Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Podpořte nás

Podpořte nás

Podpořte nás
Sledujete aktivity Gender Studies, o.p.s.? Líbí se Vám, co děláme? Gender Studies, o.p.s. čerpá finanční prostředky především z různých grantů a dotací. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech nákladů organizace. V současné době můžete podpořit nejen finančně tyto aktivity: knihovnu Gender Studies, o.p.s., fungování právní poradny pro osoby diskriminované na základě pohlaví a/nebo věku, fungování informačního centra, realizaci konkrétních seminářů, konferencí a cyklu "Úterky s gender," elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem nebo realizaci specifických projektů.

Sledujete aktivity Gender Studies, o.p.s.? Líbí se Vám, co děláme? Gender Studies, o.p.s. čerpá finanční prostředky především z různých grantů a dotací. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech nákladů organizace. V současné době můžete podpořit nejen finančně tyto aktivity: knihovnu Gender Studies, o.p.s., fungování právní poradny pro osoby diskriminované na základě pohlaví a/nebo věku, fungování informačního centra, realizaci konkrétních seminářů, konferencí a cyklu "Úterky s gender," elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem nebo realizaci specifických projektů.

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit aktivity neziskové organizace Gender Studies, o.p.s. Dar vyšší než 1 000 Kč pro jednotlivce (zaměstnance či živnostníky) nebo 2 000 Kč pro právnické osoby je odečitatelný ze základu pro výpočet daně z příjmů. Kontaktujte nás na office@genderstudies.cz.

Jak můžete podpořit Gender Studies, o.p.s. ?

Finanční dary

Gender Studies, o.p.s. čerpá finanční prostředky především z různých grantů a dotací (podrobný přehled naleznete zde a také z prodeje služeb různým cílovým skupinám. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech nákladů organizace, především pak chodu knihovny a informačního centra Gender Studies, o.p.s.

Podpora sponzorskou účastí

Sponzoring je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Sponzorský dar je tedy "příspěvek s protiplněním". Z hlediska účtování si sponzor zahrne sponzorský příspěvek do nákladů.

Adoptujte knihovnu Gender Studies, o.p.s.

nebo její část – například pro vás nejzajímavější sekci fondu knihovny, akce knihovny, dětský koutek, regály či knihovnice! Podpořte knihovnu finančním darem v jakékoli výši (jednorázovým nebo pravidelným měsíčním příspěvkem) a odměnou vám bude neustálý rozvoj knihovny. Pravidelně vás také budeme informovat o využívání vámi poskytnutých finančních prostředků, nové literatuře, akcích, projektech apod. Nebo se staňte dobrovolnicí/-kem v knihovně Gender Studies. Knihovnické vzdělání nebo zkušenosti nejsou nutností, výpomoc vítáme při pořádání akcí, provozu knihkupectví atp.

Věcné dary

Gender Studies, o.p.s. můžete věnovat počítače do knihovny a informačního centra, knihy, kancelářské potřeby nebo další věcné dary na základě konzultace.

Poskytněte nám reklamní a propagační plochy

Důležitou činností Gender Studies, o.p.s. jsou informační kampaně zaměřené na snižování diskriminace na základě pohlaví a věku, slaďování rodinného a pracovního života a rovné příležitosti žen a mužů a rodičů. Uvítáme, pokud nám poskytnete reklamní a propagační plochy a prostory (např. v ordinacích, kancelářích, v obchodech atp.) zdarma či za zvýhodněnou cenu.

Věnujte nám materiály do Archivu Elišky Krásnohorské

Uvítáme vaše dary do specializovaného Archivu Elišky Krásnohorské. Účel darů či sponzorských příspěvků je s dárci a dárkyněmi vždy dohodnut a předem definován. GS své dárce a dárkyně také prostřednictvím výročních zpráv a při setkáních informuje o využití finančních prostředků. Účetnictví GS prochází každoročně auditem, jehož součástí je zpráva auditora o hospodaření organizace. Vítáme dárce a dárkyně z řad veřejnosti i soukromých firem. Finanční podpora je možná formou darů (od fyzických i právnických osob) i sponzoringu od firem.

V současné době můžete podpořit např. tyto aktivity:

• Knihovnu Gender Studies, o.p.s.,

• Fungování právní poradny Gender Studies, o.p.s. pro osoby diskriminované na základě pohlaví a/nebo věku a pro oblast rovných příležitostí žen a mužů,

• Fungování informačního centra Gender Studies, o.p.s.,

• Realizaci konkrétních seminářů, konferencí a cyklu "Úterky s gender",

• Elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem,

• Realizaci specifických projektů Gender Studies, o.p.s.

Bankovní spojení

ČSOB a. s., Na Moráni 360/3 , Praha 2

Čísla účtů:

300033103 / 0300 CZK

230070370 / 0300 EUR

Majitel účtu: Gender Studies, o.p.s.: sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, poštovní adresa: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. IČO: 25 73 70 58.

Daňové zvýhodnění dárců/-kyň prostřednictvím darů

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5% z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace najdete v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Přínos pro dárce a sponzory:

• Podpora renomované organizace (fungující již 19 let), která podporuje rozvoj lidských práv a rovných příležitostí v České republice,

• Zapojení do chodu a směřování organizace Gender Studies, o.p.s.,

• Podpora osob diskriminovaných z důvodu pohlaví a/nebo věku,

• Daňové zvýhodnění v případě finančních darů a sponzoringu pro firmy,

• Společensky odpovědné chování firem a podpora programů rovných příležitostí zvyšuje produktivitu a loajalitu zaměstnanců a zaměstnankyň a přináší řadu konkurenčních výhod na trhu.

Pokud jste se rozhodli podpořit Gender Studies, o.p.s., velmi rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme různé varianty i výhody pro Vás. V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedení organizace na office@genderstudies.cz nebo na +420 224 915 666.

Děkujeme!

Více informací:  http://www.genderstudies.cz/podporte-nas/

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.