Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › O jedné firemní školce: „Linetka je takovou oázou klidu“

O jedné firemní školce: „Linetka je takovou oázou klidu“

O jedné firemní školce: „Linetka je takovou oázou klidu“
Procházíme obrovskou hlučnou výrobní halou, pak jdeme chvíli do schodů a pak dlouhou úzkou prosklenou chodbou, která končí dveřmi s nápisem „Firemní školka“. Jsme ve společnosti Linet a Linetka – jak se jejímu vlastnímu zařízení péče o děti přezdívá – je důvodem naší návštěvy ve Slaném, kde firma sídlí. „Školka je pro nás pro všechny takovou oázou klidu,“ říká Vladimíra Michnová, personální ředitelka Linetu.

Procházíme obrovskou hlučnou výrobní halou, pak jdeme chvíli do schodů a pak dlouhou úzkou prosklenou chodbou, která končí dveřmi s nápisem „Firemní školka“. Jsme ve společnosti Linet a Linetka – jak se jejímu vlastnímu zařízení péče o děti přezdívá – je důvodem naší návštěvy ve Slaném, kde firma sídlí. „Školka je pro nás pro všechny takovou oázou klidu,“ říká Vladimíra Michnová, personální ředitelka Linetu.

Linetka je zajímavá hned z několika důvodů. Jde o jednu z mála „pravých“ firemních školek v České republice, tedy takových, které si pro své potřeby zřídila samotná firma. Překvapí také to, že se k tak náročnému opatření na podporu harmonizace pracovního a rodinného života jako jedna z prvních v republice odhodlala firma regionální a ještě k tomu výrobní. Školka byla otevřena v září 2009 s kapacitou pro 42 dětí a hlavní motivací k jejímu založení byl „firemní babyboom“ a následný výsledek průzkumu, který potvrdil, že zájem o takové zařízení mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi je. „Měli jsme štěstí, že jsme k tomuto kroku měli podporu vedení. Business case analyzující náklady a úspory projektu firemní školky jsme ale museli vypracovat i tak,“ dodává Michnová. A pokračuje: „Více než zisk takovéto zařízení přinese firmě pocit jistého naplnění její společenské zodpovědnosti."

Z několika možností, jak založit firemní zařízení péče o děti v ČR, si Linet vybral cestu zřízení školky jako živnosti s ambicí do budoucnosti získat její akreditaci od Ministerstva školství. A pro neinvestiční část, kterou tvoří hlavně mzdy personálu, využil také financování ze strany Evropského sociálního fondu (konkrétně výzvy Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Celkový náklad na zřízení Linetky a její dvouleté fungování představuje přibližně 5 milionů Kč. Vybavení školky, včetně venkovní hrací plochy (jejíž zajištění je ze zákona povinné), stálo kolem 1.3 milionu Kč. Bez investičních nákladů a dotací zahrnujících mzdové náklady představují měsíční náklady na jedno dítě 5000 Kč.

V současné době v Linetce fungují dvě třídy – jedna pro děti ve věku 2-4 a druhá pro děti ve věku 5-7 let. Působí v ní pět pedagožek a, zjev u nás zcela neobvyklý, jeden pedagog. Školka má vzdělávací program zaměřený na individualitu dítěte a postupně bude nabízet i možnost orientovat se na techniku i těm nejmenším. Otevírací hodiny má školka přizpůsobené různým typům pracovní doby zaměstnanců a zaměstnankyň firmy, a sice 5:45-18:00. Kromě dětí zaměstnanců a zaměstnankyň Linetu, nabízí školka také možnost umístění i pro děti „zvenku“. Možnost poskytnout místa dětem, které nemají rodiče zaměstnané v Linetu, byl již předen stanovený cíl, a tím je posílení možností dostupnosti předškolního zařízení v blízkém okolí.

I když Michnová přiznává, že školku nebylo jednoduché zřídit a ani její udržení nebude snadné, protože „stát zatím příliš na firemní zařízení péče o děti připraven není“, zároveň dodává, že jí fungování Linetky dělá radost. Také pozitivní zpětná vazba od rodičů ukazuje, že podpořit slaďování práce a rodiny zaměstnaných takovouto cestou je smysluplné. Ředitelka Linetky, Jana Řeháková, vyzdvihuje fakt, že firemní školka přináší pozitivní společné prožitky dítěte a rodiče, které nejsou tak zřejmé u návštěvy školek obecních. A naši exkurzi ukončuje slovy o budoucích plánech: „Rádi bychom z Linetky udělali první technickou školku v České republice.“

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.