Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Přirozený porod – příjemný zážitek na celý život

Přirozený porod – příjemný zážitek na celý život

28. květen 2003  | Petra Kolínská  |  Econnect
Přirozený porod – příjemný zážitek na celý život
HAM
První část dalšího semináře z cyklu Ženská práva jsou lidská práva byl věnován přirozeným porodům. Účastníci semináře měli mimo jiné možnost diskutovat s maminkou, která se dvakrát rozhodla pro porod doma, a vidět americký dokument o tomto, u nás stále velmi výjimečném, způsobu vedení porodu.
První část dalšího semináře z cyklu Ženská práva jsou lidská práva byl věnován přirozeným porodům. Účastníci semináře měli mimo jiné možnost diskutovat s maminkou, která se dvakrát rozhodla pro porod doma, a vidět americký dokument o tomto, u nás stále velmi výjimečném, způsobu vedení porodu.

Alternativní přístupy v porodnictví ve světě a možnosti, které mohou využít budoucí matky u nás, přiblížila poutavou formou Marie Vnoučková z Hnutí za aktivní mateřství, jinak porodní asistentka a maminka pěti dětí.

Občanské sdružení Hnutí za aktivní mateřství (HAM, dříve Hnutí za aktivní porod) založilo na jaře 1999 několik matek, rozčarovaných zážitky z českých porodnic. Hlavním cílem HAM je změna českých porodnic tak, aby vycházely vstříc rodičkám a jejich potřebám. Usilujeme o to, aby lékaři ženám nenutili některé zbytečné, či dokonce škodlivé zákroky a postupy a řídili se doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), která mají matku i dítě chránit před škodlivou nemocniční rutinou.

Jedním z hlavních cílů sdružení je povzbuzovat ženy, aby si samy uměly zvolit pro ně nejpříjemnější způsob porodu a aby se pro ně stal nejen silným, ale také pozitivním zážitkem na celý život. Hnutí se proto snaží ženám poskytnout množství praktických informací, včetně vysvětlení toho, na co mají v porodnicích právo a co mohou případně vyžadovat či naopak odmítnout.

Podle Marie Vnoučkové se podmínky v některých českých porodnicích za posledních 13 let výrazně zlepšily, ale běžný standard je ještě stále preferuje potřeby zdravotního personálu a příliš málo respektuje potřeby budoucích matek. Také předporodní péče je stále jednostranně zaměřená na odbornou lékařskou péči a opomíjí emoční a sociální potřeby těhotných žen.

Duly místo lékařských přístrojů

Konkrétní cestu, jak se vrátit k přirozeným porodům, představuje aktivní spolupráce budoucí matky s dulou a autonomní porodní asistentkou. „Dula“ je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, jež poskytuje především psychickou (ale i fyzickou) oporu nově se rodící matce – poskytuje ji potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora během samotného porodu.

Nesupluje ani nedubluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Dula zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pečuje o ženu, která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození dítěte. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Několik změn, které mohou zavést i běžné porodnice

Organizace, které se věnují prosazování přirozených porodů se shodují v tom, že i běžné porodnice mohou některými úpravami nabídnout matkám příjemnější a přirozenější průběh porodu.
Základní doporučení a opatření se dají shrnout takto:

  • informovat těhotné a rodičky nezaujatě, a o všech dostupných možnostech vedení porodu
  • zvýšit počet porodních asistentek tak, aby jedna porodní asistentka nepečovala o více než dvě rodící ženy
  • upravit systém péče tak, aby jedna porodní asistentka pečovala o jednu ženu od příjmu až do převozu na šestinedělí (v případě malých porodnic i na oddělení šestinedělí)
  • změnit přístup porodních asistentek k rodícím ženám - hlavní pozornost by měla být věnována podpoře přirozeného porodního procesu. V tomto směru by také porodní asistentky měly rozvíjet své schopnosti a studovat další možnosti
  • léčebná péče by měla nastoupit až v době, kdy již podpůrná, ošetřovatelská péče není schopna řešit danou situaci
  • lékař by měl zasahovat do přirozeného porodního procesu co nejméně. Jakkoli jednoduchou se tato podmínka zdá, je v klasických porodnicích jednou z nejtěžších
  • porodnice by měla respektovat potřebu soukromí během tak křehkého děje, jakým je přirozený porodní proces
  • nepřipustit v období krátce po porodu oddělování zdravé matky a zdravého novorozence, byť na krátkou dobu


Poslední díl základního cyklu seminářů Ženská práva jsou lidská práva se bude konat v sobotu 14. června v Brně a bude věnován Lidským právům a ženským hnutím ve světě. Diskutovat se bude o univerzalitě lidských práv a o problémech a otázkách ženského hnutí ve světě, zejména ve vztahu k životnímu prostředí. Účast na semináři přislíbili Dušan Lužný z Katedry religionistiky FF MU a Luba Lacinová ze Slovenské akadémie vied.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.