Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Planet Gender

Planet Gender

3. říjen 2003  | Linda Sokačová
Planet Gender je fotografický a výzkumný projekt o lidech, kteří překračují hranice mezi gendery. Žurnalistka estelle Slegers a dokumentární fotograf Marc De Clercq začali v květnu 2003 dotazovat holandsky mluvící transexuály a transgendery, male-to-female a female-to-male, před operací a po operaci. V budoucnu by se měl projekt Planet Gender stát mezinárodním projektem věnovaným kulturním, sociálním, sexuálním, historickým a ekonomických aspektům transgenders na celém světě.

www.PlanetGender.com

Planet Gender je fotografický a výzkumný projekt o lidech, kteří překračují hranice mezi gendery. Můžete je nalézt po celém světě. Žurnalistka estelle Slegers a dokumentární fotograf Marc De Clercq začali v květnu 2003 dotazovat holandsky mluvící transexuály a transgendery, male-to-female a female-to-male, před operací a po operaci. V budoucnu by se měl projekt Planet Gender stát mezinárodním projektem věnovaným kulturním, sociálním, sexuálním, historickým a ekonomických aspektům transgenders na celém světě.

Globální představa o transexualitě a transgenderismu se liší. Někteří tyto lidi považují za "hříčku přírody", jiní je kategorizují jako gaye/homosexuály a další s nimi nemají žádný problém. Tato tématika je stále tabu, ačkoli stále více a více lidí translidi akceptuje. Důvod: neznámí, nemilování…?

Genderová identita

Buďme přesní. Transsexualita není o sexu, ale o genderu. Gender hovoří o našem biologickém, fyziologickém, sociálním a legálním statutu. Pocit nebo mentální zkušenost být mužem či ženou v těchto aspektech se nazývá genderovou identitou. Když fyzické sexuální "charakteristiky" nejsou shodné s psychologickým genderem, hovoříme o genderové dysforii, jde o slovo, které je nejčastěji používané vědci. Je to stav, "kdy je osoba nešťastná kvůli připsané genderové roli a cítí, že on/ona by měl/-a být někým jiným, než jak ji společnost vnímá."

V poslední době se termín transgender používá k popisu všech osob, které adoptují role a chování opačného pohlaví, ať už jsou transvestité, transsexuálové nebo transsgenders. Všichni mají jeden cíl: dosáhnout vyvážené genderové identity.

První krok

Na kongresu Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (září 2003) v Gentu byla představena první část projektu skládající se ze sedmi portrétů dotazovaných translidí. Text psaný v první osobě je vybrán z přepsaných rozhovorů o minulosti dotazovaných a jejich pohledu na genderové otázky. Fotografie vznikaly doma, na nejoblíběnějších místech dotazovaných nebo ve studiu… Zatím bylo dotazováno sedm transgenders.

7 portrétovaných:
Frieda je 15 let ženou.
Jean je před operací female-to-male.
Mareille je právě po operaci, stala se ženou.
Nancy je transgender male-to-female: ženou doma se svou manželkou a mužem v práci.
Patrick je transgender male-to-female, ženatý, má dceru.
Rositě je 59 let, neoperovaná male-to-female: prozatím se rozhodla, že neabsolvuje změnu pohlaví.
Sven je před operací female-to-male. Souhlasil, že můžeme sledovat celý proces jeho přeměny.

Reakce téměr 300 specialistů z celého světa, kteří navštívili HBIGDA kongres, byly velmi pozitivní a povzbuzující. O výstavě také informovala lokální a národní média (včetně rádia a televize).

Budoucnost

Tento podzim plánujeme pokračování projektu, chceme dotazovat více lidí ve Flandrech a Holandsku. Příští rok budou následovat další západní (a poté ne-západní) země. www. PlanetGender.com chce prozkoumat kulturní, sociální, historické, ekonomické a sexuální aspekty transgender lidí na celém světě. Hlavní otázka bude: Proč některé kultury na tyto lidi shlížejí shora, zatímco jiné jim přisuzují zvláštní status?

Chtěli bychom vypátrat jak translidé žijí v rámci svých příslušných kultur prostřednictvím jejich osobních příběhů, výpovědí a anekdot. Převlékání, transgenderismus a transsexualita znamenají v různých kulturách různé věci. Některé kultury věří v existenci tzv. "třetího pohlaví", které kombinuje vlastnosti mužů i žen.

Muži často používají náboženské zdůvodňování, proč přebírají ženské role (jako hijra v Indii) a ženy mají při přebírání mužských rolí ekonomické a sociální motivace (např. vdovy v Albánii). V historii hráli transgenders důležitou roli v různých náboženstvích. Všudypřítomný fenomén překračování genderu slouží k uvědomění si, že lidské spektrum zahrnuje více než mužské a ženské a že v každém z nás se nachází elementy obou pohlaví.

Vaše pomoc

Ačkoliv není jednoduché vypátrat v jiných kulturách transgenders, víme, že tam jsou. Existují antropologické a etnografické výzkumy o těchto lidech, ale často najdeme pouze jméno kmene nebo skupiny, aniž bychom věděli další podrobnosti. Průzkum už jsme udělali, ale jakákoli informace, kterou nám můžete poskytnout, velmi pomůže mně a Marcovi v naší práci. Oceníme také reference k dalším zdrojům, včetně lidí, knih, článků, časopisů a čekoholi dalšího. Znáte kontakty na transgender lidi ve světě, jste transgender? Prosím, informujte nás. Všechny informace budou velmi přísně střeženy.

estelle Slegers (Belgie, 38) - novinářka. Po ukončení studia chemie žila několik let v zahraničí. Když se vrátila začala pracovat v rádiu a televizi jako novinářka. Později pracovala jako ředitelka sociálně-uměleckého projektu Mobile House of Arts v Bruselu. Nyní pracuje s texty, videem a kresbou, na volné noze.

Marc de Clercq (Belgie, 34) - dokumentární fotograf. Studoval fotografii v Gentu (Belgie) a Praze (Česká republika). Cestoval po Středním Východě. V rámci projektu Mobile House for the Arts začal svůj projekt mobilního foto studia, v rámci kterého portrétoval lidi před černým pozadím. Pracuje na volné noze.

www.PlanetGender.com, info@planetgender.com, 032 50 84 27 65 (estelle), 032 9 231 01 58 (Marc).

Přeložila a upravila: Linda Sokačová.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.