Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › O co jde ČAPA a porodním asistentkám

O co jde ČAPA a porodním asistentkám

Již delší dobu se v českém zdravotnictví (legislativě i praxi) projevuje rozporuplný trend, se kterým nemůžeme být spokojeny :
Na jedné straně dnes u porodních asistentek (a ostatních „nelékařů“) dochází ke zvyšování úrovně vstupního vzdělání (střední-vyšší-vysokoškolské) a je zaváděna registrace jako podmínka pro samostatný (tzn.bez odborného dohledu) výkon zdravotnického povolání. Tyto změny jednoznačně podporujeme, chceme se aktivně podílet na celoživotním vzdělávání a šířit „umění“ být porodní asistentkou na základě dlouhodobých zkušeností z praxe a nových poznatků vědy a výzkumu.
Na druhé straně dnes u porodních asistentek (a ostatních „nelékařů“) dochází k omezování jejich samostatnosti a kompetencí.

Již delší dobu se v českém zdravotnictví (legislativě i praxi) projevuje rozporuplný trend, se kterým nemůžeme být spokojeny :

Na jedné straně dnes u porodních asistentek (a ostatních "nelékařů") dochází ke zvyšování úrovně vstupního vzdělání (střední-vyšší-vysokoškolské) a je zaváděna registrace jako podmínka pro samostatný (tzn.bez odborného dohledu) výkon zdravotnického povolání. Tyto změny jednoznačně podporujeme, chceme se aktivně podílet na celoživotním vzdělávání a šířit "umění" být porodní asistentkou na základě dlouhodobých zkušeností z praxe a nových poznatků vědy a výzkumu. Na druhé straně dnes u porodních asistentek (a ostatních "nelékařů") dochází k omezování jejich samostatnosti a kompetencí. S ustanoveními zákona o "nelékařských" zdravotnických povoláních, zákona o veřejném zdravotním pojištění i návrhu zákona o zdravotní péči, podle kterých je veškerá činnost porodní asistentky (a ostatních "nelékařů") vázána na "indikaci-ordinaci lékaře", nemůžeme v žádném případě souhlasit, protože jsou v rozporu s listinou základních práv a svobod a se směrnicí EU č.80/155/EEC.

Tento trend je v rozporu s doporučeními WHO a tzv."Mnichovskou deklarací", která vyzývá všechny úřady v evropském regionu k posílení ošetřovatelství a porodní asistence a k plnému využívání odborného potenciálu sester a porodních asistentek :
o zajištěním podílu sester a porodních asistentek při rozhodování na všech úrovních vytváření a implementace zdravotní politiky
o zaměřením se na odstraňování překážek v otázkách pohlaví, stavu a lékařské dominance
o posilováním rolí sester a porodních asistentek ve veřejném zdravotnictví a v podpoře zdraví

V praxi je porodním asistentkám v ČR bráněno vyšetřovat fyziologicky těhotné ženy, vést spontánní fyziologické porody, pečovat o těhotnou a šestinedělku v návštěvní službě a pečovat o novorozence a kojence (a místo toho jsou jí přidávány činnosti, které jí nepřísluší).
Z toho je zřejmé že :
o porodní asistentky v ČR nemohou vykonávat své povolání v souladu se směrnicí EU č. 80/155/EEC
o "indikací-ordinací" se z vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky stává "pomocnice gynekologa"
o problém není v úrovni vzdělání dřívějších, současných a budoucích porodních asistentek v ČR

Nechceme být pouhými pomocnicemi gynekologů, chceme být skutečnými porodními asistentkami ve smyslu mezinárodní definice naší profese a příslušné evropské směrnice. Nechceme nic více, ale ani nic méně, než mít možnost svobodně vykonávat své krásné povolání a věříme, že máme českým ženám, jejich dětem a rodinám co nabídnout.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.