Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Náhradné výživné nepovzbudí neplatičov

Náhradné výživné nepovzbudí neplatičov

Parlament prijal zákon o náhradnom výživnom. Fakt, ktorý s radosťou prijali všetky spolky a združenia zaoberajúce sa problematikou neúplných rodín, alebo žien. Všetky sa už totiž aspoň raz stretli s fenoménom nevymožiteľného výživného.
Parlament prijal zákon o náhradnom výživnom. Fakt, ktorý s radosťou prijali všetky spolky a združenia zaoberajúce sa problematikou neúplných rodín, alebo žien. Všetky sa už totiž aspoň raz stretli s fenoménom nevymožiteľného výživného. Proti hlasom, ktoré hovoria o nesystémovom kroku by som chcela objasniť len nasledovné: Zákon o náhradnom výživnom umožňuje vyplácať úradom práce výživné rodičovi, ktorému druhý rodič dlhuje výživné najmenej tri mesiace. Podmienkou vyplácania výživného je:1. potvrdenie príslušného súdu, o tom, že bol podaný návrh na vymáhanie výživného, 2. potvrdenie zo školy, ktorú oprávnené dieťa pravidelne navštevuje.Dovolíme si vyzdvihnúť nemalú výchovnú funkciu na matky, ktoré by prípadne svoje deti do školy nechceli pravidelne posielať. Pre povinného rodiča – napr. otca, vzniká odo dňa oznámenia o začatí konania o náhradnom výživnom povinnosť a aj právo zdokladovať, že výživné má uhradené v plnej výške určenej súdom. Každý poctivý platiteľ má šancu zrušiť konanie o náhradnom výživnom v tomto štádiu. Ak tak nevykoná, začne Úrad práce oprávnenej, napr. matke, vyplácať náhradné výživné v plnej výške, alebo doplácať zameškanú čiastku výživného. Platí sa aj vtedy, keď povinný platí len časť výživného. Samé/i uznáte, že čiastočnou úhradou sa rozhodnutie súdu o stanovenej výške výživného nedodržuje. Súd predsa vymeria čiastku výživného vždy buď po dohode rodičov, alebo po vykonaní dokazovania o majetkovej situácii oboch rodičov. Na zamedzenie zneužívania výživného je stanovená sankcia za neplatenie vo výške 25% hradenej sumy. Opäť vyzdvihujeme značný výchovný význam tejto sankcie. Tiež si dovolíme upozorniť, že práve ženské organizácie prispeli ku zníženiu sumy z pôvodne navrhovaných 50% na 25% v procese schvaľovania zákona. Doterajšia situácia vo vymáhaní výživného je u nás pomerne zlá a dotýka sa hlavne detí z neúplných rodín, ktorých živiteľkou je žena. Je to spôsobené z veľkej časti aj u nás zvláštnym fenoménom, že otcovia detí, ktorí opustia z rôznych dôvodov rodinu, chápu výživné, alebo inak “príspevok na výživu detí“, ako príspevok na výživu ženy. Veľmi často opúšťajú svoju prácu, alebo podnikanie a pracujú na čierno, len aby sa im suma výživného nezvýšila. Žiaľ, výživné na deti sa stáva nástrojom pomsty na žene. Pritom by mohli začať vlastne zarábať viac, lebo na to majú všetky predpoklady – nadčasy, cestovanie, dochádzanie za prácou a pod. Teraz nepíšem a otcoch - chronických neplatičoch všetkého, čo táto spoločnosť vyžaduje. Avšak aj to sú otcovia a ich deti môžu raz byť našimi prezidentmi/kami, alebo vedcami/kyňami. A aj tieto deti majú nárok na výživné, ktoré stanoví štátna moc – súd. Pozerám sa na argumentáciu o našich reformách, že zákon o náhradnom výživnom je nesystémový krok. Nesúhlasím. Reformy predsa robíme pre nás. Chceme robiť pravicové adresné reformy. Znamená to väčšiu starostlivosť o jednotlivca, ktorý tejto spoločnosti prináša úžitok. Znamená to aj odstránenie niektorých pokrivených chápaní role matky - ženy z komunistickej éry. Prečo by sme ju mali nútiť behať po polícii, súdoch a úradoch, keď sa má starať o deti? A má sa o ne starať za dvoch. Reformy predsa neznamenajú odkrojiť všetkým, ale odkrojiť nepoctivým a pridať poctivým, ktorí/é sa starajú o spoločenský prospech. A tým rozhodne deti sú, alebo nie?upravené redakciou
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.