Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.

Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.

Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.
K tématu politiky péče a jejích různých aspektů, ať už jde o péči o děti či starší a jinak závislé osoby, je v knihovně Gender Studies, o.p.s. k dispozici řada publikací a informačních materiálů. Zde vám představíme tři zdroje, ze kterých jistě načerpáte řadu užitečných poznatků a informací.

K tématu politiky péče a jejích různých aspektů, ať už jde o péči o děti či starší a jinak závislé osoby, je v knihovně Gender Studies, o.p.s. k dispozici řada publikací a informačních materiálů. Zde vám představíme tři zdroje, ze kterých jistě načerpáte řadu užitečných poznatků a informací.

Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie

Tato kniha Hany Maříkové, Aleny Křížkové, Zuzany Uhde, Hany Haškové a Radky Dudové se tématu péče o děti věnuje z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péče o děti a genderových důsledků současného společenského nastavení v České republice, jakož i v kontextu současného směrování politiky péče v jiných evropských zemích. Jejím cílem je především zprostředkování výsledků empirických výzkumů a analýz v této oblasti široké veřejnosti a upozornění na některá koncepční pochybení v současném směrování politiky péče u nás. Podrobnou anotaci této publikace naleznete zde.

Rodinná politika: rodičovská a mateřská v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí žen a mužů

Texty autorského týmu, které sestavila do této publikace editorka Linda Sokačová, se zabývají třemi základními podmínkami koncepce rodičovské a mateřské, která respektuje rovné příležitosti žen a mužů a která umožňuje slaďování rodinného a pracovního života. Těmi jsou: efektivní koncepce mateřské a rodičovské, fungující síť zařízení a služeb péče o děti a trh práce umožňující pozitivní flexibilitu. Součástí textu jsou i návrhy doporučení, která mohou přispět ke zlepšení postavení rodičů ve společnosti a k funkční síti zařízení péče o děti. Publikace je ve formátu PDF ke stažení zde.

Spravodlivosť v rodových vzťahoch - Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov

V této publikaci přeložila a sestavila Jana Cviková studie Barbary Stiegler a Gabriele Michalitsch. První jmenovaná z této dvojice je autorkou kapitoly Opatrovateľská práca: príklad z Nemecka, kde podrobně vysvětluje specifika péče jako převážně ženské profese, která bývá podhodnocená a podceněná. Zaměřuje se ekonomické aspekty péče, zejména v souvislosti se současnou krizí. Publikace je v elektronické verzi ke stažení zde.

Všechny tyto tituly a mnoho dalších zajímavých publikací si můžete zapůjčit v knihovně Gender Studies. Aktuální otevírací dobu knihovny a veškeré informace o jejím fungování naleznete zde. Těšíme se na vaši návštěvu!

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.