Olomouc. Dne 22. května 2003 v 17.00 hod. v kinosálu Francouzského institutu, Praha.
AMBASSADE DE FRANCE
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

V rámci cyklu
« Rámec života a demokracie. Na cestě do Evropy.»
Vás zveme na přednášku s diskusí

« Rovnost žen a mužů v Evropě:
feministický boj nebo zásadní aspekt demokracie? »

Dne 21. května 2003 v 16.30 hod.
Univerzita Palackého
Velká aula, Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Dne 22. května 2003 v 17.00 hod.
v kinosálu Francouzského institutu
Štěpánská 35
111 21 Praha 1

(Vstup zdarma, simultánní tlumočení zajištěno)

Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR pořádá v kontextu blížícího se vstupu České republiky do Evropské unie cyklus přednášek spojených s diskusí zaměřených na každodenní problémy evropských občanů. Témata přednášek umožňují rozvíjet a prohlubovat různé otázky týkající se biologie, hospodářství, práva, etiky či dlouhodobého řízení.

Další přednáška, na kterou si Vás dovolujeme pozvat, bude zaměřená na tematiku „politická parita a rovnost žen a mužů v evropské občanské společnosti“.

Paní Réjane Sénac-Slawinski, generální tajemnice Francouzské observatoře parity žen a mužů, absolventka doktorandského studia na pařížském Institutu politických studií, přednese referát o situaci v této oblasti ve Francii.
V roce 2000 vstoupil ve Francii v účinnost zákon, jenž upravuje zajišťování politické parity. Jeho cílem je, aby v politických sborech zasedal rovný počet žen a mužů. Přestože se tomuto zákonu podařilo znatelně omezit nerovnosti, ještě bude třeba vynaložit velké úsilí. Celá společnost totiž musí najít cestu, jak dosáhnout výrazné rovnosti mezi ženami a muži, a to politické i profesní.

Paní Monika Pajerová, koordinátorka sdružení „Ano pro Evropu“, jejímž cílem je informovat občany ČR před rozhodným referendem, které se bude konat v červnu 2003, o otázkách týkajících se Evropské unie, přednese referát o situaci v ČR v této oblasti a pohovoří o otázce nezbytného posílení paritních nároků v souvislosti s rovnoměrným rozdělením politické moci.

Jaké strategie lze použít, abychom dospěli k rovnosti žen a mužů ?

Štěpánská 35 – B.č. 850 – CZ – 111 21 Praha 1
Téléphone : (00 42) 221 40 117 Télécopie : (00 42) 02 22 23 17 86
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.