Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › Rodiče z Raiffeisenbank mají možnost využít školku ŽIRAiFKA

Rodiče z Raiffeisenbank mají možnost využít školku ŽIRAiFKA

Rodiče z Raiffeisenbank mají možnost využít školku ŽIRAiFKA
Firmy, které umožňují svým zaměstnankyním a zaměstnancům využít firemní školku či jesle by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Proto pokaždé když na nějakou narazíme, ihned o tom informujeme. Tentokrát se jedná o firemní školku ŽIRAiFKA, která je určena zaměstnankyním a zaměstnancům banky Raiffeisenbank a provozuje jí společnost KinderGarten. O školce jsme mluvili s HR manažerkou společnosti Raiffeisenbank Petrou Boudovou.

Firmy, které umožňují svým zaměstnankyním a zaměstnancům využít firemní školku či jesle by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Proto pokaždé když na nějakou narazíme, ihned o tom informujeme. Tentokrát se jedná o firemní školku ŽIRAiFKA, která je určena zaměstnankyním a zaměstnancům banky Raiffeisenbank a provozuje jí společnost KinderGarten. O školce jsme mluvili s HR manažerkou společnosti Raiffeisenbank Petrou Boudovou.

Jak dlouho funguje vaše firemní mateřská školka a komu jsou její služby určeny?

Školka ŽIRAiFKA, kterou provozuje společnost KinderGarten, je určena přednostně pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň Raiffeisenbank. Otevřena byla letos v únoru, v současné chvíli je v ní zapsáno 22 „bankovních“ dětí ve věku od 18 měsíců do 6 let, do konce roku nastoupí dalších 15 – 25 dětí, celková kapacita je až 60 míst. Přednost mají maminky vracející se z rodičovské dovolené, v případě volné kapacity ji mohou využít i další rodiče. Snažíme se podporovat také kolegyně z poboček, které nemohou školku využít z důvodu vzdálenosti od pracoviště, ty mohou čerpat finanční příspěvek banky na školku v místě svého bydliště.

Proč se firma odhodlala k tak – zatím stále ojedinělému a náročnému – kroku, jakým založení firemního zařízení péče o děti bezpochyby je?

Naším cílem je podpořit osobní rozvoj a kariéru žen, usnadnit jim návrat z rodičovské dovolené do zaměstnání a pomoci jim sladit jejich profesní a osobní život. Školka je otevřena každý den od 7 do 18 hodin a funguje 12 měsíců v roce, tedy i o letních prázdninách. Navíc je umístěna v blízkosti centrály Raiffeisenbank na Praze 4, takže je pro rodiče velmi dobře dostupná. Školka výrazně přispívá k vylepšení image banky jako dobrého zaměstnavatele, je to velmi zajímavý a neobvyklý firemní benefit, který může přilákat nové uchazeče a uchazečky o zaměstnání v naší bance a zvýšit loajalitu stávajících kolegů a kolegyň.

Je, dle vašeho názoru, česká legislativa nakloněna zakládání firemních zařízení péče o děti? Jak by se, podle vás, dala situace v ČR v tomto směru zlepšit a zjednodušit?

Bohužel zatím ne, současná česká legislativa firmy od podpory rodičovství spíše odrazuje. Společnosti nemají příliš možností, jak pomoci svým zaměstnancům a zaměstnankyním s péčí o děti.

Podmínky ke zřízení vlastní školky jsou velmi přísné a téměř nesplnitelné, prakticky jedinou schůdnou cestou je tedy způsob, který jsme zvolili my – spolupráci s externím dodavatelem (v našem případě společností KinderGarten). Uvítali bychom, kdyby stát podporoval takové aktivity alespoň tím, že by náklady na provoz školky byly daňově uznatelným nákladem.

Jaké jsou prozatímní zkušenosti s firemní školkou ŽIRAiFKA?

Spokojenost rodičů je odrazem spokojenosti dětí, a ty spokojené jsou. Rodiče oceňují zejména dobrou dostupnost školky od centrály banky, otevírací dobu a velmi pěkné prostředí. Školka se nachází v nově zrekonstruované vile, kde je dětem k dispozici několik heren, jídelna, ložnice a dětské sociální zařízení. K vile patří zahrada s trampolínou, dvěma pískovišti a prolézačkami, na kterých se děti mohou vyřádit. Rodiče vítají také to, že jde o českou školku s výukou anglického jazyka, která probíhá formou her.

Jaké další služby školka nabízí?

Pedagogický koncept společnosti KinderGarten navazuje na nejmodernější evropské trendy zabývající se předškolní výchovou. Mimo výuky angličtiny jsou pro děti připraveny doprovodné kroužky a mimoškolní aktivity jako návštěva solné jeskyně, jízdy na koních či tématické výlety. Samozřejmostí je zajištění celodenního stravování a pitného režimu, zdravotních prohlídek, lékařských konzultací, předškolní výchova a příprava na základní školu. Komunikace s rodiči probíhá nejen osobně, ale také přes web školky. V nejbližší době bude navíc zprovozněna webová kamera, prostřednictvím které budou mít rodiče možnost sledovat své děti během celého dne.

Máte nějaká praktická doporučení pro firmy, které momentálně zřízení podobného zařízení zvažují?

Pokud firma přemýšlí o podpoře péče o děti, prvním krokem by měl být průzkum zájmu zaměstnanců a zaměstnankyň o takovou službu. Cílem je zjistit jejich potřeby a přání a snažit se najít takové řešení, které bude vyhovovat všem stranám. Dále je třeba důkladně zvážit všechny legislativní možnosti, finanční možnosti firmy a časové kapacity zaměstnance, který se bude projektu věnovat. Posledním důležitým krokem první fáze realizace je vybrat vhodného dodavatele a poradce, který má s podobným projektem zkušenosti.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.