Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Přirozený porod – příjemný zážitek na celý život

Přirozený porod – příjemný zážitek na celý život

28. květen 2003  | Petra Kolínská  |  Econnect
Přirozený porod – příjemný zážitek na celý život
HAM
První část dalšího semináře z cyklu Ženská práva jsou lidská práva byl věnován přirozeným porodům. Účastníci semináře měli mimo jiné možnost diskutovat s maminkou, která se dvakrát rozhodla pro porod doma, a vidět americký dokument o tomto, u nás stále velmi výjimečném, způsobu vedení porodu.
První část dalšího semináře z cyklu Ženská práva jsou lidská práva byl věnován přirozeným porodům. Účastníci semináře měli mimo jiné možnost diskutovat s maminkou, která se dvakrát rozhodla pro porod doma, a vidět americký dokument o tomto, u nás stále velmi výjimečném, způsobu vedení porodu.

Alternativní přístupy v porodnictví ve světě a možnosti, které mohou využít budoucí matky u nás, přiblížila poutavou formou Marie Vnoučková z Hnutí za aktivní mateřství, jinak porodní asistentka a maminka pěti dětí.

Občanské sdružení Hnutí za aktivní mateřství (HAM, dříve Hnutí za aktivní porod) založilo na jaře 1999 několik matek, rozčarovaných zážitky z českých porodnic. Hlavním cílem HAM je změna českých porodnic tak, aby vycházely vstříc rodičkám a jejich potřebám. Usilujeme o to, aby lékaři ženám nenutili některé zbytečné, či dokonce škodlivé zákroky a postupy a řídili se doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), která mají matku i dítě chránit před škodlivou nemocniční rutinou.

Jedním z hlavních cílů sdružení je povzbuzovat ženy, aby si samy uměly zvolit pro ně nejpříjemnější způsob porodu a aby se pro ně stal nejen silným, ale také pozitivním zážitkem na celý život. Hnutí se proto snaží ženám poskytnout množství praktických informací, včetně vysvětlení toho, na co mají v porodnicích právo a co mohou případně vyžadovat či naopak odmítnout.

Podle Marie Vnoučkové se podmínky v některých českých porodnicích za posledních 13 let výrazně zlepšily, ale běžný standard je ještě stále preferuje potřeby zdravotního personálu a příliš málo respektuje potřeby budoucích matek. Také předporodní péče je stále jednostranně zaměřená na odbornou lékařskou péči a opomíjí emoční a sociální potřeby těhotných žen.

Duly místo lékařských přístrojů

Konkrétní cestu, jak se vrátit k přirozeným porodům, představuje aktivní spolupráce budoucí matky s dulou a autonomní porodní asistentkou. „Dula“ je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, jež poskytuje především psychickou (ale i fyzickou) oporu nově se rodící matce – poskytuje ji potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora během samotného porodu.

Nesupluje ani nedubluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Dula zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pečuje o ženu, která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození dítěte. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Několik změn, které mohou zavést i běžné porodnice

Organizace, které se věnují prosazování přirozených porodů se shodují v tom, že i běžné porodnice mohou některými úpravami nabídnout matkám příjemnější a přirozenější průběh porodu.
Základní doporučení a opatření se dají shrnout takto:

  • informovat těhotné a rodičky nezaujatě, a o všech dostupných možnostech vedení porodu
  • zvýšit počet porodních asistentek tak, aby jedna porodní asistentka nepečovala o více než dvě rodící ženy
  • upravit systém péče tak, aby jedna porodní asistentka pečovala o jednu ženu od příjmu až do převozu na šestinedělí (v případě malých porodnic i na oddělení šestinedělí)
  • změnit přístup porodních asistentek k rodícím ženám - hlavní pozornost by měla být věnována podpoře přirozeného porodního procesu. V tomto směru by také porodní asistentky měly rozvíjet své schopnosti a studovat další možnosti
  • léčebná péče by měla nastoupit až v době, kdy již podpůrná, ošetřovatelská péče není schopna řešit danou situaci
  • lékař by měl zasahovat do přirozeného porodního procesu co nejméně. Jakkoli jednoduchou se tato podmínka zdá, je v klasických porodnicích jednou z nejtěžších
  • porodnice by měla respektovat potřebu soukromí během tak křehkého děje, jakým je přirozený porodní proces
  • nepřipustit v období krátce po porodu oddělování zdravé matky a zdravého novorozence, byť na krátkou dobu


Poslední díl základního cyklu seminářů Ženská práva jsou lidská práva se bude konat v sobotu 14. června v Brně a bude věnován Lidským právům a ženským hnutím ve světě. Diskutovat se bude o univerzalitě lidských práv a o problémech a otázkách ženského hnutí ve světě, zejména ve vztahu k životnímu prostředí. Účast na semináři přislíbili Dušan Lužný z Katedry religionistiky FF MU a Luba Lacinová ze Slovenské akadémie vied.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.