Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Na prvním místě je uvědomění si vlastních schopností a dovedností

Na prvním místě je uvědomění si vlastních schopností a dovedností

Na prvním místě je uvědomění si vlastních schopností a dovedností
Olga Girstlová je jednou z nejznámějších českých podnikatelek. Dlouho bylo její jméno spojováno s rodinnou firmou GiTy, nyní se věnuje vlastní společnosti Flexibuild působící v oblasti stavebnictví. Na její názory na slaďování osobního a pracovního života a rozdílné výzvy pro malé a střední podniky se ptala Kateřina Machovcová.

Olga Girstlová je jednou z nejznámějších českých podnikatelek. Dlouho bylo její jméno spojováno s rodinnou firmou GiTy, nyní se věnuje vlastní společnosti Flexibuild působící v oblasti stavebnictví. Na její názory na slaďování osobního a pracovního života a rozdílné výzvy pro malé a střední podniky se ptala Kateřina Machovcová.

Co pro vás znamená slaďování osobního a pracovního života?

Je to můj životní styl, pro který jsem se rozhodla. Rozhodla jsem se, že chci mít rodinu, mám ukončené vysokoškolské vzdělání, ve kterém jsem se chtěla uplatnit a musela jsem si pro to vytvořit podmínky. Já jsem se rozhodla pro cestu podnikatelky, takže jsem to v některých věcech měla jednodušší, v některých obtížnější. Myslím si, že je důležité vše si promyslet a domluvit se se svým partnerem, jestli on tento životní styl přijímá.

Co konkrétně je podle vás v podpoře slaďování důležité?

Na prvním místě je uvědomění si vlastních schopností a dovedností, nejdřív musím porozumět sama sobě, když chci komunikovat s okolím. Musím přijmout pravidla hry, která slaďování ujasní. To znamená time-management, delegování, ujasnění priorit, stanovení reálných cílů. Také plánování, podléhá to samozřejmě korekci, ale lze tyto věci promyslet. Podporuji také flexibilní pracovní dobu nebo práci z domova pro ženy i pro muže. To slaďování velmi napomáhá. Já jsem dříve pracovala ve společnosti s více než 400 zaměstnanci, nyní má moje firma okolo 20 lidí, ale ty principy jsou stejné. To není o velikosti.

Jak tedy vnímáte slaďování z pozice zaměstnavatelky?

Já si myslím, že by se to téma mělo komunikovat i na úrovni vlády. Politické strany by to měly mít definované ve svých programech, mít jasně definovanou strategii. Umožnit lidem nacházet jejich příležitosti. Pokud se slaďování stane v politické rovině definovaným cílem a budou existovat zákony, které jej podpoří, tak potom se podle toho budou chovat i ty podniky. Pokud se řekne, že je to v zájmu rozvoje naší společnosti, podpory ekonomiky a zaměstnanosti, tak potom k tomu ty podniky budou přistupovat jinak, než když to jsou individuální rozhodnutí několika osvícených. Mohou tomu napomoci i odborné asociace, diskutující na všech úrovních s vládou. V komunikaci s podniky mohou sehrát pozitivní roli i hospodářské komory a také vysoké školy, když nabídnou výzkumy, které prokážou, že kvalita pracovního výkonu nesouvisí s tím, jestli člověk sedí 10 hodin v práci, ale jak kvalifikovaně a efektivně tu práci vykoná. Někdy je pro podnik výhodnější dát důvěru těm lidem, ale samozřejmě to vyžaduje kontrolu výsledků. Roli tedy hraje způsob řízení, takže slaďování hodně souvisí s kvalifikací managementu a potřebou vzdělávání. Manažer má nastavit takové podmínky pro práci, aby byly kontrolovatelné, dát jasné zadání, dosažitelné cíle.

Zmínila jste, že výchozí podmínky jsou stejné pro velké i menší firmy, našly by se přesto i nějaké rozdíly?

Tak například při návratech po rodičovské dovolené, tak si myslím, že malá firma jako my, těžko může nějaké cílené vzdělávání nabízet. Tam by se měly zapojit právě ty asociace. Je to něco, co si mohou dovolit velké nadnárodní korporace, ty zavádějí i různé programy. Ale malé a střední podniky, které u nás převládají, ty potřebují, aby se to řešilo na jiné úrovni. Například hospodářské komory mohou lépe takovou nabídku zajistit, mají kvalifikovaný personál a my jako členové to můžeme využít. Další věc je, že nabídka slaďování není možná u všech pozic. Vždy je potřeba ujasnit a definovat, kdy to lze a kdy ne. Třeba u týmových asistentek si to nedokážu představit. Naopak třeba u projektantů, marketingových specialistů to jde. Zejména to jsou lidé, kteří pracují velmi samostatně. Možná by bylo zajímavé udělat nějaký katalog vhodných pozic.

Hrají podle vás roli i regionální rozdíly?

Absolutně. Obzvlášť v menších městech či vesnicích, tam jsou ty podmínky úplně jiné a lidé často podmínky pro slaďování nemají. Neznají ani ty možnosti. Ale právě hospodářské komory, které jsou i v okresních městech, mohou napomoci zavádění.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.