Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › O co jde ČAPA a porodním asistentkám

O co jde ČAPA a porodním asistentkám

Již delší dobu se v českém zdravotnictví (legislativě i praxi) projevuje rozporuplný trend, se kterým nemůžeme být spokojeny :
Na jedné straně dnes u porodních asistentek (a ostatních „nelékařů“) dochází ke zvyšování úrovně vstupního vzdělání (střední-vyšší-vysokoškolské) a je zaváděna registrace jako podmínka pro samostatný (tzn.bez odborného dohledu) výkon zdravotnického povolání. Tyto změny jednoznačně podporujeme, chceme se aktivně podílet na celoživotním vzdělávání a šířit „umění“ být porodní asistentkou na základě dlouhodobých zkušeností z praxe a nových poznatků vědy a výzkumu.
Na druhé straně dnes u porodních asistentek (a ostatních „nelékařů“) dochází k omezování jejich samostatnosti a kompetencí.

Již delší dobu se v českém zdravotnictví (legislativě i praxi) projevuje rozporuplný trend, se kterým nemůžeme být spokojeny :

Na jedné straně dnes u porodních asistentek (a ostatních "nelékařů") dochází ke zvyšování úrovně vstupního vzdělání (střední-vyšší-vysokoškolské) a je zaváděna registrace jako podmínka pro samostatný (tzn.bez odborného dohledu) výkon zdravotnického povolání. Tyto změny jednoznačně podporujeme, chceme se aktivně podílet na celoživotním vzdělávání a šířit "umění" být porodní asistentkou na základě dlouhodobých zkušeností z praxe a nových poznatků vědy a výzkumu. Na druhé straně dnes u porodních asistentek (a ostatních "nelékařů") dochází k omezování jejich samostatnosti a kompetencí. S ustanoveními zákona o "nelékařských" zdravotnických povoláních, zákona o veřejném zdravotním pojištění i návrhu zákona o zdravotní péči, podle kterých je veškerá činnost porodní asistentky (a ostatních "nelékařů") vázána na "indikaci-ordinaci lékaře", nemůžeme v žádném případě souhlasit, protože jsou v rozporu s listinou základních práv a svobod a se směrnicí EU č.80/155/EEC.

Tento trend je v rozporu s doporučeními WHO a tzv."Mnichovskou deklarací", která vyzývá všechny úřady v evropském regionu k posílení ošetřovatelství a porodní asistence a k plnému využívání odborného potenciálu sester a porodních asistentek :
o zajištěním podílu sester a porodních asistentek při rozhodování na všech úrovních vytváření a implementace zdravotní politiky
o zaměřením se na odstraňování překážek v otázkách pohlaví, stavu a lékařské dominance
o posilováním rolí sester a porodních asistentek ve veřejném zdravotnictví a v podpoře zdraví

V praxi je porodním asistentkám v ČR bráněno vyšetřovat fyziologicky těhotné ženy, vést spontánní fyziologické porody, pečovat o těhotnou a šestinedělku v návštěvní službě a pečovat o novorozence a kojence (a místo toho jsou jí přidávány činnosti, které jí nepřísluší).
Z toho je zřejmé že :
o porodní asistentky v ČR nemohou vykonávat své povolání v souladu se směrnicí EU č. 80/155/EEC
o "indikací-ordinací" se z vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky stává "pomocnice gynekologa"
o problém není v úrovni vzdělání dřívějších, současných a budoucích porodních asistentek v ČR

Nechceme být pouhými pomocnicemi gynekologů, chceme být skutečnými porodními asistentkami ve smyslu mezinárodní definice naší profese a příslušné evropské směrnice. Nechceme nic více, ale ani nic méně, než mít možnost svobodně vykonávat své krásné povolání a věříme, že máme českým ženám, jejich dětem a rodinám co nabídnout.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.