We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Olho Technik Czech aneb jak slaďovat ve výrobním sektoru

Olho Technik Czech aneb jak slaďovat ve výrobním sektoru

Olho Technik Czech aneb jak slaďovat ve výrobním sektoru
V již pátém ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, kterou obecně prospěšná společnost Gender Studies oceňuje a motivuje zaměstnavatele v oblasti rovných příležitostí, byla udělena speciální cena firmě Olho Technik Czech – za opatření na slaďování práce a rodiny. Je zapotřebí si uvědomit, že téměř všechny každoročně přihlášené firmy nabízejí velmi zajímavé programy, kterými přispívají k rovnému postavení mužů a žen. Zároveň je však třeba mít na mysli, že se často jedná o firmy, které se profilují v oblastech bankovnictví, IT, telekomunikací – tedy v oblastech, ve kterých je asi obecně představitelnější zavádění work-life balance opatření (např. flexibilní formy práce, komunikace s rodiči na mateřské či rodičovské dovolené atd.).

V již pátém ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, kterou obecně prospěšná společnost Gender Studies oceňuje a motivuje zaměstnavatele v oblasti rovných příležitostí, byla udělena speciální cena firmě Olho Technik Czech – za opatření na slaďování práce a rodiny. Je zapotřebí si uvědomit, že téměř všechny každoročně přihlášené firmy nabízejí velmi zajímavé programy, kterými přispívají k rovnému postavení mužů a žen. Zároveň je však třeba mít na mysli, že se často jedná o firmy, které se profilují v oblastech bankovnictví, IT, telekomunikací – tedy v oblastech, ve kterých je asi obecně představitelnější zavádění work-life balance opatření (např. flexibilní formy práce, komunikace s rodiči na mateřské či rodičovské dovolené atd.).

Olho Technik Czech je činná ve výrobním sektoru, tedy v oblasti, která s rovnými příležitostmi tradičně spojovaná není. Naopak: valná většina zaměstnavatelů v tomto sektoru poukáže na směnný charakter provozu (tedy na nemožnost slaďování pro lidi ve výrobě), případně udržuje představu o tzv. mužské (např. ve strojírenství) či ženské práci (např. textilní průmysl). Olho Technik Czech se naopak snaží o aktivní podporu vstupu žen do technických oborů: tomu odpovídají také interní statistiky, charakter např. pracovních inzerátů, ale i spolupráce se středními školami technických oborů. Vstřícný postoj se ukazuje také v náboru. Jak uvádí personalistka Olho Technik Czech, Šárka Zíková: „Při náboru nových zaměstnanců nehraje roli, zda přichází kandidát po rodičovské dovolené, popř. se jedná o samoživitelku atd. Při nedávném obsazování pracovní pozice „asistent/ka vedení lakovny“ byla z celkem 35 kandidátů jednohlasně vybrána kandidátka, která otevřeně řekla, že je samoživitelka, přesto zaujala výběrovou komisi osobnostně nejvíce.“

Slaďování práce a rodiny umožňuje Olho Technik několika způsoby. Flexibilní pracovní doba, která je dostupná pro zaměstnance a zaměstnankyně v administrativě umožňuje při dodržení měsíčního fondu pracovní doby 160 hodin volný příchod i odchod po dohodě s nadřízeným. Dále Olho Technik Czech nabízí zkrácené pracovní úvazky, různé formy brigád, které jsou určené především rodičům na mateřské či rodičovské atd. Pro všechny pracovníky a pracovnice je otevřeno tzv. flexikonto, které umožňuje uschovávat si napracované hodiny a pak je v případě potřeby využít. Podle Šárky Zíkové mají pracovníci a pracovnice ve svém flexikontu automaticky 20 hodin, které mohou využít, i když ještě žádný přesčas nemají, a které si napracují později.

Olho Technik Czech disponuje také řadou aktivit pro rodiče a děti. Kromě toho, že rodiče mohou během MD/RD ve firmě pracovat formou brigád, je s nimi udržován pravidelný kontakt. Podporu slaďování dokazuje podle Šárky Zíkové i fakt, že se: „většina zaměstnanců vrací dříve než po třech letech“. Olho Technik Czech také podporuje muže – otce. V současnosti je jeden zaměstnanec na rodičovské dovolené a s několika otci je dohodnuta úprava pracovní doby. Děti zaměstnanců a zaměstnankyň mohou v létě chodit do prázdninové školičky, což je denní program pro děti v areálu firmy. Firma také nabízí finančně zvýhodněný letní dětský tábor. Zajímavá je také inovativní podpora místní mateřské školy, kdy firma školce dodává materiály na hraní a tvorbu různých výrobků. Olho Technik Czech má taktéž řadu aktivit pro podporu zdravého životního stylu, například dny zdraví, ovocné dny, příspěvky na wellness a možnost odpočinout si a zacvičit v protahovacím koutku přímo ve výrobě.

Firma Olho Technik Czech ukázala, že rovné příležitosti lze prosazovat opravdu všude. Pořád ještě asi obecně nepanuje mezi zaměstnavateli přesvědčení, že rovné příležitosti jsou výhoda, nikoli luxus; přesto už si tento fakt uvědomuje čím dál tím víc firem, a to bez ohledu na své pole působnosti.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.