Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Nenechte si ubližovat - Al Marewa - Portál 2002

Nenechte si ubližovat - Al Marewa - Portál 2002

17. červen 2002
Nenechte si ubližovat - Al Marewa - Portál 2002
Název knihy "Nenechte si ubližovat" amerického pedagoga Al Marewy v originále zní "Feminine Warrior" (Ženská bojovnice) a lépe vystihuje aktivní úlohu ženy při řešení nejrůznějších situací a jejich předcházení, kterou autor zastává a na praktických příkladech ukazuje. Tento postoj dokládá i moto knihy, arabské přísloví: "Dcera lva je také lvem".

Název knihy "Nenechte si ubližovat" amerického pedagoga Al Marewy v originále zní "Feminine Warrior" (Ženská bojovnice) a lépe vystihuje aktivní úlohu ženy při řešení nejrůznějších situací a jejich předcházení, kterou autor zastává a na praktických příkladech ukazuje. Tento postoj dokládá i moto knihy, arabské přísloví: "Dcera lva je také lvem".

O autorovi se dozvídáme v průběhu četby. Al Marewa je instruktorem kurzů pro ženy, ve kterých vyučuje techniky osobního posílení, které zahrnují jak psychické posílení, tak fyzickou sebeobranu (autor má černý pásek v Kung-fu san su). Tato kniha z kurzů Al Marewy vychází a představuje vlastně také kurz osobního posílení. Autor se čtenářkami komunikuje, text je proložen mnoha příklady z jeho vlastního života, příběhy frekventantek jeho kurzů, které zažily jak před tak po absolvování kurzu.

Kniha je přehledně textově i graficky řešena, zahrnuje vyčerpávající přehled témat, které se váží k osobnímu bezpečí. Celou knihou se prolíná základní myšlenka: je důležité mít situace pod kontrolou, ale zároveň si ponechat prostor pro tvořivost a experimentování, řídit se nejen rozumem, ale naslouchat své intuici.

Obal knihy - plačící dívka a i český překlad názvu, o kterém jsem se zmínila výše, jsou do jisté míry zavádějící, kniha není určena těm, "které si nechají ubližovat". Snaží se zmapovat všechny situace, do kterých se žena může dostat a ve kterých je ohroženo její bezpečí, nebo třeba jen její osobní hranice. Autor probírá témata na všech úrovních, takže se tu setkáme i s radami pro např. týrané, nebo znásilněné ženy, ale je to pouze součást knihy, ne její účel. Také je třeba upozornit, že je to kniha veskrze americká, jazyk, pozitivní naladění a také některé reálie nejsou zcela přenosné do středoevropského prostředí (kapitola o bezpečnosti ve veřejném prostoru) atd. a to může trochu "tahat za uši". Je to tedy kniha psaná "americky", ale o problémech, které jsou v současné době v euroamerické kultuře univerzální. Al Marewa není teoretik, kořeny problémů a širšími souvislostmi se zabývá pouze okrajově, bere na sebe spíše úlohu průvodce tématy, k nimž nabízí konkrétní možnosti prevence i řešení problémů již vzniklých.

V první třetině knihy se autor zaměřuje na psychické posílení žen. Autor vyzdvihuje asertivitu jako důležitý krok na cestě osobního posílení. Pod asertivitou rozumí sebeprosazení, ovlivňování druhých a efektivní komunikaci. Píše o zkušenostech ze svých kurzů, kde se často setkává s tím, že mnoho žen zaměňuje asertivitu a agresivitu. Podle jeho názoru je to proto, že ještě stále je mnoho žen vychováváno k poddajnosti a nekonfliktnosti. Z toho také vyplývají chyby, kterých se ženy v komunikaci často dopouštějí a v jejichž důsledku se ocitají v situacích, nad kterými nemají kontrolu. Poprvé se zde setkáváme s intuicí, na kterou klade autor velký důraz, jak v běžném životě, tak při sebeobraně, respektive boji.

Protože jsou nekonfliktnost a snaha vyhovět druhým považovány za hodnotu, za důkaz ženskosti, má mnoho žen problém se stanovením vlastních hranic a tendenci spoléhat se druhé, pokud jde o jejich bezpečnost. Podle Al Marewy je důležité si vlastní hranice jasně stanovit a přijmout odpovědnost za vlastní bezpečnost. Autor nabízí techniky, které podporují posílení, zeschopnění žen. V další části jde autor dál, vysvětluje, že asertivita a intuice jsou sice důležité nástroje síly, ale upozorňuje na to, že nejúčinnější sebeobrana vychází z vlastního nitra. Jeho psychologie osobního posílení je založena na vytvoření své vlastní reality. Nejde o nic jiného než o to "vzít život do vlastních rukou", zbourat zdi, které obklopují naše sny a očekávání a nenechat druhé, aby vytvářeli naši realitu za nás. Být obětí nebo osobností - podle Marewy jde o volbu. Marewa poskytuje i teoretické vysvětlení toho, proč je pro ženy obtížné stát za všech okolností na vlastních nohou. Se ženami bylo zacházeno v minulých stoletích jako s majetkem a přes velké pokroky v emancipaci zažívají ženy stále diskriminaci, není-li ještě stále dosaženo rovnosti institucionální, můžeme vnést rovnost do svého světa a to rozhodnutím být osobností, ne obětí.

Dále se autor se věnuje následujícím problémům: sexuální obtěžování, obtěžování na ulici, obscénní telefonáty a vyhrožování násilím. Dává sice konkrétní rady, jak se v takových situacích lze zachovat, ale zároveň stále zdůrazňuje schopnost žen se v takových situacích zachovat podle toho, jak je samy definují. Například sexuální obtěžování, podle Marewy je sice právní ochrana v souvislosti se sexuálním obtěžováním na pracovišti důležitá, ale zároveň ženy infantilizuje a podporuje jejich závislost na druhých. Ženy by měly být povzbuzovány k tomu, aby se za sebe uměly samy postavit, když je jim něco nepříjemné.

Ještě než se v další třetině knihy Marewa začne zabývat fyzickou sebeobranou, předchází kapitola o strategiích nefyzické sebeobrany, které lze užít buď samostatně, nebo jako součást fyzické sebeobrany. Umět fyzickou sebeobranu se může v některé situaci stát nezbytností, ale riskujeme zranění, užitím nefyzických strategií můžeme boji předejít.
Základní součástí vnitřní síly je fyzická síla a to platí nejen pro muže, ale i pro ženy. Ženskou pasivitu považuje autor za mýtus, jde o to, že agresivita u žen bývá potlačována, zatímco u mužů je často podporována. Dalším argumentem proto, že žena může být dobrou bojovnicí je, že agresivita není k boji důležitá, boj je věda, bojujeme především hlavou. Marewa porovnává svou zkušenost s výukou sebeobrany mužů a žen, když dojde k boji, bývají ženy méně emocionální než muži, což je výhodnější. A ještě k ženské agresivitě, je prý obvykle pozitivní a vychází z pudu sebezáchovy. Jen zřídka slyšíme o tom, jak se ženy ubránily, spíš se dočteme, nebo ve zprávách slyšíme o obětech - dává příklad, násilník se pokusí znásilnit studentku na koleji - jí se podaří mu uniknout - titulek v novinách ale nebude znít "studentka zneškodnila potenciálního násilníka", ale "pokus o znásilnění na vysokoškolské koleji".
Ještě předtím, než autor přistoupí ke konkrétním technikám fyzické sebeobrany, radí jak se zbavit strachu z boje, strachu z řešení situace a zabývá se rozhodnutím bojovat, ne vždy je totiž boj dobrým řešením, ale rozhodnout se nebojovat, neodporovat by měla předejít úvaha, a naslouchání své intuici. Technikám sebeobrany se autor věnuje podrobně, výklad je doplněn i ilustracemi.

Dalšími dvěma samostatnými tématy jsou domácí násilí a znásilnění. Dočteme se jak rozpoznat a zastavit slovní týrání, jak identifikovat potenciálního tyrana, autor zde shrnuje obecně rozšířené omyly, které se týkají domácího násilí. Pak se autor obrací na ty, které intimní násilí v partnerském vztahu prožívají, jak si vybudovat nouzovou únikovou cestu, jak použít sebeobranu v situacích násilí, jak chránit sebe a své děti ať už ve vztahu, či při rozhodnutí, ze vztahu odejít. Stejně jako kapitola o domácím násilí i kapitola o znásilnění je uvedena shrnutím mýtů, které obklopují znásilnění. Protože asi 60% znásilnění (údaj z knihy) mají na svědomí násilníci, které ženy už předtím znaly, zabývá se Marewa nejen prevencí znásilnění ve veřejném prostoru, ale i na schůzce.

Předposlední kapitolu nazval autor Zvláštní témata, zahrnul sem pronásledování, tedy opakované obtěžování nebo sledování, uvádí, jak pronásledování rozpoznat, jaké jsou typy pronásledovatelů a jak se před pronásledovatelem chránit. Dalším tématem této kapitoly jsou zbraně, varuje před tím, že sice mohou být zbraně v určitých situacích pomocí, ale na druhou stranu dodávají iluzi síly a upozorňuje na jejich meze. Znovu se vrací k tomu, jak podstatné je pěstování vnitřní síly a umění sebeobrany. Posledním "zvláštním" tématem je zakročení ve prospěch druhého v situacích napadení. Kromě několika konkrétních doporučení, se Marewa zaměřuje na pomoc druhému jako na rozhodnutí, při kterém je třeba zvážit mnoho faktorů, vedle myšlenky na vlastní bezpečnost má pomoc druhému i morální rozměr. O takové situaci je potřeba přemýšlet už nyní, protože ve chvíli, kdy se staneme jejím svědkem, je na rozhodování pozdě.

Závěr knihy nese název Jak postupovat dále, autor zde v bodech shrnuje zásady bezpečnosti doma, na veřejném prostranství v autě, na pracovišti a na cestách. Dále radí jak postupovat při výběru kurzu sebeobrany a nakonec uvádí stručný přehled bojových technik uvedených v kapitole o fyzické sebeobraně.

Kniha je doplněna seznamem doporučené literatury v českém a slovenském jazyce i cizojazyčné literatury a seznamem poraden a krizových center v České republice.

Alice Červinková

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.