Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Péče porodní asistentky neznamená rodit doma

Péče porodní asistentky neznamená rodit doma

17. únor 2004  | Ivana Königsmarková
V poslední době se občas hovoří o porodních asistentkách. Málokdo ale ví, kdo to porodní asistentka je. V době nedávno minulé byla porodní asistentka přejmenována na ženskou sestru, a tak se trochu ztratila v davu zdravotnického personálu. Přesto ale nepřestala fakticky existovat. Ženské sestry se obvykle už po dokončení školy profilovaly na ty, které převážně pečovaly o gynekologicky nemocné, a na ty, které převážně pečovaly o těhotné, rodičky a ženy po porodu, tedy porodní asistentky. Z výše uvedeného vyplývá, že péče porodní asistentky nespočívá jen ve vedení porodu, týká se celé problematiky související s přiváděním dětí na svět.

V poslední době se občas hovoří o porodních asistentkách. Málokdo ale ví, kdo to porodní asistentka je. V době nedávno minulé byla porodní asistentka přejmenována na ženskou sestru, a tak se trochu ztratila v davu zdravotnického personálu. Přesto ale nepřestala fakticky existovat. Ženské sestry se obvykle už po dokončení školy profilovaly na ty, které převážně pečovaly o gynekologicky nemocné, a na ty, které převážně pečovaly o těhotné, rodičky a ženy po porodu, tedy porodní asistentky. Z výše uvedeného vyplývá, že péče porodní asistentky nespočívá jen ve vedení porodu, týká se celé problematiky související s přiváděním dětí na svět.

Porodní asistentky se mohou samostatně starat o fyziologická těhotenství, vedou kurzy přípravy k porodu, poskytují radu, podporu a odbornou pomoc ženám v otázkách výživy, péči o dítě, kojení, hygieně, antikoncepci, v otázkách sociálně právních apod., konají návštěvy po porodu. Tak tomu alespoň bylo do doby privatizace gynekologických ambulancí. Po té se péče porodní asistentky takřka vytratila. Česká gynekologicko-porodnická společnost a zdravotní pojišťovny, na rozdíl od žen-matek a Evropské unie, jsou toho názoru, že péče porodních asistentek je zbytečná.

V EU je naopak porodní asistentka zcela samozřejmou součástí systému zdravotní péče a rovnocennou partnerkou-spolupracovnicí lékaře-gynekologa. Každý z nich, lékař i porodní asistentka, má v systému zdravotní péče své místo. Porodní asistentka pečuje o ty ženy, které nemají komplikace. Součástí jejího vzdělávání je umění rozpoznat abnormální stavy tak, aby byla schopna včas zprostředkovat péči lékaře. I když tomu v praxi je tak i u nás, demagogicky je, v rozporu se zákonem, označován zodpovědným za péči lékař. Jsem přesvědčena o tom, že Česká republika má dobře vzdělané a schopné porodní asistentky, jen díky své podřízené roli nemohou vykonávat některé činnosti, které běžně dělají jejich kolegyně v zahraničí. To má neblahé důsledky na všech úrovních.
- Ženy jsou vystavovány zbytečným zákrokům, i když nejsou potřebné.
- Péči o ženy v těhotenství, při a po porodu zajišťuje příliš mnoho lidí.
- V období po porodu, kdy žena potřebuje především psychickou podporu, péče zcela chybí.
- Péče v těhotenství, při a po porodu je příliš drahá.

Ministerstvo zdravotnictví i odborná lékařská společnost se odmítají s porodními asistentkami o spolupráci bavit a jednoduše zužují celý problém na porody mimo zdravotnická zařízení. Česká asociace porodních asistentek NIKDY NEUSILOVALA o návrat porodů mimo zdravotnická zařízení. Je třeba však dodat, že jsme na tento problém UPOZORNILY. Vždy u nás existovaly, existují a určitě budou existovat ženy, které se z nejrůznějších důvodů rozhodnou pro porod doma. Je zodpovědné odmítat jim odbornou péči? Nebylo by všestranně výhodnější a bezpečnější stanovit jasná pravidla, za kterých to možné je a kdy to možné není?

Obzvláště nyní, kdy zdravotnictví obecně prochází krizí, kdy finanční prostředky nestačí, ruší se nemocniční lůžka a zkracuje se doba pobytu v nemocnici bude nezbytné péči porodních asistentek zachovat. Ženy, které přicházejí domů, zvláště rodí-li poprvé, jsou nejisté v manipulaci s dítětem a nemají ustálenou laktaci a dostávají se velmi často do svízelné situace, jejímž výsledkem je umělá strava. S rušícími se lůžky bude dále do porodnice, nemluvě o tom, že pro ženu krátce po porodu je obtížné obléknout sebe a dítě a jet do ordinace, i když nemá žádné velké zdravotní problémy.

Porodní asistentka je v EU "regulované" povolání, tzn., že je třeba stanovit na základě směrnice EU srovnatelná kriteria pro vzdělávání a výkon povolání tak, aby byl zaručen volný pohyb osob. Zákon "o nelékařích", který zmínila ve svém článku 22.12.2003 "Porody doma a bez pomoci lékaře: zákaz" paní redaktorka Riebauerová v Mf Dnes je v rozporu nejen se směrnicí EU, ale i se zákony, které platí v současné době v ČR a Listinou základních lidských práv a svobod. Nejen že nedává stávajícím českým porodním asistentkám možnost být rovnocennými svým evropským kolegyním, ale nedává jim ani možnost nikdy v budoucnu prokázat, že jsou schopné vykonávat bez dozoru ty činnosti, které mohou dnes vykonávat zcela běžně a samostatně.

Ministerstvo zdravotnictví a odborná lékařská společnost jako zaklínací formulku používají naše skvělé perinatologické výsledky. Ano jsou skvělé. Česká asociace porodních asistentek nemá v žádném případě v úmyslu tyto výsledky měnit k horšímu. Naopak, naším cílem je mít výsledky ještě lepší, ale současně s tím i více spokojených žen a méně nemocných dětí.

Každý se alespoň jednou ve svém životě setká s porodní asistentkou. Troufám si říci, že jiné takové povolání na světě neexistuje. Je krásné. Přeji všem, ženám, jejich partnerům, dětem, ale i celým jejich rodinám, aby měli nadále možnost setkávat se s porodními asistentkami, které budou hrdé na to, že vykonávají své povolání, budou ho vykonávat s láskou a budou za to po zásluze finančně i společensky ohodnoceny.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.