Mezipatra Queer Film Festival

2.11.2017  Česká republika  | 

18. ročník queer filmového festivalu představí kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně. Filmy oceňuje odborná porota v rámci prestižní mezinárodní soutěže mezinárodních filmů. Nedílnou součástí programu jsou doprovodné diskuze, přednášky, workshopy, výstavy a party. Hlavní část festivalu probíhá v Praze a Brně a formou ozvěn ve vybraných městech v ČR.

Více

Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více
feminismus.czČlánky › Myslet na důchod od prvních střevíčků

Myslet na důchod od prvních střevíčků

Myslet na důchod od prvních střevíčků
Na důchod je potřeba myslet v mnoha životních situacích a volbách. Jednou z těch přelomových, které se zdají s tématem penzí na první pohled nemít nic společného, je sňatek či uzavření partnerství, tedy čas, kdy se domácnost stává domácností dvoupříjmovou. Protože je to období, kdy budete nejspíše měnit strategie, jak na penze spořit. Budete řešit, jaký bude mít spoření vliv na váš rodinný rozpočet. Přemýšlejte vždy o tom, zda máte finanční strategie v rodině nastavené rovně. A o tom, co to vlastně je „rovné nastavení“ v českých podmínkách a specificky ve vaší rodině.

Na důchod je potřeba myslet v mnoha životních situacích a volbách. Jednou z těch přelomových, které se zdají s tématem penzí na první pohled nemít nic společného, je sňatek či uzavření partnerství, tedy čas, kdy se domácnost stává domácností dvoupříjmovou. Protože je to období, kdy budete nejspíše měnit strategie, jak na penze spořit. Budete řešit, jaký bude mít spoření vliv na váš rodinný rozpočet. Přemýšlejte vždy o tom, zda máte finanční strategie v rodině nastavené rovně. A o tom, co to vlastně je „rovné nastavení“ v českých podmínkách a specificky ve vaší rodině.

Pár faktů z českých domácností a trhu práce aneb jedna kalamita za druhou

V českých domácnostech je to většinou žena, kdo se stará o dítě – tedy zůstává tři až šest let doma a pak se jen velmi obtížně vrací na trh práce a málokdy na svou původní pozici, kde by mohla dále pokračovat ve své kariéře. České ženy patří k nejvíce znevýhodněným na trhu práce z důvodu rodičovství v porovnání s celou Evropou. Následný propad na trhu práce a zejména pak možné přerušení pracovní dráhy na nějakou dobu, kdy se dítě například nedostane do mateřské školky, nebo kdy se ženě nepodaří vrátit se na své pracovní místo a nemůže jinou vhodnou práci najít, se negativně odrazí na jejím příjmu a v budoucnu na výši její penze.

K nižším penzím žen přispívají i platové rozdíly mezi ženami a muži v ČR, kdy mzda žen tvoří pouze cca 75 % mzdy mužů.

Dalším znevýhodňujícím faktorem pro ženy jsou jejich častější odchody do předčasného důchodu, protože musí pečovat o své rodiče či rodiče svého partnera nebo pod tlakem trhu práce, kde není zájem o pracující 50+, původní práci ztrácí.

Nepodceňujte přípravu

Pakliže žijete v partnerském vztahu nebo v manželství, tak tyto „náklady“ nesete většinou svorně společně, ale také se může stát, že se rozvedete. V ČR se každé druhé manželství rozpadá. Nejde o to, uvažovat negativně a stresovat se zbytečně. Je ale nutné tuto možnost připustit. A uvažovat o tom, kdo ponese jaké náklady a jestli je možné předcházet budoucím nerovným dopadům. I když se v tuto chvíli zdá, že je rozhodování rodiny zcela přirozené a správné, protože co dělat, když se dítě nedostalo do školky, než zůstat mimo pracovní trh a pečovat o něj, a kdo jiný by to měl dělat, než ten, respektive ta, která má nižší plat, což je většinou žena… Zdánlivě jednoduchá řešení se ale snadno mohou změnit v past, pokuste se do ní nepadat, přemýšlejte a snažte se dělat rozhodnutí tak, aby jejich výsledek nebyl negativní jen pro jednoho z partnerské či manželské dvojice. Řešením může to být například to, že se bude spořit větší důchodové připojištění tomu, kdo zůstává doma.

Doporučujeme článek: Ženy nezaspěte! 10 největších chyb při přípravě na důchod, který připravili experti z Allianz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.