We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Josef Petr: Krize mužské identity

25.3.2019  Praha  | 

Dneska je to všude: "chlapi už nejsou, co to bejvalo". Ptáte se, co to s námi ty ženský provedly? Nebo si za to můžeme sami? Vyměkli jsme? Stal se z nás beztvarý genderový rosol? Válcuje nás krize mužské identity? Nebo je to celý jenom fáma? A zachrání nás Donald Trump, reklama na Gillette nebo skautský šátek? Přijďte na besedu s Josefem Petrem, sociologem a ředitelem Ligy otevřených mužů, která se už 12 let věnuje zvyšování kvality života mužů v ČR.

Více
feminismus.czČlánky › Planet Gender

Planet Gender

3. říjen 2003  | Linda Sokačová
Planet Gender je fotografický a výzkumný projekt o lidech, kteří překračují hranice mezi gendery. Žurnalistka estelle Slegers a dokumentární fotograf Marc De Clercq začali v květnu 2003 dotazovat holandsky mluvící transexuály a transgendery, male-to-female a female-to-male, před operací a po operaci. V budoucnu by se měl projekt Planet Gender stát mezinárodním projektem věnovaným kulturním, sociálním, sexuálním, historickým a ekonomických aspektům transgenders na celém světě.

www.PlanetGender.com

Planet Gender je fotografický a výzkumný projekt o lidech, kteří překračují hranice mezi gendery. Můžete je nalézt po celém světě. Žurnalistka estelle Slegers a dokumentární fotograf Marc De Clercq začali v květnu 2003 dotazovat holandsky mluvící transexuály a transgendery, male-to-female a female-to-male, před operací a po operaci. V budoucnu by se měl projekt Planet Gender stát mezinárodním projektem věnovaným kulturním, sociálním, sexuálním, historickým a ekonomických aspektům transgenders na celém světě.

Globální představa o transexualitě a transgenderismu se liší. Někteří tyto lidi považují za "hříčku přírody", jiní je kategorizují jako gaye/homosexuály a další s nimi nemají žádný problém. Tato tématika je stále tabu, ačkoli stále více a více lidí translidi akceptuje. Důvod: neznámí, nemilování…?

Genderová identita

Buďme přesní. Transsexualita není o sexu, ale o genderu. Gender hovoří o našem biologickém, fyziologickém, sociálním a legálním statutu. Pocit nebo mentální zkušenost být mužem či ženou v těchto aspektech se nazývá genderovou identitou. Když fyzické sexuální "charakteristiky" nejsou shodné s psychologickým genderem, hovoříme o genderové dysforii, jde o slovo, které je nejčastěji používané vědci. Je to stav, "kdy je osoba nešťastná kvůli připsané genderové roli a cítí, že on/ona by měl/-a být někým jiným, než jak ji společnost vnímá."

V poslední době se termín transgender používá k popisu všech osob, které adoptují role a chování opačného pohlaví, ať už jsou transvestité, transsexuálové nebo transsgenders. Všichni mají jeden cíl: dosáhnout vyvážené genderové identity.

První krok

Na kongresu Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (září 2003) v Gentu byla představena první část projektu skládající se ze sedmi portrétů dotazovaných translidí. Text psaný v první osobě je vybrán z přepsaných rozhovorů o minulosti dotazovaných a jejich pohledu na genderové otázky. Fotografie vznikaly doma, na nejoblíběnějších místech dotazovaných nebo ve studiu… Zatím bylo dotazováno sedm transgenders.

7 portrétovaných:
Frieda je 15 let ženou.
Jean je před operací female-to-male.
Mareille je právě po operaci, stala se ženou.
Nancy je transgender male-to-female: ženou doma se svou manželkou a mužem v práci.
Patrick je transgender male-to-female, ženatý, má dceru.
Rositě je 59 let, neoperovaná male-to-female: prozatím se rozhodla, že neabsolvuje změnu pohlaví.
Sven je před operací female-to-male. Souhlasil, že můžeme sledovat celý proces jeho přeměny.

Reakce téměr 300 specialistů z celého světa, kteří navštívili HBIGDA kongres, byly velmi pozitivní a povzbuzující. O výstavě také informovala lokální a národní média (včetně rádia a televize).

Budoucnost

Tento podzim plánujeme pokračování projektu, chceme dotazovat více lidí ve Flandrech a Holandsku. Příští rok budou následovat další západní (a poté ne-západní) země. www. PlanetGender.com chce prozkoumat kulturní, sociální, historické, ekonomické a sexuální aspekty transgender lidí na celém světě. Hlavní otázka bude: Proč některé kultury na tyto lidi shlížejí shora, zatímco jiné jim přisuzují zvláštní status?

Chtěli bychom vypátrat jak translidé žijí v rámci svých příslušných kultur prostřednictvím jejich osobních příběhů, výpovědí a anekdot. Převlékání, transgenderismus a transsexualita znamenají v různých kulturách různé věci. Některé kultury věří v existenci tzv. "třetího pohlaví", které kombinuje vlastnosti mužů i žen.

Muži často používají náboženské zdůvodňování, proč přebírají ženské role (jako hijra v Indii) a ženy mají při přebírání mužských rolí ekonomické a sociální motivace (např. vdovy v Albánii). V historii hráli transgenders důležitou roli v různých náboženstvích. Všudypřítomný fenomén překračování genderu slouží k uvědomění si, že lidské spektrum zahrnuje více než mužské a ženské a že v každém z nás se nachází elementy obou pohlaví.

Vaše pomoc

Ačkoliv není jednoduché vypátrat v jiných kulturách transgenders, víme, že tam jsou. Existují antropologické a etnografické výzkumy o těchto lidech, ale často najdeme pouze jméno kmene nebo skupiny, aniž bychom věděli další podrobnosti. Průzkum už jsme udělali, ale jakákoli informace, kterou nám můžete poskytnout, velmi pomůže mně a Marcovi v naší práci. Oceníme také reference k dalším zdrojům, včetně lidí, knih, článků, časopisů a čekoholi dalšího. Znáte kontakty na transgender lidi ve světě, jste transgender? Prosím, informujte nás. Všechny informace budou velmi přísně střeženy.

estelle Slegers (Belgie, 38) - novinářka. Po ukončení studia chemie žila několik let v zahraničí. Když se vrátila začala pracovat v rádiu a televizi jako novinářka. Později pracovala jako ředitelka sociálně-uměleckého projektu Mobile House of Arts v Bruselu. Nyní pracuje s texty, videem a kresbou, na volné noze.

Marc de Clercq (Belgie, 34) - dokumentární fotograf. Studoval fotografii v Gentu (Belgie) a Praze (Česká republika). Cestoval po Středním Východě. V rámci projektu Mobile House for the Arts začal svůj projekt mobilního foto studia, v rámci kterého portrétoval lidi před černým pozadím. Pracuje na volné noze.

www.PlanetGender.com, info@planetgender.com, 032 50 84 27 65 (estelle), 032 9 231 01 58 (Marc).

Přeložila a upravila: Linda Sokačová.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.