Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti žen a mužů v malých obcích: Proseč pod Ještědem a Bělá

Rovné příležitosti žen a mužů v malých obcích: Proseč pod Ještědem a Bělá

Rovné příležitosti žen a mužů v malých obcích: Proseč pod Ještědem a Bělá
První místo v roce 2010 získala v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem obec Proseč pod Ještědem. Jedním z důvodů je, že zohledňuje rovné příležitosti v plánu rozvoje obce a sbírá a zveřejňuje vlastní genderově segregované statistiky a statistiky Českého statistického úřadu a dalších institucí. Agendu rovných příležitostí vede starostka.

První místo v roce 2010 získala v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem obec Proseč pod Ještědem. Jedním z důvodů je, že zohledňuje rovné příležitosti v plánu rozvoje obce a sbírá a zveřejňuje vlastní genderově segregované statistiky a statistiky Českého statistického úřadu a dalších institucí. Agendu rovných příležitostí vede starostka.

Obec také sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám obyvatel a obyvatelek a podporuje volnočasové aktivity dětí. Těžit z programu rovných příležitostí obce mohou i samotní zaměstnanci úřadu, kteří využívají pružnou pracovní dobu, částečné úvazky nebo neplacené volno nad rámec dovolené.

Obec Bělá, která se umístila ve čtvrtém ročníku na druhém místě, se zapojuje do různých projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů. Jedním z nich byl projekt „S Krakonošem u počítače“, který byl určen pro ženy po rodičovské dovolené. Mezi důležité úkoly patří i podpora volnočasových aktivit dětí; obec v současnosti buduje nové dětské hřiště. Sedm zaměstnanců obce může využívat flexibilních forem práce a na úřadě se také aktivně pracuje s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené – je jim nabídnuta úprava pracovní doby a práce z domova. Pro děti úřad organizuje tábor s hasičským soustředěním a na konci roku pravidelně poskytuje finanční pomoc sociálně slabým obyvatelům a obyvatelkám.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.