Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Role obecních zastupitelstev ve zvýšení bezpečnosti

Role obecních zastupitelstev ve zvýšení bezpečnosti

Jedním z důležitých témat, kterými se obecní zastupitelstva zabývají, je i zajištění bezpečí obyvatelstva. Do této oblasti samozřejmě patří celá řada fenoménů, my se v následujícím článku zaměříme na to, jak při správě veřejných prostor zohlednit specifická rizika pro některé skupiny, zejména ženy a starší osoby. Tyto sociální skupiny se i s útoky setkávají častěji a prožívají i subjektivně vyšší míru strachu.

Jedním z důležitých témat, kterými se obecní zastupitelstva zabývají, je i zajištění bezpečí obyvatelstva. Do této oblasti samozřejmě patří celá řada fenoménů, my se v následujícím článku zaměříme na to, jak při správě veřejných prostor zohlednit specifická rizika pro některé skupiny, zejména ženy a starší osoby. Tyto sociální skupiny se i s útoky setkávají častěji a prožívají i subjektivně vyšší míru strachu.

Existují různé možnosti, jak snížit riziko, že stanete obětí. Například brněnská organizace Nesehnutí od října realizuje kurz sebeobrany pro ženy. Účastnice se procvičí v komunikačních technikách, získají právní minimum, zopakují si první pomoc a samozřejmě se budou věnovat nácviku konkrétních technik. Kurzy sebeobrany začínají čím dál častěji pořádat i jednotky městské i státní policie (např. Městská policie Znojmo). Programy prevence kriminality se samozřejmě často věnují situaci potenciálních pachatelů, například osob potýkajících se se závislostmi, a hledají způsoby, jak kombinací osvěty a poskytování služeb snížit riziko, že se někdo trestné činnosti dopustí. Dalším aspektem bezpečnosti jsou konkrétní opatření ve smyslu situační prevence – například Koncepce prevence kriminality města Plzně pod tímto pojmem rozumí: 

-klasická ochrana (zábranné prostředky, bezpečnostní systémy dveří aj.)

-technická ochrana (elektrická zabezpečovací zařízení, kamerové monitorovací systémy aj.)

-fyzická ochrana (zajišťuje policie, armáda aj.) 

-režimová ochrana (přístupy do objektů)

Velmi efektivním způsob, jak násilí ve veřejném prostoru snížit, je i přímo pozornost místům, kde k tomuto jednání ve zvýšené frekvenci dochází, vyhodnocení aspektů, které k páchání kriminální činnosti přispívají a navržení konkrétních změn.

Jak vypadá bezpečná čtvrť?

Každá dívka ví, že se má večer vyhýbat potemnělým parčíkům, prolukám mezi domy, podchodům, průchodům, sklepním garážím...Není ale nutné, aby tato místa naháněla strach, naopak je v zájmu nás všech, aby uzpůsobení všech veřejných i obytných prostor zvyšovalo pocity bezpečí. Konkrétní příklady jsou k dispozici. Například ve Vídni začali důsledně analyzovat provedení veřejného osvětlení (Vídeň - Gender Mainstreaming). Je zřejmé, že i podpora cyklistiky je jedním z aspektů, které zvyšují bezpečnost v ulicích. Je totiž mnohem pravděpodobnější, že pachatel bude vyrušen nebo se vůbec o svůj čin nepokusí. Změny se však dotkly i například podzemních garáží, bez kterých by se rakouská metropole těžko obešla. Mezi bezpečnostní prvky patří kvalitní osvětlení, přehledné značení východů, využití kamerového systému, ale i vyčlenění míst pro ženy, tak aby byla blízko bezpečnostní službě.

Ke zvážení je i například regulace různých heren s nonstop provozem, které zvyšují riziko problémů například v blízkostech dopravních zastávek a v českých městech se v posledních letech poměrně nekontrolovaně šíří. Platí, že podpora živého komunitního života, kdy se lidé mezi sebou znají a pomáhají si, situaci zlepšuje. Při tom je třeba brát ohled na potřeby například rodičů a nabízet aktivity pro děti případně jejich hlídání, nebo pro starší osoby zajistit bezbariérový přístup, dostupnost toalet či dostatek místa na sezení.... Je zřejmé, že města ve spolupráci s dalšími partnery mají celou řadu možností, jak celkově pocit bezpečí svých obyvatel a obyvatelek zvýšit.

Základní otázky pro audit bezpečnosti: 

-Jak se cítíte na tomto místě? (ve dne, večer, v různých ročních obdobích) 

-Jak je toto místo dostupné? 

-Je toto místo spojené s otázkou bezpečnosti, vyskytla se zde nějaká kriminální činnost? 

-Je uspořádání tohoto místa smysluplné?

-Mohou se zde lidé rychle zorientovat? 

-Kde je nejbližší místo, kde je možné požádat o pomoc (osoby, telefon aj.)? 

-Existují zde prvky, které mohou představovat vhodné podmínky pro kriminalitu či obtěžování (např. špatné osvětlení, tmavá zákoutí, slepé uličky)?

-Co může být změněno, aby se zde lidé cítili bezpečněji?

Zdroj: Safer Futures

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.