Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › Pár praktických a užitečných rad pro založení firemní mateřské školky

Pár praktických a užitečných rad pro založení firemní mateřské školky

Pár praktických a užitečných rad pro založení firemní mateřské školky
Rok 2008 se pro spoustu českých firem - kvůli právě probíhajícímu baby boomu – nesl v duchu odchodu velkého počtu zaměstnankyň na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Když k tomu přidáme, že firmy řešily nedostatek talentované a kvalifikované pracovní síly na trhu, asi příliš nepřekvapí, že zavedení benefitu firemní mateřské školky se mnohým z nich zdálo být rozumným řešením.

Rok 2008 se pro spoustu českých firem - kvůli právě probíhajícímu baby boomu – nesl v duchu odchodu velkého počtu zaměstnankyň na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Když k tomu přidáme, že firmy řešily nedostatek talentované a kvalifikované pracovní síly na trhu, asi příliš nepřekvapí, že zavedení benefitu firemní mateřské školky se mnohým z nich zdálo být rozumným řešením.

Tým Gender Studies, o.p.s. poskytoval firmám po celý rok konzultace v oblasti zakládání a provozu firemního zařízení péče o děti. Následující řádky jsou jakýmsi shrnutím těchto našich setkání se zástupci a zástupkyněmi firemního sektoru, resp. stručným návodem pro zaměstnavatele, jak se prakticky k projektu firemní školky postavit.

Prvním předpokladem pro úspěšné založení a provoz firemní školky je podrobná znalost relevantní české legislativy. Pokud by školka nesplňovala požadavky stanovené zákonem, mohlo by se snadno stát, že při kontrole bude nařízeno ukončení její činnosti. Tato situace je zcela jistě pro každou firmu negativním PR a příliš vysokým finančním rizikem.

Zřízení firemní školky je totiž jedním z nejdražších HR programů na podporu slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Zásadní je mít jasnou představu o tom, jak staré budou děti v plánované firemní školce a zda v ní budou umístěny v tzv. denním režimu péče či nikoliv.

K založení a provozu firemních jeslí, tedy zařízení, které by umožňovalo celodenní péči o děti do tří let, je potřeba zajistit vázanou živnost s názvem Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Pokud by firemní školku v denním režimu navštěvovali děti od tří let, relevantní je volná živnost s názvem Mimoškolní výchova a vzdělávání. V případě věkově kombinované skupiny dětí, je nutné disponovat oběma výše zmíněnými typy živností.

Součástí zákonného provozu obou těchto živností je hygienická vyhláška Ministerstva zdravotnictví číslo 410/2005 Sb., která podrobně stanovuje požadavky na prostory a hygienu, včetně vyžadovaného množství zeleně v okolí, teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru a podobně.

Kromě živnostenského zákona je na zřízení firemní školky (pro děti od tří let) možné využít také zákona školského a zařadit se tím do tzv. školského rejstříku. Hlavní výhoda tohoto kroku spočívá v možném získání části finančních prostředků od státu. Zároveň však s sebou nese závazek dodržet jisté vzdělávácí programy stanovené MŠMT (které by měly garantovat přípravu dětí pro budoucí přijetí na základní školu).

Za předpokladu, že by firma neměla zájem o provoz zařízení celodenního s pravidelnou docházkou, nýbrž by chtěla poskytovat pouze krátkodobou a sporadickou, péči o děti zaměstnanců a zaměstnankyň, je možné založit pouze dětský koutek. K tomu je nutné zajištění volné živnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Hlavním „ulehčením“ u této živnosti je, že se na ní nevztahuje vyhláška o hygienických požadavcích zmíněných výše.

Kromě znalostí a dodržení zákonných předpisů by firma měla při zakládání firemního zařízení péče o děti uvažovat především ekonomicky. Měla by být zodpovězena otázka: Kolik nás bude založení a provoz firemní školky stát? Vyplatí se nám tento krok z dlouhodobého hlediska? Je potřeba dodat, že si zaměstnavatel náklady spojené se založením a provozem firemního zařízení péče o děti nemůže v současné době odečíst z daní. Konečný náklad je, kromě jiného, závislý i na tom, zda si podnik školku zřizuje sám nebo objednává od externí agentury založení a provoz „na klíč“. Plus tohoto druhého kroku spočívá v tom, že pak odpovědnost za celý projekt na sebe přebírá dodavatelská agentura. Na druhou stranu je ale potřeba najít takovou agenturu, která k danému typu byznysu přistupuje profesionálně, s nutnou znalostí všech vyžadovaných zákonů a pravidel a která dětem zajistí minimálně takovou úroveň služby, jaké by se jim dostalo v tradičních jeslích či obecních mateřských školách.

A jaké změny v oblasti firemní péče o děti můžeme očekávat v dohledné době? V současnosti je v procesu schvalování tzv. Prorodinného balíčku, který předkládá MPSV. Tento dokument pracuje s problematikou firemních zařízení péče o děti v části věnující se „miniškoličkám“. Po přijetí balíčku, bude moci zaměstnavatel, bez požadavku dodržení hygienické vyhlášky (s drobnými výjimkami), zřídit na pracovišti miniškoličku pro maximálně čtyři děti ve věku od 0 do 7 let. Navíc se očekává, že se náklady se zřízením a provozem miniškoličky spojené stanou pro firmu daňově uznatelnými.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.