Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Podílejte se na obnově Iráku

Podílejte se na obnově Iráku

5. prosinec 2003
Společnost Člověk v tísni hledá odborníky z neziskových organizací, kteří by byli ochotni strávit několik měsíců v Iráku a předat své zkušenosti místním organizacím.
Společnost Člověk v tísni hledá odborníky z neziskových organizací, kteří by byli ochotni strávit několik měsíců v Iráku a předat své zkušenosti místním organizacím.

Společnost Člověk v tísni pracuje na projektu, který si klade za cíl zúročit zkušenosti z transformace ve střední a východní Evropě a předat je Iráku. V rámci projektu budou kvalifikovaní odborníci z nevládních organizací vyškoleni a vysláni na nejméně 3 měsíce (a nejdéle na jeden rok) do Iráku, kde budou pomáhat vybraným iráckým nevládním organizacím a místním vládním úředníkům.

Konkurzu se mohou zúčastnit všichni, kteří splňují tyto požadavky:

1. Práce v neziskovém sektoru v některé ze zemí střední a východní Evropy více než 4 roky
2. Státní příslušnost jedné ze zemí střední a východní Evropy
3. Plynulá angličtina
4. Specifické znalosti vztahující se k určité oblasti neziskové činnosti, např. otázka ženských práv a gender studies, ochrana životního prostředí a vzdělání, demokratický vývoj a rozvoj občanské společnosti, podpora lidí s handicapem atd.
5. Zdatnost v přípravě a psaní žádostí o grant a schopnost naučit to jiné
6. Zkušenost s financováním projektů a schopnost vytvořit finanční plán pro nevládní organizaci
7. Znalost fundraisingu a schopnost předat ji jiným
8. Znalost vývoje ve třetím sektoru v zemích střední a východní Evropy v daném oboru kandidáta
9. Trpělivost, flexibilita a schopnost dobře čelit stresu a měnícím se podmínkám
10. Zájem podílet se na rekonstrukci Iráku

Zájemci by měli zaslat životopis, detailní popis zkušeností z neziskového sektoru, informace o vzdělání a získaných dovednostech v rámci výše zmíněných požadavků, informace o jakékoli životní či pracovní zkušenosti v poválečné situaci a přesný kontakt na sebe.

Životopis a dané informace v angličtině zašlete nejpozději do konce roku na adresu:

Megan King
Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.
Sokolská 18
120 00 Praha 2
Česká republika

Více informací: Megan.king@pinf.cz
Tel: 226 200 439.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.