We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Rodinná politika by neměla mít za svůj prvotní cíl zvýšení populace

Rodinná politika by neměla mít za svůj prvotní cíl zvýšení populace

Rodinná politika by neměla mít za svůj prvotní cíl zvýšení populace
… zaznělo jako jeden z hlavních závěrů semináře Mateřství a otcovství: politiky slaďování, kterou 15. dubna v Barceloně pořádala španělská nadace Rafaela Campalanse společně s Foundation for European Progressive Studies (Nadace pro Evropská progresivní studia), nadací fungující pod Stranou Evropských socialistů. Jako místopředsedkyně Evropské ženské lobby jsem se této akce zúčastnila a ve svém příspěvku představila propojení konceptu sladění práce a rodiny s prosazování rovnosti žen a mužů.

… zaznělo jako jeden z hlavních závěrů semináře Mateřství a otcovství: politiky slaďování, kterou 15. dubna v Barceloně pořádala španělská nadace Rafaela Campalanse společně s Foundation for European Progressive Studies (Nadace pro Evropská progresivní studia), nadací fungující pod Stranou Evropských socialistů. Jako místopředsedkyně Evropské ženské lobby jsem se této akce zúčastnila a ve svém příspěvku představila propojení konceptu sladění práce a rodiny s prosazování rovnosti žen a mužů.

Konferenci zahájila Zita Gurmai, předsedkyně ženské frakce Evropských socialistů (PES – Party of European Socialists) a poslankyně Evropského parlamentu, která varovala nad narůstajícím konzervatizmem v Evropské politice. Jako příklad uvedla nově schválenou maďarskou ústavu, která omezuje právo stávky, zpochybňuje svobodnou volbu v případě reprodukčních práv a stanovuje jiný status pro děti, které se narodí v manželství a mimo něj. Dále upozornila na to, že socialistické strany v Evropě mohou rozšířit svou volební základnu pouze tehdy, pokud se navrátí ke svým původním hodnotám, jako je důraz na sociální začleňování, lidská práva a rovnost (nejen) žen a mužů.

Index zaměstnavatele odpovědného k rodině

Výzkumník Marc Grau z International Center for Work and Family IESE Business School (Mezinárodní centrum pro práci a rodinu) na Univerzitě v Navaře představil Index zaměstnavatele odpovědného k rodině. Tento systém měření sleduje ve firmách opatření pozitivní flexibility a podpory:

  • Flexibilita v pracovní den: možnost opustit práci v případě nouze, flexibilní pracovní doba, možnost snížení počtu směn, kratší pracovní doby, včetně zkráceného pracovního týdne.
  • Flexibilita v pracovní kariéře: dovolená nad rámec stanovený zákonem z důvodů péče o osobu blízkou.
  • Flexibilita pracoviště: u kancelářských profesí možnost kombinace práce z kanceláře a z domova.
  • Zaměstnanecké služby: podpora denního stacionáře ve firmě nebo mimo ni, podpora péče o děti a osobu blízkou.
  • Poradenství v kariéře: koučování, mentoring a další vzdělávací programy.

Marc Grau zdůraznil, že jednotlivá opatření jsou důležitá pro podporu ekonomické nezávislosti žen v souvislosti s tzv. sendvičovou generací, kdy ženy pracují na plný úvazek a při tom pečují o malé děti a nemocné rodiče.

Evropská ženská lobby: Možnosti skloubení práce a rodiny jsou základem k dosažení rovnosti žen a mužů

Ve svém příspěvku jsem se snažila upozornit na často opomíjenou oblast, a to skloubení práce s péčí o osobu blízkou, např. starší nemocné rodiče a na podporu konceptu sladění práce a rodiny nikoliv z důvodu zvýšení porodnosti, ale z cílem prosazení rovnosti žen a mužů a dosažení ekonomické nezávislosti žen. Rodinná politika musí být tvořena ruku v ruce s prosazováním genderové rovnosti a neopomíjet tyto oblasti:

- řešení genderových nerovností a nerovných vztahů v rodině,

- odstranění násilí na ženách v rodině,

- rozšíření rodinné politiky na různé typy rodin (stejnopohlavní páry, samoživitelky/samoživitelé, rodiny bez dětí/ rodiny s více dětmi, rodiny migrantů/migrantek a etnických menšin, pečující o osobu blízkou) a zabránění diskriminaci,

- prosazování opatření podporujících skloubení osobního a pracovního života s důrazem na rozložení odpovědnosti mezi ženy, muže a společnost.

„Více a více se setkáváme s tím, že muži se zapojují do péče o malé děti, ale zatím se nestává, že by si muži brali volno v zaměstnání, aby mohli pečovat o nemocné rodiče. Péče by ale neměla být pouze individuální odpovědností, ale odpovědností celé společnosti. Bez poskytování péče by nemohla společnost fungovat a tato oblast je nosnou součástí celé ekonomiky.“

Snížení pracovní doby

Celkem revolučním závěrem semináře bylo doporučení k plošnému snížení pracovní doby. Zkušenosti z výzkumů ukazují, že země, kde se pracuje nejvíce hodin, zdaleka nepatří mezi nejproduktivnější. Z hlediska možností skloubit osobní a pracovní život jak pro ženy, tak muže se ukazuje jako zásadní snížení počtu hodin v plném pracovním úvazku. To totiž nemusí vždy znamenat omezení vykonané práce.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.