Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Pozvánka na seminář: Vývoj genderových výzkumů v České republice a na Slovensku

Pozvánka na seminář: Vývoj genderových výzkumů v České republice a na Slovensku

Srovnání čtyř národních a mezinárodních výzkumných projektů (2006-2011). V průběhu posledního desetiletí lze zaznamenat  kvalitativní změnu v genderových výzkumech v České republice a na Slovensku, změnu, která svědčí jednak o postupné institucionalizaci nevelkého počtu středisek vědeckého bádání o genderu v rámci společenských věd, jednak o rostoucí internacionalizaci prací prováděných v rámci evropského výzkumného prostoru. Tento prostor se koncentruje zejména okolo rozsáhlých komparativních projektů financovaných z evropských zdrojů. Seminář se zaměřuje na tři z nich – KNOWING, QUING et FEMCIT – řešených v rámci 6. Rámcového pogramu, které byly v současnosti ukončeny.
Srovnání čtyř národních a mezinárodních výzkumných projektů (2006-2011). V průběhu posledního desetiletí lze zaznamenat  kvalitativní změnu v genderových výzkumech v České republice a na Slovensku, změnu, která svědčí jednak o postupné institucionalizaci nevelkého počtu středisek vědeckého bádání o genderu v rámci společenských věd, jednak o rostoucí internacionalizaci prací prováděných v rámci evropského výzkumného prostoru. Tento prostor se koncentruje zejména okolo rozsáhlých komparativních projektů financovaných z evropských zdrojů. Seminář se zaměřuje na tři z nich – KNOWING, QUING et FEMCIT – řešených v rámci 6. Rámcového pogramu, které byly v současnosti ukončeny.

Autorky krátce představí u vlastních projektů cíle, metody a hlavní výsledky, zejména pokud jde o český a slovenský terén a budou prezentovat vlastní pohled na zkušenost z výzkumů a jeho možný dopad na činnost vyvíjenou v jejich vlastním akademickém prostředí.

Na druhé straně vytvoření evropského výzkumného prostoru směřuje ke sbližování prováděných národních výzkumů, k řešení víceletých ambiciózních a pluridisciplinárních projektů financovaných na základě náročného výběrového řízení. Seminář tedy také bude věnován projektu financovaného GAČR, aby bylo především možné určit co jej sbližuje či odlišuje v porovnání s projekty dosud řešenými a financovanými z evropských prostředků.


Na závěr během odpoledního zasedání proběhne otevřená výměna názorů mezi přihlášenými diskutujícími a seminář tak poskytne prostor pro úvahy o možnostech posílení a obnovení výměn mezi francouzskými a také českými a slovenskými specialisty na gender s ohledem na skutečnost, že ve Francii práce o sociálních vztazích genderu zaznamenaly nebývalý rozmach v prvním desetiletí tohoto století po prvním impulsu započatém kolem roku 1980. Příznivý dopad diversifikace magisterského studia v kombinaci s reformou univerzit a vytvoření výzkumného Pôle de recherche et d’enseignement sur le genre v Institut des études politiques de Paris (PRESAGE) a také vytvoření « Fédérations de recherche » na toto téma, představuje stávající vývoj mimořádnou příležitost pro posílení mezinárodní spolupráce mezi francouzskými a zahraničními badatelkami a badateli.

Datum: 19. dubna 2011

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách
Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro

Program

9:00


Uvítání:   Françoise Mayer, ředitelka CEFRES
Úvodní slovo:  Alena Křížková, vedoucí oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR
Maxime Forest, postdoc QUING, Universidad Complutense de Madrid

9:15    1. kulatý stůl:

- Hana HAŠKOVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení Gender & sociologie,  Sociologický ústav AV ČR
a Zuzana UHDE, doktorandka oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR  
Práce českého týmu v rámci projektu FEMCIT (WP2: Sociální občanství)

- Radka DUDOVÁ, postdoc FEMCIT, Univerzita Leiden (Nizozemsko)
WP5 : Sexual and bodily integrity (fyzická a sexuální integrita)

- Zuzana OČENAŠOVÁ, doktorandka, Univerzita Komenského, Bratislava
Přínosy projektu QUING pro analýzu nastavení politiky genderu na Slovensku

Příspěvky v češtině a slovenštině. Diskuse bude moderovaná Maxime Forestem.


11:00    2. kulatý stůl:

- Marcela LINKOVÁ, vědecká pracovnice oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR
Zkušenosti z koordinace evropského projektu: projekt KNOWING (Institutions and Gender : an East-  West Comparative Study)

- Lubica KOBOVÁ, doktorandka, Univerzita Komenského, Bratislava
Projekt KNOWING (2006-2008) z pohledu Východ-Západ

- Hana HAVELKOVÁ, vedoucí katedry genderových studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze  
  Transformace kultury genderu v Československu (1948-1989), projekt GA ČR

Diskuse bude moderovaná Alenou Křížkovou.

12:30 - závěry

Jednání je veřejně přístupné v rámci dostupné prostorové kapacity. Příspěvky budou prosloveny v češtině a slovenštině. Diskuse v češtině, francouzštině a angličtině.


***

14:00-15:30
Diskuse o budoucnosti vědeckých vztahů v oblasti genderových studií
(Francie-Česká republika-Slovensko)

Odpolední zasedání otevřené pro zájemce – prosíme přihlaste se e-mailem u Maxime Foresta (mforest@cps.ucm.es) nebo Aleny Křížkové (alena.krizkova@soc.cas.cz)  

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.