Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › Německé ocenění Total E-quality mohou vedle firem získat i akademická pracoviště

Německé ocenění Total E-quality mohou vedle firem získat i akademická pracoviště

Německé ocenění Total E-quality mohou vedle firem získat i akademická pracoviště
Cílem ocenění Total E-quality je zajistit rovnost příležitostí žen a mužů v businessu a v akademii. Hlavní zaměření je věnováno podpoře kariérního rozvoje žen a sladění práce a osobního života. I univerzity jsou zaměstnavatelem, i vyučující a studující potřebují skloubit osobní život s pracovním. Univerzitní pracoviště ale mohou podpořit i vědeckou kariéru žen. Právě na tyto oblasti se německá soutěž zaměřuje.

Cílem ocenění Total E-quality je zajistit rovnost příležitostí žen a mužů v businessu a v akademii. Hlavní zaměření je věnováno podpoře kariérního rozvoje žen a sladění práce a osobního života. I univerzity jsou zaměstnavatelem, i vyučující a studující potřebují skloubit osobní život s pracovním. Univerzitní pracoviště ale mohou podpořit i vědeckou kariéru žen. Právě na tyto oblasti se německá soutěž zaměřuje.

Technická univerzita v Berlíně podporuje ženy ve vědě

Ocenění Total E-quality získává každý rok několik desítek firem a akademických pracovišť. Patří mezi ně např. i Technická univerzita v Berlíně, kde běží program zaměřený na podporu žen ve vědě. Ženy mají také možnost získat speciální vědecká stipendia.

Fachhochschule Hannover vytvořila osvětovou publikaci Studium s dítětem, která představuje různé možnosti, jak sladit studium a rodinu, např. nabídku zařízení péče o děti, flexibilitu studia, seznam příspěvků, které škola pro studující poskytuje atp. Ve spolupráci s dalšími školami univerzita provozuje dětský letní tábor, kam mohou přes léto vyučující a studující rodiče umístit své děti celodenně, v době, kdy jsou uzavřené školy a školky. Škola také nabízí tzv. „genderový portál“, kde se studující a vyučující dozvídají informace z oblasti genderové rovnosti nejen na jejich univerzitě, ale např. v oblasti akademického výzkumu.

K ověření, zda pracoviště podporuje ženy v jejich kariérním rozvoji, vytvořila Total-Equality Check-list

Aby si mohly univerzity ověřit, zda rovné příležitosti skutečně prosazují, vytvořila pro ně asociace Total E-quality seznam kontrolních otázek. I vy si zde můžete ověřit, jak jste na tom. Správná odpověď na každou z otázek zní ano.

Zaměstnáváte ženy jako vědecké a nevědecké pracovnice (např. v pozicích projektových manažerek), ale i ve vedoucích a odborných pozicích?

Zapojujete ženy do grantových řízení a assesment center?

Podporujete zaměstnankyně v jejich profesní kariéře (např. mentoringovými programy) a to včetně zaměstnankyň pracujících na částečný úvazek?

Zabýváte se oblastí rozvoje lidských zdrojů ve vědě?

Podporujete finančně či organizačně péči o děti svých zaměstnankyň a zaměstnanců?

Existuje u vás osoba, která se věnuje genderové rovnosti? Má dostatečné finanční prostředky?

Zohledňujete genderovou rovnost při plánování rozvoje vašeho pracoviště?

Jsou rovné příležitosti součástí vaší mise?

Zapojujete výsledky genderových výzkumů a studií do vyučování?

Podporujete ženy ve studiu a jejich kariéře ve vědě?

Cena je udělována i soukromým firmám

Commerzbank Frankfurt byla oceněna za průzkum o možnostech sladění práce a rodiny mezi otci. Banka navíc poskytuje mateřskou školu a hlídání v potřebných situacích. Jedou z aktivit je i síť žen zaměřená na mentoring, koučink a školení.

IBM Německo každý rok pořádá dívčí den, kdy mladé dívky mohou navštívit celé pracoviště. Dále firma spolupracuje se středními školami na zvýšení zájmu dívek o technické obory (např. pravidelnými workshopy a mentoringu pro studentky).

Rakouské genderové ocenění

Rakouské Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií udělilo premiérově v loňském roce tzv. Gender Award (genderové ocenění) projektům z podpůrných programů z oblasti inteligentních dopravních systémů a služeb (Intelligente Verkehrssysteme und Services plus/TAKE OFF).

Cílem bylo podpořit rovné příležitosti žen a mužů v této oblasti, oceněn byl záměr zvyšovat zatím stále malý podíl vědkyň na těchto výzkumných a technologických projektech a zapracovávat do nich genderový aspekt.

V prvním ročníku uspělo celkem 12 projektů. Výběr nominací byl koordinován v rámci programu FEMtech, spadajícího pod ministerstvo. Jeho úkolem je podporovat rovné příležitosti v oblastech technologií a výzkumu a šířit povědomí o zde působících ženách. V tomto duchu FEMtech mimo jiné vyhlašuje odbornici měsíce či provozuje veřejně přístupnou databázi žen - vědkyň. Spolu s genderovým oceněním byly rozděleny finanční prémie v celkové výši 85 tisíc eur.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.