Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Pozvánka na seminář: Vývoj genderových výzkumů v České republice a na Slovensku

Pozvánka na seminář: Vývoj genderových výzkumů v České republice a na Slovensku

Srovnání čtyř národních a mezinárodních výzkumných projektů (2006-2011). V průběhu posledního desetiletí lze zaznamenat  kvalitativní změnu v genderových výzkumech v České republice a na Slovensku, změnu, která svědčí jednak o postupné institucionalizaci nevelkého počtu středisek vědeckého bádání o genderu v rámci společenských věd, jednak o rostoucí internacionalizaci prací prováděných v rámci evropského výzkumného prostoru. Tento prostor se koncentruje zejména okolo rozsáhlých komparativních projektů financovaných z evropských zdrojů. Seminář se zaměřuje na tři z nich – KNOWING, QUING et FEMCIT – řešených v rámci 6. Rámcového pogramu, které byly v současnosti ukončeny.
Srovnání čtyř národních a mezinárodních výzkumných projektů (2006-2011). V průběhu posledního desetiletí lze zaznamenat  kvalitativní změnu v genderových výzkumech v České republice a na Slovensku, změnu, která svědčí jednak o postupné institucionalizaci nevelkého počtu středisek vědeckého bádání o genderu v rámci společenských věd, jednak o rostoucí internacionalizaci prací prováděných v rámci evropského výzkumného prostoru. Tento prostor se koncentruje zejména okolo rozsáhlých komparativních projektů financovaných z evropských zdrojů. Seminář se zaměřuje na tři z nich – KNOWING, QUING et FEMCIT – řešených v rámci 6. Rámcového pogramu, které byly v současnosti ukončeny.

Autorky krátce představí u vlastních projektů cíle, metody a hlavní výsledky, zejména pokud jde o český a slovenský terén a budou prezentovat vlastní pohled na zkušenost z výzkumů a jeho možný dopad na činnost vyvíjenou v jejich vlastním akademickém prostředí.

Na druhé straně vytvoření evropského výzkumného prostoru směřuje ke sbližování prováděných národních výzkumů, k řešení víceletých ambiciózních a pluridisciplinárních projektů financovaných na základě náročného výběrového řízení. Seminář tedy také bude věnován projektu financovaného GAČR, aby bylo především možné určit co jej sbližuje či odlišuje v porovnání s projekty dosud řešenými a financovanými z evropských prostředků.


Na závěr během odpoledního zasedání proběhne otevřená výměna názorů mezi přihlášenými diskutujícími a seminář tak poskytne prostor pro úvahy o možnostech posílení a obnovení výměn mezi francouzskými a také českými a slovenskými specialisty na gender s ohledem na skutečnost, že ve Francii práce o sociálních vztazích genderu zaznamenaly nebývalý rozmach v prvním desetiletí tohoto století po prvním impulsu započatém kolem roku 1980. Příznivý dopad diversifikace magisterského studia v kombinaci s reformou univerzit a vytvoření výzkumného Pôle de recherche et d’enseignement sur le genre v Institut des études politiques de Paris (PRESAGE) a také vytvoření « Fédérations de recherche » na toto téma, představuje stávající vývoj mimořádnou příležitost pro posílení mezinárodní spolupráce mezi francouzskými a zahraničními badatelkami a badateli.

Datum: 19. dubna 2011

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách
Štěpánská 35, Praha 1, 5. patro

Program

9:00


Uvítání:   Françoise Mayer, ředitelka CEFRES
Úvodní slovo:  Alena Křížková, vedoucí oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR
Maxime Forest, postdoc QUING, Universidad Complutense de Madrid

9:15    1. kulatý stůl:

- Hana HAŠKOVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení Gender & sociologie,  Sociologický ústav AV ČR
a Zuzana UHDE, doktorandka oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR  
Práce českého týmu v rámci projektu FEMCIT (WP2: Sociální občanství)

- Radka DUDOVÁ, postdoc FEMCIT, Univerzita Leiden (Nizozemsko)
WP5 : Sexual and bodily integrity (fyzická a sexuální integrita)

- Zuzana OČENAŠOVÁ, doktorandka, Univerzita Komenského, Bratislava
Přínosy projektu QUING pro analýzu nastavení politiky genderu na Slovensku

Příspěvky v češtině a slovenštině. Diskuse bude moderovaná Maxime Forestem.


11:00    2. kulatý stůl:

- Marcela LINKOVÁ, vědecká pracovnice oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav AV ČR
Zkušenosti z koordinace evropského projektu: projekt KNOWING (Institutions and Gender : an East-  West Comparative Study)

- Lubica KOBOVÁ, doktorandka, Univerzita Komenského, Bratislava
Projekt KNOWING (2006-2008) z pohledu Východ-Západ

- Hana HAVELKOVÁ, vedoucí katedry genderových studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze  
  Transformace kultury genderu v Československu (1948-1989), projekt GA ČR

Diskuse bude moderovaná Alenou Křížkovou.

12:30 - závěry

Jednání je veřejně přístupné v rámci dostupné prostorové kapacity. Příspěvky budou prosloveny v češtině a slovenštině. Diskuse v češtině, francouzštině a angličtině.


***

14:00-15:30
Diskuse o budoucnosti vědeckých vztahů v oblasti genderových studií
(Francie-Česká republika-Slovensko)

Odpolední zasedání otevřené pro zájemce – prosíme přihlaste se e-mailem u Maxime Foresta (mforest@cps.ucm.es) nebo Aleny Křížkové (alena.krizkova@soc.cas.cz)  

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.