Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Podpořte nás

Podpořte nás

Podpořte nás
Sledujete aktivity Gender Studies, o.p.s.? Líbí se Vám, co děláme? Gender Studies, o.p.s. čerpá finanční prostředky především z různých grantů a dotací. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech nákladů organizace. V současné době můžete podpořit nejen finančně tyto aktivity: knihovnu Gender Studies, o.p.s., fungování právní poradny pro osoby diskriminované na základě pohlaví a/nebo věku, fungování informačního centra, realizaci konkrétních seminářů, konferencí a cyklu "Úterky s gender," elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem nebo realizaci specifických projektů.

Sledujete aktivity Gender Studies, o.p.s.? Líbí se Vám, co děláme? Gender Studies, o.p.s. čerpá finanční prostředky především z různých grantů a dotací. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech nákladů organizace. V současné době můžete podpořit nejen finančně tyto aktivity: knihovnu Gender Studies, o.p.s., fungování právní poradny pro osoby diskriminované na základě pohlaví a/nebo věku, fungování informačního centra, realizaci konkrétních seminářů, konferencí a cyklu "Úterky s gender," elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem nebo realizaci specifických projektů.

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit aktivity neziskové organizace Gender Studies, o.p.s. Dar vyšší než 1 000 Kč pro jednotlivce (zaměstnance či živnostníky) nebo 2 000 Kč pro právnické osoby je odečitatelný ze základu pro výpočet daně z příjmů. Kontaktujte nás na office@genderstudies.cz.

Jak můžete podpořit Gender Studies, o.p.s. ?

Finanční dary

Gender Studies, o.p.s. čerpá finanční prostředky především z různých grantů a dotací (podrobný přehled naleznete zde a také z prodeje služeb různým cílovým skupinám. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech nákladů organizace, především pak chodu knihovny a informačního centra Gender Studies, o.p.s.

Podpora sponzorskou účastí

Sponzoring je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Sponzorský dar je tedy "příspěvek s protiplněním". Z hlediska účtování si sponzor zahrne sponzorský příspěvek do nákladů.

Adoptujte knihovnu Gender Studies, o.p.s.

nebo její část – například pro vás nejzajímavější sekci fondu knihovny, akce knihovny, dětský koutek, regály či knihovnice! Podpořte knihovnu finančním darem v jakékoli výši (jednorázovým nebo pravidelným měsíčním příspěvkem) a odměnou vám bude neustálý rozvoj knihovny. Pravidelně vás také budeme informovat o využívání vámi poskytnutých finančních prostředků, nové literatuře, akcích, projektech apod. Nebo se staňte dobrovolnicí/-kem v knihovně Gender Studies. Knihovnické vzdělání nebo zkušenosti nejsou nutností, výpomoc vítáme při pořádání akcí, provozu knihkupectví atp.

Věcné dary

Gender Studies, o.p.s. můžete věnovat počítače do knihovny a informačního centra, knihy, kancelářské potřeby nebo další věcné dary na základě konzultace.

Poskytněte nám reklamní a propagační plochy

Důležitou činností Gender Studies, o.p.s. jsou informační kampaně zaměřené na snižování diskriminace na základě pohlaví a věku, slaďování rodinného a pracovního života a rovné příležitosti žen a mužů a rodičů. Uvítáme, pokud nám poskytnete reklamní a propagační plochy a prostory (např. v ordinacích, kancelářích, v obchodech atp.) zdarma či za zvýhodněnou cenu.

Věnujte nám materiály do Archivu Elišky Krásnohorské

Uvítáme vaše dary do specializovaného Archivu Elišky Krásnohorské. Účel darů či sponzorských příspěvků je s dárci a dárkyněmi vždy dohodnut a předem definován. GS své dárce a dárkyně také prostřednictvím výročních zpráv a při setkáních informuje o využití finančních prostředků. Účetnictví GS prochází každoročně auditem, jehož součástí je zpráva auditora o hospodaření organizace. Vítáme dárce a dárkyně z řad veřejnosti i soukromých firem. Finanční podpora je možná formou darů (od fyzických i právnických osob) i sponzoringu od firem.

V současné době můžete podpořit např. tyto aktivity:

• Knihovnu Gender Studies, o.p.s.,

• Fungování právní poradny Gender Studies, o.p.s. pro osoby diskriminované na základě pohlaví a/nebo věku a pro oblast rovných příležitostí žen a mužů,

• Fungování informačního centra Gender Studies, o.p.s.,

• Realizaci konkrétních seminářů, konferencí a cyklu "Úterky s gender",

• Elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem,

• Realizaci specifických projektů Gender Studies, o.p.s.

Bankovní spojení

ČSOB a. s., Na Moráni 360/3 , Praha 2

Čísla účtů:

300033103 / 0300 CZK

230070370 / 0300 EUR

Majitel účtu: Gender Studies, o.p.s.: sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, poštovní adresa: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. IČO: 25 73 70 58.

Daňové zvýhodnění dárců/-kyň prostřednictvím darů

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5% z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace najdete v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Přínos pro dárce a sponzory:

• Podpora renomované organizace (fungující již 19 let), která podporuje rozvoj lidských práv a rovných příležitostí v České republice,

• Zapojení do chodu a směřování organizace Gender Studies, o.p.s.,

• Podpora osob diskriminovaných z důvodu pohlaví a/nebo věku,

• Daňové zvýhodnění v případě finančních darů a sponzoringu pro firmy,

• Společensky odpovědné chování firem a podpora programů rovných příležitostí zvyšuje produktivitu a loajalitu zaměstnanců a zaměstnankyň a přináší řadu konkurenčních výhod na trhu.

Pokud jste se rozhodli podpořit Gender Studies, o.p.s., velmi rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme různé varianty i výhody pro Vás. V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedení organizace na office@genderstudies.cz nebo na +420 224 915 666.

Děkujeme!

Více informací:  http://www.genderstudies.cz/podporte-nas/

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.