Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Pozvánka na seminář: Vývoj genderových výzkumů v České republice a na Slovensku

Pozvánka na seminář: Vývoj genderových výzkumů v České republice a na Slovensku

Srovnání čtyř národních a mezinárodních výzkumných projektů (2006-2011). V průběhu posledního desetiletí lze zaznamenat  kvalitativní změnu v genderových výzkumech v České republice a na Slovensku, změnu, která svědčí jednak o postupné institucionalizaci nevelkého počtu středisek vědeckého bádání o genderu v rámci společenských věd, jednak o rostoucí internacionalizaci prací prováděných v rámci evropského výzkumného prostoru. Tento prostor se koncentruje zejména okolo rozsáhlých komparativních projektů financovaných z evropských zdrojů. Seminář se zaměřuje na tři z nich – KNOWING, QUING et FEMCIT – řešených v rámci 6. Rámcového pogramu, které byly v současnosti ukončeny.
Srovnání čtyř národních a mezinárodních výzkumných projektů (2006-2011). V průběhu posledního desetiletí lze zaznamenat  kvalitativní změnu v genderových výzkumech v České republice a na Slovensku, změnu, která svědčí jednak o postupné institucionalizaci nevelkého počtu středisek vědeckého bádání o genderu v rámci společenských věd, jednak o rostoucí internacionalizaci prací prováděných v rámci evropského výzkumného prostoru. Tento prostor se koncentruje zejména okolo rozsáhlých komparativních projektů financovaných z evropských zdrojů. Seminář se zaměřuje na tři z nich – KNOWING, QUING et FEMCIT – řešených v rámci 6. Rámcového pogramu, které byly v současnosti ukončeny.

Autorky krátce představí u vlastních projektů cíle, metody a hlavní výsledky, zejména pokud jde o český a slovenský terén a budou prezentovat vlastní pohled na zkušenost z výzkumů a jeho možný dopad na činnost vyvíjenou v jejich vlastním akademickém prostředí.

Na druhé straně vytvoření evropského výzkumného prostoru směřuje ke sbližování prováděných národních výzkumů, k řešení víceletých ambiciózních a pluridisciplinárních projektů financovaných na základě náročného výběrového řízení. Seminář tedy také bude věnován projektu financovaného GAČR, aby bylo především možné určit co jej sbližuje či odlišuje v porovnání s projekty dosud řešenými a financovanými z evropských prostředků.


Na závěr během odpoledního zasedání proběhne otevřená výměna názorů mezi přihlášenými diskutujícími a seminář tak poskytne prostor pro úvahy o možnostech posílení a obnovení výměn mezi francouzskými a také českými a slovenskými specialisty na gender s ohledem na skutečnost, že ve Francii práce o sociálních vztazích genderu zaznamenaly nebývalý rozmach v prvním desetiletí tohoto století po prvním impulsu započatém kolem roku 1980. Příznivý dopad diversifikace magisterského studia v kombinaci s reformou univerzit a vytvoření výzkumného Pôle de recherche et d’enseignement sur le genre v Institut des études politiques de Paris (PRESAGE) a také vytvoření « Fédérations de recherche » na toto téma, představuje stávající vývoj mimořádnou příležitost pro posílení mezinárodní spolupráce mezi francouzskými a zahraničními badatelkami a badateli.

Datum: 19. dubna 2011

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách
Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro

Program

9:00


Uvítání:   Françoise Mayer, ředitelka CEFRES
Úvodní slovo:  Alena Křížková, vedoucí oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR
Maxime Forest, postdoc QUING, Universidad Complutense de Madrid

9:15    1. kulatý stůl:

- Hana HAŠKOVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení Gender & sociologie,  Sociologický ústav AV ČR
a Zuzana UHDE, doktorandka oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR  
Práce českého týmu v rámci projektu FEMCIT (WP2: Sociální občanství)

- Radka DUDOVÁ, postdoc FEMCIT, Univerzita Leiden (Nizozemsko)
WP5 : Sexual and bodily integrity (fyzická a sexuální integrita)

- Zuzana OČENAŠOVÁ, doktorandka, Univerzita Komenského, Bratislava
Přínosy projektu QUING pro analýzu nastavení politiky genderu na Slovensku

Příspěvky v češtině a slovenštině. Diskuse bude moderovaná Maxime Forestem.


11:00    2. kulatý stůl:

- Marcela LINKOVÁ, vědecká pracovnice oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR
Zkušenosti z koordinace evropského projektu: projekt KNOWING (Institutions and Gender : an East-  West Comparative Study)

- Lubica KOBOVÁ, doktorandka, Univerzita Komenského, Bratislava
Projekt KNOWING (2006-2008) z pohledu Východ-Západ

- Hana HAVELKOVÁ, vedoucí katedry genderových studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze  
  Transformace kultury genderu v Československu (1948-1989), projekt GA ČR

Diskuse bude moderovaná Alenou Křížkovou.

12:30 - závěry

Jednání je veřejně přístupné v rámci dostupné prostorové kapacity. Příspěvky budou prosloveny v češtině a slovenštině. Diskuse v češtině, francouzštině a angličtině.


***

14:00-15:30
Diskuse o budoucnosti vědeckých vztahů v oblasti genderových studií
(Francie-Česká republika-Slovensko)

Odpolední zasedání otevřené pro zájemce – prosíme přihlaste se e-mailem u Maxime Foresta (mforest@cps.ucm.es) nebo Aleny Křížkové (alena.krizkova@soc.cas.cz)  

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.