Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Role obecních zastupitelstev ve zvýšení bezpečnosti

Role obecních zastupitelstev ve zvýšení bezpečnosti

Jedním z důležitých témat, kterými se obecní zastupitelstva zabývají, je i zajištění bezpečí obyvatelstva. Do této oblasti samozřejmě patří celá řada fenoménů, my se v následujícím článku zaměříme na to, jak při správě veřejných prostor zohlednit specifická rizika pro některé skupiny, zejména ženy a starší osoby. Tyto sociální skupiny se i s útoky setkávají častěji a prožívají i subjektivně vyšší míru strachu.

Jedním z důležitých témat, kterými se obecní zastupitelstva zabývají, je i zajištění bezpečí obyvatelstva. Do této oblasti samozřejmě patří celá řada fenoménů, my se v následujícím článku zaměříme na to, jak při správě veřejných prostor zohlednit specifická rizika pro některé skupiny, zejména ženy a starší osoby. Tyto sociální skupiny se i s útoky setkávají častěji a prožívají i subjektivně vyšší míru strachu.

Existují různé možnosti, jak snížit riziko, že stanete obětí. Například brněnská organizace Nesehnutí od října realizuje kurz sebeobrany pro ženy. Účastnice se procvičí v komunikačních technikách, získají právní minimum, zopakují si první pomoc a samozřejmě se budou věnovat nácviku konkrétních technik. Kurzy sebeobrany začínají čím dál častěji pořádat i jednotky městské i státní policie (např. Městská policie Znojmo). Programy prevence kriminality se samozřejmě často věnují situaci potenciálních pachatelů, například osob potýkajících se se závislostmi, a hledají způsoby, jak kombinací osvěty a poskytování služeb snížit riziko, že se někdo trestné činnosti dopustí. Dalším aspektem bezpečnosti jsou konkrétní opatření ve smyslu situační prevence – například Koncepce prevence kriminality města Plzně pod tímto pojmem rozumí: 

-klasická ochrana (zábranné prostředky, bezpečnostní systémy dveří aj.)

-technická ochrana (elektrická zabezpečovací zařízení, kamerové monitorovací systémy aj.)

-fyzická ochrana (zajišťuje policie, armáda aj.) 

-režimová ochrana (přístupy do objektů)

Velmi efektivním způsob, jak násilí ve veřejném prostoru snížit, je i přímo pozornost místům, kde k tomuto jednání ve zvýšené frekvenci dochází, vyhodnocení aspektů, které k páchání kriminální činnosti přispívají a navržení konkrétních změn.

Jak vypadá bezpečná čtvrť?

Každá dívka ví, že se má večer vyhýbat potemnělým parčíkům, prolukám mezi domy, podchodům, průchodům, sklepním garážím...Není ale nutné, aby tato místa naháněla strach, naopak je v zájmu nás všech, aby uzpůsobení všech veřejných i obytných prostor zvyšovalo pocity bezpečí. Konkrétní příklady jsou k dispozici. Například ve Vídni začali důsledně analyzovat provedení veřejného osvětlení (Vídeň - Gender Mainstreaming). Je zřejmé, že i podpora cyklistiky je jedním z aspektů, které zvyšují bezpečnost v ulicích. Je totiž mnohem pravděpodobnější, že pachatel bude vyrušen nebo se vůbec o svůj čin nepokusí. Změny se však dotkly i například podzemních garáží, bez kterých by se rakouská metropole těžko obešla. Mezi bezpečnostní prvky patří kvalitní osvětlení, přehledné značení východů, využití kamerového systému, ale i vyčlenění míst pro ženy, tak aby byla blízko bezpečnostní službě.

Ke zvážení je i například regulace různých heren s nonstop provozem, které zvyšují riziko problémů například v blízkostech dopravních zastávek a v českých městech se v posledních letech poměrně nekontrolovaně šíří. Platí, že podpora živého komunitního života, kdy se lidé mezi sebou znají a pomáhají si, situaci zlepšuje. Při tom je třeba brát ohled na potřeby například rodičů a nabízet aktivity pro děti případně jejich hlídání, nebo pro starší osoby zajistit bezbariérový přístup, dostupnost toalet či dostatek místa na sezení.... Je zřejmé, že města ve spolupráci s dalšími partnery mají celou řadu možností, jak celkově pocit bezpečí svých obyvatel a obyvatelek zvýšit.

Základní otázky pro audit bezpečnosti: 

-Jak se cítíte na tomto místě? (ve dne, večer, v různých ročních obdobích) 

-Jak je toto místo dostupné? 

-Je toto místo spojené s otázkou bezpečnosti, vyskytla se zde nějaká kriminální činnost? 

-Je uspořádání tohoto místa smysluplné?

-Mohou se zde lidé rychle zorientovat? 

-Kde je nejbližší místo, kde je možné požádat o pomoc (osoby, telefon aj.)? 

-Existují zde prvky, které mohou představovat vhodné podmínky pro kriminalitu či obtěžování (např. špatné osvětlení, tmavá zákoutí, slepé uličky)?

-Co může být změněno, aby se zde lidé cítili bezpečněji?

Zdroj: Safer Futures

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.