Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.

Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.

Politika péče – tipy z knihovny Gender Studies, o.p.s.
K tématu politiky péče a jejích různých aspektů, ať už jde o péči o děti či starší a jinak závislé osoby, je v knihovně Gender Studies, o.p.s. k dispozici řada publikací a informačních materiálů. Zde vám představíme tři zdroje, ze kterých jistě načerpáte řadu užitečných poznatků a informací.

K tématu politiky péče a jejích různých aspektů, ať už jde o péči o děti či starší a jinak závislé osoby, je v knihovně Gender Studies, o.p.s. k dispozici řada publikací a informačních materiálů. Zde vám představíme tři zdroje, ze kterých jistě načerpáte řadu užitečných poznatků a informací.

Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie

Tato kniha Hany Maříkové, Aleny Křížkové, Zuzany Uhde, Hany Haškové a Radky Dudové se tématu péče o děti věnuje z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péče o děti a genderových důsledků současného společenského nastavení v České republice, jakož i v kontextu současného směrování politiky péče v jiných evropských zemích. Jejím cílem je především zprostředkování výsledků empirických výzkumů a analýz v této oblasti široké veřejnosti a upozornění na některá koncepční pochybení v současném směrování politiky péče u nás. Podrobnou anotaci této publikace naleznete zde.

Rodinná politika: rodičovská a mateřská v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí žen a mužů

Texty autorského týmu, které sestavila do této publikace editorka Linda Sokačová, se zabývají třemi základními podmínkami koncepce rodičovské a mateřské, která respektuje rovné příležitosti žen a mužů a která umožňuje slaďování rodinného a pracovního života. Těmi jsou: efektivní koncepce mateřské a rodičovské, fungující síť zařízení a služeb péče o děti a trh práce umožňující pozitivní flexibilitu. Součástí textu jsou i návrhy doporučení, která mohou přispět ke zlepšení postavení rodičů ve společnosti a k funkční síti zařízení péče o děti. Publikace je ve formátu PDF ke stažení zde.

Spravodlivosť v rodových vzťahoch - Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov

V této publikaci přeložila a sestavila Jana Cviková studie Barbary Stiegler a Gabriele Michalitsch. První jmenovaná z této dvojice je autorkou kapitoly Opatrovateľská práca: príklad z Nemecka, kde podrobně vysvětluje specifika péče jako převážně ženské profese, která bývá podhodnocená a podceněná. Zaměřuje se ekonomické aspekty péče, zejména v souvislosti se současnou krizí. Publikace je v elektronické verzi ke stažení zde.

Všechny tyto tituly a mnoho dalších zajímavých publikací si můžete zapůjčit v knihovně Gender Studies. Aktuální otevírací dobu knihovny a veškeré informace o jejím fungování naleznete zde. Těšíme se na vaši návštěvu!

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.