Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Opatření na podporu rovnosti žen a mužů v organizacích – poraďte nám, co vám pomůže

Opatření na podporu rovnosti žen a mužů v organizacích – poraďte nám, co vám pomůže

Opatření na podporu rovnosti žen a mužů v organizacích – poraďte nám, co vám pomůže
Gender Studies se již dlouhodobě věnuje prosazování rovnosti příležitostí do firemní kultury. Proto ve spolupráci se zahraničními partnery připravila dotazník, ve kterém nás můžete upozornit na to, co vás v rámci této problematiky pálí a jaké informace jsou pro vás nejvíce potřebné. Na základě získaných informací vytvoříme nástroje, které vám mohou prosazování rovných příležitostí usnadnit. Pomožte nám, my pomůžeme vám.

Gender Studies se již dlouhodobě věnuje prosazování rovnosti příležitostí do firemní kultury. Proto ve spolupráci se zahraničními partnery připravila dotazník, ve kterém nás můžete upozornit na to, co vás v rámci této problematiky pálí a jaké informace jsou pro vás nejvíce potřebné. Na základě získaných informací vytvoříme nástroje, které vám mohou prosazování rovných příležitostí usnadnit. Pomožte nám, my pomůžeme vám.

Dotazník Opatření na podporu rovnosti žen a mužů v organizacích – Co potřebujeme vědět? můžete vyplnit na internetové stránce: http://tinyurl.com/63nb9sc. Dotazník vznikl v rámci projektu Zvyšování kompetencí expertů a expertek na rozvoj lidských zdrojů v soukromých podnicích a institucích terciárního vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů.

Vaše zkušenosti pro nás budou důležitým vodítkem k tomu, jak poskytovat informace užitečné pro cílovou skupinu zaměstnavatelů. Svými zkušenostmi přispějete ke zkvalitnění zamýšleného kufříku nástrojů, který pro vás v projektu připravujeme. Zodpovězení všech otázek Vám nezabere více než 10 – 15 minut. Čím více organizací se do tohoto dotazníkového šetření zapojí, tím lepší budou jednotlivé nástroje v kufříku.

Za zpracování dat, která považujeme za přísně důvěrná, zodpovídá TU Dortmund, Sozialforschungsstelle (sfs), partner v projektu GeCo. Autoři odpovědí (jednotlivci i organizace) zůstanou zcela anonymní.

Těšíme se na vaše odpovědi.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.