We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.

Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.

Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.
K tématu politiky péče a jejích různých aspektů, ať už jde o péči o děti či starší a jinak závislé osoby, je v knihovně Gender Studies, o.p.s. k dispozici řada publikací a informačních materiálů. Zde vám představíme tři zdroje, ze kterých jistě načerpáte řadu užitečných poznatků a informací.

K tématu politiky péče a jejích různých aspektů, ať už jde o péči o děti či starší a jinak závislé osoby, je v knihovně Gender Studies, o.p.s. k dispozici řada publikací a informačních materiálů. Zde vám představíme tři zdroje, ze kterých jistě načerpáte řadu užitečných poznatků a informací.

Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie

Tato kniha Hany Maříkové, Aleny Křížkové, Zuzany Uhde, Hany Haškové a Radky Dudové se tématu péče o děti věnuje z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péče o děti a genderových důsledků současného společenského nastavení v České republice, jakož i v kontextu současného směrování politiky péče v jiných evropských zemích. Jejím cílem je především zprostředkování výsledků empirických výzkumů a analýz v této oblasti široké veřejnosti a upozornění na některá koncepční pochybení v současném směrování politiky péče u nás. Podrobnou anotaci této publikace naleznete zde.

Rodinná politika: rodičovská a mateřská v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí žen a mužů

Texty autorského týmu, které sestavila do této publikace editorka Linda Sokačová, se zabývají třemi základními podmínkami koncepce rodičovské a mateřské, která respektuje rovné příležitosti žen a mužů a která umožňuje slaďování rodinného a pracovního života. Těmi jsou: efektivní koncepce mateřské a rodičovské, fungující síť zařízení a služeb péče o děti a trh práce umožňující pozitivní flexibilitu. Součástí textu jsou i návrhy doporučení, která mohou přispět ke zlepšení postavení rodičů ve společnosti a k funkční síti zařízení péče o děti. Publikace je ve formátu PDF ke stažení zde.

Spravodlivosť v rodových vzťahoch - Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov

V této publikaci přeložila a sestavila Jana Cviková studie Barbary Stiegler a Gabriele Michalitsch. První jmenovaná z této dvojice je autorkou kapitoly Opatrovateľská práca: príklad z Nemecka, kde podrobně vysvětluje specifika péče jako převážně ženské profese, která bývá podhodnocená a podceněná. Zaměřuje se ekonomické aspekty péče, zejména v souvislosti se současnou krizí. Publikace je v elektronické verzi ke stažení zde.

Všechny tyto tituly a mnoho dalších zajímavých publikací si můžete zapůjčit v knihovně Gender Studies. Aktuální otevírací dobu knihovny a veškeré informace o jejím fungování naleznete zde. Těšíme se na vaši návštěvu!

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.