Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › NORA hledá logo! aneb Brně vzniká Genderové informační centrum

NORA hledá logo! aneb Brně vzniká Genderové informační centrum

25. zaří 2003
Začátek roku 2004 bude startem také pro novou brněnskou neziskovou organizaci působící v oblasti rovných příležitostí a gender studies –Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Organizace nabízející širokou škálu služeb by měla zaplnit jedno z bílých míst na pomyslné mapě neziskových organizací, především co se týče Jihomoravského kraje. Ambicí Nory je vyvíjet podobné spektrum aktivit, jakými se zabývá pražská o.p.s. Gender Studies.
Začátek roku 2004 bude startem také pro novou brněnskou neziskovou organizaci působící v oblasti rovných příležitostí a gender studies –Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Organizace nabízející širokou škálu služeb by měla zaplnit jedno z bílých míst na pomyslné mapě neziskových organizací, především co se týče Jihomoravského kraje. Ambicí Nory je vyvíjet podobné spektrum aktivit, jakými se zabývá pražská o.p.s. Gender Studies.

Do aktivit Nory se zapojilo hned několik známých brněnských subjektů: Gender centrum Fakulty sociálních studií MU, Medúza, STUD Brno, dílčí spolupráci poskytuje Poradna pro ženy v tísni a Ženy bez násilí.

Zatímco Gender centrum je ze svého akademického titulu aktivní hlavně v oblasti osvětové a výzkumné (jako jedno z prvních se např. z hlediska rovných příležitostí zaměřilo na konkrétní české podniky a zhodnotilo je v projektu ”Rovné příležitosti žen a mužů v českých a moravských podnicích”) a Medúza nabízí bohatou knihovnu Gender Studies či cyklus Žena v umění, Poradna pro ženy v tísni i sdružení Ženy bez násilí nabízí praktickou pomoc pro stále větší množství žen, které se v brněnského regionu setkaly s domácím násilím. Také STUD Brno je činorodé uskupení - už sedm let sdružuje mladé lidi s homosexuální a bisexuální orientací a mimo jiné je organizátorem známého festivalu gay a lesbických filmů Mezipatra.

Co spojilo tyto samostatné a na první pohled různorodé subjekty?

“Všichni cítíme potřebu koordinovat část své činnosti společně, a nabídnout tak veřejnosti stabilní a funkční informační centrum, které bude moci zajistit spolupráci mezi nevládními i státními organizacemi, monitorovat gender a feministické aktivity v regionu, České republice i zahraničí a spojovat akademickou sféru s neziskovým sektorem,” zdůvodňuje za Gender centrum hlavní koordinátorka přípravné fáze Mgr. Jolana Navrátilová. NORA podle ní vychází z potřeb a požadavků subjektů, které se v České republice genderové problematice věnují. Především by však měla sloužit nejširší veřejnosti - zejména ženské populaci - jako místo, kde jsou soustředěny informace vztahující se k ženské problematice (ženská práva, feminismus, neziskový sektor), ale i k postavení žen a mužů ve společnosti. K dispozici bude knihovna, videotéka, poradna a přednášková místnost. NORA hodlá rozšířit a navázat na publikační i výzkumnou činnost Gender centra, zároveň se nebrání provozovat ve svých prostorách ve středu města koutek pro rodiče s dětmi a další aktivity, které budou žádané.

Hrdinka dramatu Henrika Ibsena nebo prostě jen místo, kde se cítit bezpečně? Symbol vylézání z děr na povrch? Co ve vás evokuje? Centrum NORA hledá pro svůj název vhodné grafické logo, pomozte s jeho vytvořením a získejte knižní dárek z vydavatelství One Woman Press nebo Aspekt dle vlastního výběru a volný vstup do knihovny centra NORA.


Kontakt:
Gender centrum
FSS MU
Gorkého 7
602 00 Brno

fss.muni.cz/gender
gender@fss.muni.cz

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.