Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech

Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech

Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech
Během dlouholeté práce se zaměstnavateli jsme v Gender Studies zjistili, že situace jednotlivých firem se liší i podle toho, zda jde o firmy pražské či regionální. Dalším faktorem, který má na možnosti firmy v oblasti rovnosti příležitostí zásadní vliv, je sektor či odvětví, ve kterém daná firma působí. Tuto zkušenost potvrdily i výsledky výzkumu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele, který letos pro Gender Studies zpracovalo Genderové informační středisko NORA.

Během dlouholeté práce se zaměstnavateli jsme v Gender Studies zjistili, že situace jednotlivých firem se liší i podle toho, zda jde o firmy pražské či regionální. Dalším faktorem, který má na možnosti firmy v oblasti rovnosti příležitostí zásadní vliv, je sektor či odvětví, ve kterém daná firma působí. Tuto zkušenost potvrdily i výsledky výzkumu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele, který letos pro Gender Studies zpracovalo Genderové informační středisko NORA.

I proto jsme v letošním ročníku soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti přistoupili k rozdělení na oblast Praha a Regiony a odborná porota hodnotila každou kategorii zvlášť. Výsledky za oblast Regiony byly slavnostně vyhlášeny na odborné konferenci s názvem Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech, která proběhla na počátku října v brněnském hotelu Holiday Inn.

Konference byla určena především pro mimopražské zaměstnavatele ze sektorů výroby a služeb, kterým měla poskytnout prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života.

Zástupci a zástupkyně zaměstnavatelů, kteří vystoupili v panelových diskuzích, se shodli na tom, že firma může dobře fungovat pouze tehdy, má-li spokojené a loajální zaměstnané. Hynek Dvořáček z OREA Wellness Hotel Santon zdůraznil, že ve sféře služeb je spokojený personál zárukou spokojených hostů a tím i jedinou cestou pro firmu, jak uspět v konkurenci ostatních. S dalšími panelisty a panelistkami se shodl i na tom, že velmi významnou roli v přístupu zaměstnavatele k potřebám zaměstnaných je osobní zkušenost s potřebou slaďovat osobní život s pracovním.

Michal Slavíček, zástupce společnosti Provident Financial uvedl, že zejména v době finanční krize je péče o zaměstnané důležitá, neboť přispívá k jejich udržení a šetří náklady na nábor nových. Olga Girstlová za společnost Flexibuild se k tomuto názoru připojila s tím, že pro zaměstnané je velmi důležitý pocit bezpečí uvnitř firmy a jasně nastavená pravidla komunikace. I ve složitých podmínkách odvětví stavebnictví se najde prostor pro flexibilitu a hospodaření s časem. Důležité je nezapomínat také na podporu profesního růstu, zde je možné využívat i pomoc moderních technologií jako je e-learning.

Do pléna názorů přispěly i zástupkyně samosprávy z Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, které potvrdily, že rovné příležitosti a slaďování osobního a pracovního života jsou tématem i pro úřady a to na straně jedné jako zaměstnavatele, který poskytuje služby veřejnosti a na straně druhé jako instituce zároveň působí i směrem ven k veřejnosti.

A která společnost nakonec ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2010 získala? Za úsilí o prosazování rovných příležitostí v rámci netradičního sektoru výroby, nabídku možností flexibilní úpravy pracovní doby, realizaci programů na zvládání stresu, spolupráci s místní mateřskou školkou a provozování letní školičky pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň odborná porota ocenila společnost OLHO-Technik Czech, s.r.o.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.