Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Péče porodní asistentky neznamená rodit doma

Péče porodní asistentky neznamená rodit doma

17. únor 2004  | Ivana Königsmarková
V poslední době se občas hovoří o porodních asistentkách. Málokdo ale ví, kdo to porodní asistentka je. V době nedávno minulé byla porodní asistentka přejmenována na ženskou sestru, a tak se trochu ztratila v davu zdravotnického personálu. Přesto ale nepřestala fakticky existovat. Ženské sestry se obvykle už po dokončení školy profilovaly na ty, které převážně pečovaly o gynekologicky nemocné, a na ty, které převážně pečovaly o těhotné, rodičky a ženy po porodu, tedy porodní asistentky. Z výše uvedeného vyplývá, že péče porodní asistentky nespočívá jen ve vedení porodu, týká se celé problematiky související s přiváděním dětí na svět.

V poslední době se občas hovoří o porodních asistentkách. Málokdo ale ví, kdo to porodní asistentka je. V době nedávno minulé byla porodní asistentka přejmenována na ženskou sestru, a tak se trochu ztratila v davu zdravotnického personálu. Přesto ale nepřestala fakticky existovat. Ženské sestry se obvykle už po dokončení školy profilovaly na ty, které převážně pečovaly o gynekologicky nemocné, a na ty, které převážně pečovaly o těhotné, rodičky a ženy po porodu, tedy porodní asistentky. Z výše uvedeného vyplývá, že péče porodní asistentky nespočívá jen ve vedení porodu, týká se celé problematiky související s přiváděním dětí na svět.

Porodní asistentky se mohou samostatně starat o fyziologická těhotenství, vedou kurzy přípravy k porodu, poskytují radu, podporu a odbornou pomoc ženám v otázkách výživy, péči o dítě, kojení, hygieně, antikoncepci, v otázkách sociálně právních apod., konají návštěvy po porodu. Tak tomu alespoň bylo do doby privatizace gynekologických ambulancí. Po té se péče porodní asistentky takřka vytratila. Česká gynekologicko-porodnická společnost a zdravotní pojišťovny, na rozdíl od žen-matek a Evropské unie, jsou toho názoru, že péče porodních asistentek je zbytečná.

V EU je naopak porodní asistentka zcela samozřejmou součástí systému zdravotní péče a rovnocennou partnerkou-spolupracovnicí lékaře-gynekologa. Každý z nich, lékař i porodní asistentka, má v systému zdravotní péče své místo. Porodní asistentka pečuje o ty ženy, které nemají komplikace. Součástí jejího vzdělávání je umění rozpoznat abnormální stavy tak, aby byla schopna včas zprostředkovat péči lékaře. I když tomu v praxi je tak i u nás, demagogicky je, v rozporu se zákonem, označován zodpovědným za péči lékař. Jsem přesvědčena o tom, že Česká republika má dobře vzdělané a schopné porodní asistentky, jen díky své podřízené roli nemohou vykonávat některé činnosti, které běžně dělají jejich kolegyně v zahraničí. To má neblahé důsledky na všech úrovních.
- Ženy jsou vystavovány zbytečným zákrokům, i když nejsou potřebné.
- Péči o ženy v těhotenství, při a po porodu zajišťuje příliš mnoho lidí.
- V období po porodu, kdy žena potřebuje především psychickou podporu, péče zcela chybí.
- Péče v těhotenství, při a po porodu je příliš drahá.

Ministerstvo zdravotnictví i odborná lékařská společnost se odmítají s porodními asistentkami o spolupráci bavit a jednoduše zužují celý problém na porody mimo zdravotnická zařízení. Česká asociace porodních asistentek NIKDY NEUSILOVALA o návrat porodů mimo zdravotnická zařízení. Je třeba však dodat, že jsme na tento problém UPOZORNILY. Vždy u nás existovaly, existují a určitě budou existovat ženy, které se z nejrůznějších důvodů rozhodnou pro porod doma. Je zodpovědné odmítat jim odbornou péči? Nebylo by všestranně výhodnější a bezpečnější stanovit jasná pravidla, za kterých to možné je a kdy to možné není?

Obzvláště nyní, kdy zdravotnictví obecně prochází krizí, kdy finanční prostředky nestačí, ruší se nemocniční lůžka a zkracuje se doba pobytu v nemocnici bude nezbytné péči porodních asistentek zachovat. Ženy, které přicházejí domů, zvláště rodí-li poprvé, jsou nejisté v manipulaci s dítětem a nemají ustálenou laktaci a dostávají se velmi často do svízelné situace, jejímž výsledkem je umělá strava. S rušícími se lůžky bude dále do porodnice, nemluvě o tom, že pro ženu krátce po porodu je obtížné obléknout sebe a dítě a jet do ordinace, i když nemá žádné velké zdravotní problémy.

Porodní asistentka je v EU "regulované" povolání, tzn., že je třeba stanovit na základě směrnice EU srovnatelná kriteria pro vzdělávání a výkon povolání tak, aby byl zaručen volný pohyb osob. Zákon "o nelékařích", který zmínila ve svém článku 22.12.2003 "Porody doma a bez pomoci lékaře: zákaz" paní redaktorka Riebauerová v Mf Dnes je v rozporu nejen se směrnicí EU, ale i se zákony, které platí v současné době v ČR a Listinou základních lidských práv a svobod. Nejen že nedává stávajícím českým porodním asistentkám možnost být rovnocennými svým evropským kolegyním, ale nedává jim ani možnost nikdy v budoucnu prokázat, že jsou schopné vykonávat bez dozoru ty činnosti, které mohou dnes vykonávat zcela běžně a samostatně.

Ministerstvo zdravotnictví a odborná lékařská společnost jako zaklínací formulku používají naše skvělé perinatologické výsledky. Ano jsou skvělé. Česká asociace porodních asistentek nemá v žádném případě v úmyslu tyto výsledky měnit k horšímu. Naopak, naším cílem je mít výsledky ještě lepší, ale současně s tím i více spokojených žen a méně nemocných dětí.

Každý se alespoň jednou ve svém životě setká s porodní asistentkou. Troufám si říci, že jiné takové povolání na světě neexistuje. Je krásné. Přeji všem, ženám, jejich partnerům, dětem, ale i celým jejich rodinám, aby měli nadále možnost setkávat se s porodními asistentkami, které budou hrdé na to, že vykonávají své povolání, budou ho vykonávat s láskou a budou za to po zásluze finančně i společensky ohodnoceny.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.