Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Otevřený dopis: Sexuální násilí v neziskovém sektoru a alternativní a levicové scéně

Otevřený dopis: Sexuální násilí v neziskovém sektoru a alternativní a levicové scéně

9. květen 2011
Statistiky hovoří o tom, že zhruba každá čtvrtá žena a každý desátý muž se v průběhu svého života stane terčem sexuálního útoku. Na tuto alarmující skutečnost poukazují jak české neziskové, tak další různorodě alternativně zaměřené skupiny. Nesouhlasit se sexuálním násilím zde patří k dobrému tónu. Jelikož však sexuální obtěžování a násilí nemusí být nutně vědomými činy a protože my všichni jsme vyrůstali a jsme součástí společnosti, v níž je tato problematika stále předmětem řady mýtů a je tabuizovaná, nevyhýbá se sexuální násilí ani neziskové, alternativní, levicové, autonomní, anarchistické a subkulturní scéně. Na tuto skutečnost chceme otevřeně upozornit.

Statistiky hovoří o tom, že zhruba každá čtvrtá žena a každý desátý muž se v průběhu svého života stane terčem sexuálního útoku. Na tuto alarmující skutečnost poukazují jak české neziskové, tak další různorodě alternativně zaměřené skupiny. Nesouhlasit se sexuálním násilím zde patří k dobrému tónu. Jelikož však sexuální obtěžování a násilí nemusí být nutně vědomými činy a protože my všichni jsme vyrůstali a jsme součástí společnosti, v níž je tato problematika stále předmětem řady mýtů a je tabuizovaná, nevyhýbá se sexuální násilí ani neziskové, alternativní, levicové, autonomní, anarchistické a subkulturní scéně. Na tuto skutečnost chceme otevřeně upozornit.

Podmínkou trvale udržitelné a rovnostářské společnosti je nejen stabilita ekologická a ekonomická, nýbrž i sociální. Pro udržení sociální stability je nutné respektovat a rozvíjet lidská práva a aktivně prosazovat nenásilí v mezilidských vztazích. Osoby, jež se staly terčem sexuálního násilí a znásilnění, se dlouhodobě, ne-li celý život, potýkají s řadou psychických následků, které mají vliv na veškeré aspekty jejich života a negativně ovlivňují i jejich okolí pokřivením mezilidských a rodinných vztahů. Násilná osoba naopak v drtivé většině případů není potrestána, nezřídka ve svém neakceptovatelném chování pokračuje, a to často i s vědomím svého okolí.

Česká společnost se vyznačuje stigmatizací sexuálně napadených osob a svým pasivním přístupem vytváří ochranné klima pro pachatele zejména v té většině případů, kdy k násilí došlo mezi blízkými osobami a pachateli jsou nedeviantní osoby. Mýty o sexuálním násilí, bezradnost ve vztahu k této problematice a lhostejnost jsou pozadím, na jehož základě mohou pachatelé útočit, a to i v prostředí neziskového sektoru, alternativní a levicové scény. Závažnost této problematiky potvrzuje případ Dušana R., který se před cca 7 lety dopustil znásilnění. Ačkoli byla záležitost relativně široce diskutována, je tento násilník stále akceptován jako významný činitel české alternativní scény a dokonce byl několik let zaměstnáván v české nevládní organizaci, která se mj. zabývá ženskými právy. To v situaci, kdy několik osob činných v této organizaci bylo o činu Dušana R. informováno. Přes aktivní a dlouhodobou snahu znásilněné ženy nebyla problematika téměř diskutována, už vůbec ne s ohledem na její potřeby. Znásilněné ženě se následkem této pasivity až na výjimečné případy nedostalo aktivní podpory a nebyly pro ni vytvořeny ani takové ochranné prostory v rámci aktivistického prostředí, kde by nebyla nucena se s násilníkem stále potkávat. V situaci, kdy se musela vyrovnávat s traumatem ze znásilnění, byla navíc nucena vyrovnávat se s nucenou radikální změnou svých volnočasových aktivit a okruhu známých při neustálém vědomí toho, že se jí nedostalo podpory ze strany osob jinak prosazujících solidaritu, lidská a ženská práva, nenásilí a slušné mezilidské jednání.

Případ nebyl na výslovné přání znásilněné ženy oznámen na policii. Přesto a také navzdory tomu, že k případu došlo již před lety, jej nepovažujeme za „promlčený“. Cílem tohoto otevřeného dopisu je použít tohoto příkladu jako apelu k otevření diskuse o přítomnosti sexuálního násilí i v prostředí, které jej teoreticky odmítá. Situaci vnímáme jako velice vážnou i proto, že máme informace i o dalších případech sexuálního násilí a tudíž poukazujeme na fakt, že zde popsaný konkrétní případ není v neziskovém a alternativním prostředí ojedinělý.

České neziskové, levicové a alternativní organizace a skupiny vyvinuly metody, jak jasně vyjádřit postoj k porušování lidských práv, sociální nespravedlnosti nebo poškozování životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že je dále kriticky nutné vyvinout mechanismy pro vypořádání se s mýty o sexuálním násilí i konkrétními případy sexuálních útoků. V rámci tohoto procesu považujeme za prioritu ochranu napadených osob a vytvoření takového prostředí, kde tato problematika bude otevřeně diskutována. Naopak za prioritní nepovažujeme ohledy na potřeby sexuálně násilných jedinců. Víme, že uvědomit si a začít řešit problematiku sexuálního násilí a nesvobodných sexuálních vztahů ve vlastních kolektivech je nesmírně složité. K této diskusi bychom tímto otevřeným dopisem rádi dodali podnět a odvahu.


S úctou,

René Bedan
Radim Burget
Alice Dvorská
Daniela Jungová
Markéta Kajsa
Eva NovákováPřílohy otevřeného dopisu:


1.    Informační zdroje k tématu sexuálního násilí
2.    Seznam organizací a subjektů, jimž byl dopis rozeslán

PŘÍLOHA 1

Informační zdroje k tématu sexuálního násilí české:

Webové stránky projektu Stop znásilnění: http://stopznasilneni.ecn.cz
Hlavní téma anarchistické revue Existence č. 2/2010  http://www.csaf.cz/index.php?clanok=1016
Téma anarchofeministického časopisu Přímá cesta č. 10: http://knihkupectvi.feminismus.cz/produkt348.html

Informační zdroje k tématu sexuálního násilí mezinárodní:

Webové stránky americké organizace Men Can Stop Rape (Muži mohou zastavit znásilnění): http://www.mencanstoprape.org
Německý kontaktní web a informační zdroje pro sexuálně zneužité muže: http://www.tauwetter.de
Německý kontaktní web a informační zdroje pro sexuálně zneužité ženy: http://www.wildwasser.dePŘÍLOHA 2

Nevládní organizace, občanská sdružení, jejich asociace a média:

Acorus, Amnesty International, Český svaz ochránců přírody, Člověk v tísni, Děti Země, Different Life, Econnect, Ekologický institut Veronica, Ekolist, Ekologický právní servis, Ekumenická akademie, Elektra, Gender Studies, Greenpeace, Hnutí Brontosaurus, Hnutí Duha, Iniciativa ProAlt, International Solidarity Movement, Jihočeské matky, Koordona, La Strada, Liga lidských práv, Liga otevřených mužů, Magdala, Magdalenium, Nadace Partnerství, Ne základnám, Nesehnutí, Otevři oči, Persefona, Pražské matky, ProFem, Rosa, Sdružení Arnika, Social Watch, Společnost pro Fair Trade, Společnost pro trvale udržitelný život, Společnost pro zvířata při ČSOP, Spondea, Svoboda zvířat, Trast pro ekonomiku a společnost, Zelený kruh

Subkulturní, alternativní a levicová scéna:

Klub 007, 6mas, Benitos, Biblbroxx, Bloody Mary, Conspiracy, klub Cross, Czechcore, DisCentrum, DIY Free Tekno, DJ Gadjo, Evidence smrti, Ex-lex, Freedom not Fear, Friday Night Kids Production, Gatastrofa, Genderfuckfest, Choroba mysli, Chyba, Chyba crew, Insane society, Kazimír, Komunikace zine, Ladrogang, Lahar, Losercrew, Marast zine, Napalmanach, Ohníček, Out of control records / Lycantrophy, Papagájův hlasatel, Protestfest, Piča z hoven, Rapsod, Risposta, Samuel records, Shitrecords, Smrt zine, Šanov 1, Tosiro, Ultima ratio, United Crusties, Ústřední půjčovna hluku, kavárna Utopia, klub Vegalite, Voltage shop, klub Vrah, Zemežluč

Levicové, autonomní a anarchistické organizace, skupiny a jejich média:

A-Kontra, Alerta, Anarchistický černý kříž, Antifašistická akce (Česká republika, Slovensko), Československá anarchistická federace, Existence, Food not Bombs, Kolektivně proti kapitálu, Love Paper Planes, Priama akcia

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.