Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Projekt Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj

Projekt Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj

Projekt Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj
Jak název napovídá, projekt spojuje genderové a rozvojové nevládní organizace ze střední a východní Evropy - České republiky, Slovenska, Bulharska a Rumunska a aktivistky ze Subsaharské Afriky. Důvodem takového propojení je potřeba silné koalice spřízněných organizací pro to, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska.

Jak název napovídá, projekt spojuje genderové a rozvojové nevládní organizace ze střední a východní Evropy - České republiky, Slovenska, Bulharska a Rumunska a aktivistky ze Subsaharské Afriky. Důvodem takového propojení je potřeba silné koalice spřízněných organizací pro to, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska.

Nezapomínat na genderovou rovnost v rozvojové spolupráci je důležité pro to, že rovné příležitosti žen a mužů jsou základním lidským právem a jsou zásadní při snižování chudoby. Jak upozorňuje zpráva koalice Social Watch (síť občanských organizací, která vznikla s cílem připomínat vládám jejich závazky – mj. v oblasti boje s chudobou a rovných příležitostí práv žen a mužů), genderová nerovnost ve světě stále přetrvává. Více jak polovina všech žen žije v zemích, kde v oblasti genderové spravedlnosti nedošlo v posledních letech ke zlepšení. Přestože ženy představují nejpočetnější hnací sílu ekonomického růstu, jsou zároveň i nejméně doceněné a krize (včetně poslední, finanční), mají největší dopad právě na ně. Ženy dle výzkumů významně přispívají k příjmům domácností a proto segregace pracovního trhu a nerovné postavení žen má ve svém důsledku dopad na celé rodiny, nejen na ženy samotné.

Vláda ČR přijala mezinárodní závazky v oblasti rozvojové spolupráce. Podle zprávy koalice z roku 2010 však objem prostředků na rozvoj v České republice klesl – oproti 249 mil. USD v roce 2008 na 224 mil. USD v roce 2009. Z čehož je zřejmé, že závazek dosáhnout 0,33 procentního podílu HND na oficiální rozvojovou spolupráci do roku 2015 je nereálné.

I na tuto situaci reaguje projekt Connect! Na sklonku roku 2011 proběhne v České republice a na Slovensku setkání neziskových organizací a dalších subjektů z oblasti rozvojové spolupráce a genderu s cílem zvýšit zájem a porozumění o tato témata u veřejnosti a apelovat na vládu, aby plnila to, co slíbila a k čemu se – jak morálně tak politicky – zavázala.

V České republice projekt realizuje společnost Gender Studies ve spolupráci s Asociací pro rovné příležitosti. Na Slovensku je za projekt zodpovědné Slovenské centrum pro komunikaci a rozvoj. V Bulharsku projekt organizuje Gender vzdělávání výzkum a technologie a v Rumunsku Národní asociace specialistů na lidské zdroje.

Hlavními realizátory projektu na evropské úrovni je síť genderových nevládních organizací ze střední a východní Evropy KARAT a britská One World Action.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.