Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Rodinná politika by neměla mít za svůj prvotní cíl zvýšení populace

Rodinná politika by neměla mít za svůj prvotní cíl zvýšení populace

Rodinná politika by neměla mít za svůj prvotní cíl zvýšení populace
… zaznělo jako jeden z hlavních závěrů semináře Mateřství a otcovství: politiky slaďování, kterou 15. dubna v Barceloně pořádala španělská nadace Rafaela Campalanse společně s Foundation for European Progressive Studies (Nadace pro Evropská progresivní studia), nadací fungující pod Stranou Evropských socialistů. Jako místopředsedkyně Evropské ženské lobby jsem se této akce zúčastnila a ve svém příspěvku představila propojení konceptu sladění práce a rodiny s prosazování rovnosti žen a mužů.

… zaznělo jako jeden z hlavních závěrů semináře Mateřství a otcovství: politiky slaďování, kterou 15. dubna v Barceloně pořádala španělská nadace Rafaela Campalanse společně s Foundation for European Progressive Studies (Nadace pro Evropská progresivní studia), nadací fungující pod Stranou Evropských socialistů. Jako místopředsedkyně Evropské ženské lobby jsem se této akce zúčastnila a ve svém příspěvku představila propojení konceptu sladění práce a rodiny s prosazování rovnosti žen a mužů.

Konferenci zahájila Zita Gurmai, předsedkyně ženské frakce Evropských socialistů (PES – Party of European Socialists) a poslankyně Evropského parlamentu, která varovala nad narůstajícím konzervatizmem v Evropské politice. Jako příklad uvedla nově schválenou maďarskou ústavu, která omezuje právo stávky, zpochybňuje svobodnou volbu v případě reprodukčních práv a stanovuje jiný status pro děti, které se narodí v manželství a mimo něj. Dále upozornila na to, že socialistické strany v Evropě mohou rozšířit svou volební základnu pouze tehdy, pokud se navrátí ke svým původním hodnotám, jako je důraz na sociální začleňování, lidská práva a rovnost (nejen) žen a mužů.

Index zaměstnavatele odpovědného k rodině

Výzkumník Marc Grau z International Center for Work and Family IESE Business School (Mezinárodní centrum pro práci a rodinu) na Univerzitě v Navaře představil Index zaměstnavatele odpovědného k rodině. Tento systém měření sleduje ve firmách opatření pozitivní flexibility a podpory:

  • Flexibilita v pracovní den: možnost opustit práci v případě nouze, flexibilní pracovní doba, možnost snížení počtu směn, kratší pracovní doby, včetně zkráceného pracovního týdne.
  • Flexibilita v pracovní kariéře: dovolená nad rámec stanovený zákonem z důvodů péče o osobu blízkou.
  • Flexibilita pracoviště: u kancelářských profesí možnost kombinace práce z kanceláře a z domova.
  • Zaměstnanecké služby: podpora denního stacionáře ve firmě nebo mimo ni, podpora péče o děti a osobu blízkou.
  • Poradenství v kariéře: koučování, mentoring a další vzdělávací programy.

Marc Grau zdůraznil, že jednotlivá opatření jsou důležitá pro podporu ekonomické nezávislosti žen v souvislosti s tzv. sendvičovou generací, kdy ženy pracují na plný úvazek a při tom pečují o malé děti a nemocné rodiče.

Evropská ženská lobby: Možnosti skloubení práce a rodiny jsou základem k dosažení rovnosti žen a mužů

Ve svém příspěvku jsem se snažila upozornit na často opomíjenou oblast, a to skloubení práce s péčí o osobu blízkou, např. starší nemocné rodiče a na podporu konceptu sladění práce a rodiny nikoliv z důvodu zvýšení porodnosti, ale z cílem prosazení rovnosti žen a mužů a dosažení ekonomické nezávislosti žen. Rodinná politika musí být tvořena ruku v ruce s prosazováním genderové rovnosti a neopomíjet tyto oblasti:

- řešení genderových nerovností a nerovných vztahů v rodině,

- odstranění násilí na ženách v rodině,

- rozšíření rodinné politiky na různé typy rodin (stejnopohlavní páry, samoživitelky/samoživitelé, rodiny bez dětí/ rodiny s více dětmi, rodiny migrantů/migrantek a etnických menšin, pečující o osobu blízkou) a zabránění diskriminaci,

- prosazování opatření podporujících skloubení osobního a pracovního života s důrazem na rozložení odpovědnosti mezi ženy, muže a společnost.

„Více a více se setkáváme s tím, že muži se zapojují do péče o malé děti, ale zatím se nestává, že by si muži brali volno v zaměstnání, aby mohli pečovat o nemocné rodiče. Péče by ale neměla být pouze individuální odpovědností, ale odpovědností celé společnosti. Bez poskytování péče by nemohla společnost fungovat a tato oblast je nosnou součástí celé ekonomiky.“

Snížení pracovní doby

Celkem revolučním závěrem semináře bylo doporučení k plošnému snížení pracovní doby. Zkušenosti z výzkumů ukazují, že země, kde se pracuje nejvíce hodin, zdaleka nepatří mezi nejproduktivnější. Z hlediska možností skloubit osobní a pracovní život jak pro ženy, tak muže se ukazuje jako zásadní snížení počtu hodin v plném pracovním úvazku. To totiž nemusí vždy znamenat omezení vykonané práce.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.