Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Neodkládej mateřství na později

Neodkládej mateřství na později

8. zaří 2015  | Olga Słowik
Neodkládej mateřství na později
Stihla jsem udělat specializaci a kariéru. Stihla jsem navštívit Tokio a Paříž. Stihla jsem koupit byt a renovovat dům. Ale nestihla jsem stát se mámou. Lituji. Tato slova slyšíme ve spotu, který v červnu a červenci vyvolal bouři na polských sociálních sítích. Pronáší je zřejmě zámožná, úspěšná žena, kterou však bezdětnost přivede k slzám.

Spot připravila Nadace Mámy a Táty (Fundacja Mamy i Taty), nestátní nezisková organizace, která si klade za cíl podporovat a posilovat instituce (tradičně chápané) rodiny a manželství. Nadace proslula dříve mj. kampaní bojující proti rozvodům nebo reportem na téma politické strategie hnutí LGTB o výmluvném názvu Proti svobodě a demokracii – Politická strategie LGBT lobby v Polsku a ve světě: cíle, nástroje, důsledky.

Kontroverzní snímek, představující elegantní, dobře oblečenou ženu kolem třicítky v moderně zařízeném domě, je součástí šírší kampaně Neodkládej mateřství na později (Nie odkładaj macierzyństwa na potem). Na jejích internetových stránkách se dozvíme, jak zneklidňující je fakt, že se průměrný věk Polek při narození prvního dítěte posunul z 23 let na počátku devadesátých let dvacátého století na 27,2 let v roce 2013, a přečteme si něco o příčinách této změny. Ano, v jednom článku jsou zmíněny: nespokojenost s ekonomickou situací, vysoké náklady spojené s výchovou dětí, nedostatečný počet míst v jeslích a mateřských školkách nebo krátké a špatně placené dovolené, ale hlavním viníkem je hormonální antikoncepce. Tři z pěti článků zveřejněných na stránkách kampaně se zabývají „pilulkou“ a především negativními důsledky jejího používání. Dva další texty, mnohem kratší, pojednávají o zmíněných výše příčinách odkládání mateřství na později a také o poklesu plodnosti u žen kolem 35 let. Vědecké poznatky na téma hormonální antikoncepce (ve shrnutí se dozvídáme, že je příčinou více než 20 nemocí či zdravotních problémů) jsou dávány do protikladu s texty z mainstreamových ženských časopisů, které „pilulku“ prý propagují. (Zarazí však fakt, že „analýza“ těchto titulů se zakládá na prozkoumání... pěti článků.)

Nejsem stoupenkyní hormonální antikoncepce. A souhlasím, že debata na téma rodičovství je nutná. Nutná je ale hlavně pro to, aby mateřství nebylo přijímáno jako „přirozená povinnost“ žen (a otcovství jako „přirozená povinnost“ mužů – tomu tak ale v kampani není, žádný muž se v ní vůbec nevyskytuje). Nutná je pro to, aby se zdůraznilo, že rodičovství by mělo být vědomým rozhodnutím budoucích rodičů. Nadace Mámy a Táty apeluje však pouze na ženy a žádnou debatu neotevírá. Jediné, čeho dosahuje, je vyvolání výčitek svědomí u žen, že studují, že dělají kariéru, že vydělávají peníze, a při tom používají hříšnou antikoncepci, místo aby se soustředily na svoji „přirozenou povinnost“: rození dětí. Zarážející je, že v žádném článku nenajdeme odpověď nebo aspoň náznak otázky, proč by žena měla být matkou. Autoři kampaně jednoduše ztotožňují ženství s mateřstvím a mají jasnou představu, jak vypadá jediný správný model rodiny (a dospělého života vůbec).

Jestli kampaň má ambice otevřít diskuzi na téma mateřství, jak deklarují její organizátoři, proč se soustřeďuje pouze na antikoncepci? Proč spot netematizuje problémy se zaměstnáváním mladých žen, které jen těžce můžou dostat dohodu na dobu neurčitou? Proč ani jeden článek není věnován problému nedostatku bezplatných jeslí a školek? Proč se nedozvídáme nic o nízké úrovni sexuální výchovy, která je v polských školách pořád silně ovlivněna katolickou ideologií? To všechno zůstává záhadou.

Přesto, že Nadace a její kampaň apelují na Polky a vycházejí z konzervativních katolických hodnot, zdá se, že podobný problém není zcela cizí i České republice. Podobné iniciativy se zde sice v takové škále neobjevují, ale i v Češích a Češkách je často zakořeněno myšlení, které se nevyhýbá genderovým předsudkům či zjednodušením. Patrné se to stává zejména při výrocích typů „Pro ženy/muže je přece přirozené, že...“ Je opravdu na místě mluvit o tom, co je přirozené, v době, když nedokážeme fungovat bez různých technologických pomůcek nebo takových výnalezů jako... oblečení či kosmetika? Ať se nám kontroverzní polská kampaň stane záminkou k přemýšlení na podobná témata.


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.