Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

NAŠE ŽENY V POLITICE_Spolupráce horní a dolní komory parlamentu

17.1.2019  Praha  | 

V čem je pohled žen -političek jiný? Jaká bude další strategie starostky a senátorky Renáty Chmelové? Co nového chystá poslankyně Olga Richterová? Jak spolupracují obě političky na komunální a jak na celostátní úrovni?

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více
feminismus.czČlánky › Německé ocenění Total E-quality mohou vedle firem získat i akademická pracoviště

Německé ocenění Total E-quality mohou vedle firem získat i akademická pracoviště

Německé ocenění Total E-quality mohou vedle firem získat i akademická pracoviště
Cílem ocenění Total E-quality je zajistit rovnost příležitostí žen a mužů v businessu a v akademii. Hlavní zaměření je věnováno podpoře kariérního rozvoje žen a sladění práce a osobního života. I univerzity jsou zaměstnavatelem, i vyučující a studující potřebují skloubit osobní život s pracovním. Univerzitní pracoviště ale mohou podpořit i vědeckou kariéru žen. Právě na tyto oblasti se německá soutěž zaměřuje.

Cílem ocenění Total E-quality je zajistit rovnost příležitostí žen a mužů v businessu a v akademii. Hlavní zaměření je věnováno podpoře kariérního rozvoje žen a sladění práce a osobního života. I univerzity jsou zaměstnavatelem, i vyučující a studující potřebují skloubit osobní život s pracovním. Univerzitní pracoviště ale mohou podpořit i vědeckou kariéru žen. Právě na tyto oblasti se německá soutěž zaměřuje.

Technická univerzita v Berlíně podporuje ženy ve vědě

Ocenění Total E-quality získává každý rok několik desítek firem a akademických pracovišť. Patří mezi ně např. i Technická univerzita v Berlíně, kde běží program zaměřený na podporu žen ve vědě. Ženy mají také možnost získat speciální vědecká stipendia.

Fachhochschule Hannover vytvořila osvětovou publikaci Studium s dítětem, která představuje různé možnosti, jak sladit studium a rodinu, např. nabídku zařízení péče o děti, flexibilitu studia, seznam příspěvků, které škola pro studující poskytuje atp. Ve spolupráci s dalšími školami univerzita provozuje dětský letní tábor, kam mohou přes léto vyučující a studující rodiče umístit své děti celodenně, v době, kdy jsou uzavřené školy a školky. Škola také nabízí tzv. „genderový portál“, kde se studující a vyučující dozvídají informace z oblasti genderové rovnosti nejen na jejich univerzitě, ale např. v oblasti akademického výzkumu.

K ověření, zda pracoviště podporuje ženy v jejich kariérním rozvoji, vytvořila Total-Equality Check-list

Aby si mohly univerzity ověřit, zda rovné příležitosti skutečně prosazují, vytvořila pro ně asociace Total E-quality seznam kontrolních otázek. I vy si zde můžete ověřit, jak jste na tom. Správná odpověď na každou z otázek zní ano.

Zaměstnáváte ženy jako vědecké a nevědecké pracovnice (např. v pozicích projektových manažerek), ale i ve vedoucích a odborných pozicích?

Zapojujete ženy do grantových řízení a assesment center?

Podporujete zaměstnankyně v jejich profesní kariéře (např. mentoringovými programy) a to včetně zaměstnankyň pracujících na částečný úvazek?

Zabýváte se oblastí rozvoje lidských zdrojů ve vědě?

Podporujete finančně či organizačně péči o děti svých zaměstnankyň a zaměstnanců?

Existuje u vás osoba, která se věnuje genderové rovnosti? Má dostatečné finanční prostředky?

Zohledňujete genderovou rovnost při plánování rozvoje vašeho pracoviště?

Jsou rovné příležitosti součástí vaší mise?

Zapojujete výsledky genderových výzkumů a studií do vyučování?

Podporujete ženy ve studiu a jejich kariéře ve vědě?

Cena je udělována i soukromým firmám

Commerzbank Frankfurt byla oceněna za průzkum o možnostech sladění práce a rodiny mezi otci. Banka navíc poskytuje mateřskou školu a hlídání v potřebných situacích. Jedou z aktivit je i síť žen zaměřená na mentoring, koučink a školení.

IBM Německo každý rok pořádá dívčí den, kdy mladé dívky mohou navštívit celé pracoviště. Dále firma spolupracuje se středními školami na zvýšení zájmu dívek o technické obory (např. pravidelnými workshopy a mentoringu pro studentky).

Rakouské genderové ocenění

Rakouské Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií udělilo premiérově v loňském roce tzv. Gender Award (genderové ocenění) projektům z podpůrných programů z oblasti inteligentních dopravních systémů a služeb (Intelligente Verkehrssysteme und Services plus/TAKE OFF).

Cílem bylo podpořit rovné příležitosti žen a mužů v této oblasti, oceněn byl záměr zvyšovat zatím stále malý podíl vědkyň na těchto výzkumných a technologických projektech a zapracovávat do nich genderový aspekt.

V prvním ročníku uspělo celkem 12 projektů. Výběr nominací byl koordinován v rámci programu FEMtech, spadajícího pod ministerstvo. Jeho úkolem je podporovat rovné příležitosti v oblastech technologií a výzkumu a šířit povědomí o zde působících ženách. V tomto duchu FEMtech mimo jiné vyhlašuje odbornici měsíce či provozuje veřejně přístupnou databázi žen - vědkyň. Spolu s genderovým oceněním byly rozděleny finanční prémie v celkové výši 85 tisíc eur.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.