Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech

Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech

Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech
Během dlouholeté práce se zaměstnavateli jsme v Gender Studies zjistili, že situace jednotlivých firem se liší i podle toho, zda jde o firmy pražské či regionální. Dalším faktorem, který má na možnosti firmy v oblasti rovnosti příležitostí zásadní vliv, je sektor či odvětví, ve kterém daná firma působí. Tuto zkušenost potvrdily i výsledky výzkumu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele, který letos pro Gender Studies zpracovalo Genderové informační středisko NORA.

Během dlouholeté práce se zaměstnavateli jsme v Gender Studies zjistili, že situace jednotlivých firem se liší i podle toho, zda jde o firmy pražské či regionální. Dalším faktorem, který má na možnosti firmy v oblasti rovnosti příležitostí zásadní vliv, je sektor či odvětví, ve kterém daná firma působí. Tuto zkušenost potvrdily i výsledky výzkumu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele, který letos pro Gender Studies zpracovalo Genderové informační středisko NORA.

I proto jsme v letošním ročníku soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti přistoupili k rozdělení na oblast Praha a Regiony a odborná porota hodnotila každou kategorii zvlášť. Výsledky za oblast Regiony byly slavnostně vyhlášeny na odborné konferenci s názvem Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech, která proběhla na počátku října v brněnském hotelu Holiday Inn.

Konference byla určena především pro mimopražské zaměstnavatele ze sektorů výroby a služeb, kterým měla poskytnout prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života.

Zástupci a zástupkyně zaměstnavatelů, kteří vystoupili v panelových diskuzích, se shodli na tom, že firma může dobře fungovat pouze tehdy, má-li spokojené a loajální zaměstnané. Hynek Dvořáček z OREA Wellness Hotel Santon zdůraznil, že ve sféře služeb je spokojený personál zárukou spokojených hostů a tím i jedinou cestou pro firmu, jak uspět v konkurenci ostatních. S dalšími panelisty a panelistkami se shodl i na tom, že velmi významnou roli v přístupu zaměstnavatele k potřebám zaměstnaných je osobní zkušenost s potřebou slaďovat osobní život s pracovním.

Michal Slavíček, zástupce společnosti Provident Financial uvedl, že zejména v době finanční krize je péče o zaměstnané důležitá, neboť přispívá k jejich udržení a šetří náklady na nábor nových. Olga Girstlová za společnost Flexibuild se k tomuto názoru připojila s tím, že pro zaměstnané je velmi důležitý pocit bezpečí uvnitř firmy a jasně nastavená pravidla komunikace. I ve složitých podmínkách odvětví stavebnictví se najde prostor pro flexibilitu a hospodaření s časem. Důležité je nezapomínat také na podporu profesního růstu, zde je možné využívat i pomoc moderních technologií jako je e-learning.

Do pléna názorů přispěly i zástupkyně samosprávy z Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, které potvrdily, že rovné příležitosti a slaďování osobního a pracovního života jsou tématem i pro úřady a to na straně jedné jako zaměstnavatele, který poskytuje služby veřejnosti a na straně druhé jako instituce zároveň působí i směrem ven k veřejnosti.

A která společnost nakonec ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2010 získala? Za úsilí o prosazování rovných příležitostí v rámci netradičního sektoru výroby, nabídku možností flexibilní úpravy pracovní doby, realizaci programů na zvládání stresu, spolupráci s místní mateřskou školkou a provozování letní školičky pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň odborná porota ocenila společnost OLHO-Technik Czech, s.r.o.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.