Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Myslet na důchod od prvních střevíčků

Myslet na důchod od prvních střevíčků

Myslet na důchod od prvních střevíčků
Na důchod je potřeba myslet v mnoha životních situacích a volbách. Jednou z těch přelomových, které se zdají s tématem penzí na první pohled nemít nic společného, je sňatek či uzavření partnerství, tedy čas, kdy se domácnost stává domácností dvoupříjmovou. Protože je to období, kdy budete nejspíše měnit strategie, jak na penze spořit. Budete řešit, jaký bude mít spoření vliv na váš rodinný rozpočet. Přemýšlejte vždy o tom, zda máte finanční strategie v rodině nastavené rovně. A o tom, co to vlastně je „rovné nastavení“ v českých podmínkách a specificky ve vaší rodině.

Na důchod je potřeba myslet v mnoha životních situacích a volbách. Jednou z těch přelomových, které se zdají s tématem penzí na první pohled nemít nic společného, je sňatek či uzavření partnerství, tedy čas, kdy se domácnost stává domácností dvoupříjmovou. Protože je to období, kdy budete nejspíše měnit strategie, jak na penze spořit. Budete řešit, jaký bude mít spoření vliv na váš rodinný rozpočet. Přemýšlejte vždy o tom, zda máte finanční strategie v rodině nastavené rovně. A o tom, co to vlastně je „rovné nastavení“ v českých podmínkách a specificky ve vaší rodině.

Pár faktů z českých domácností a trhu práce aneb jedna kalamita za druhou

V českých domácnostech je to většinou žena, kdo se stará o dítě – tedy zůstává tři až šest let doma a pak se jen velmi obtížně vrací na trh práce a málokdy na svou původní pozici, kde by mohla dále pokračovat ve své kariéře. České ženy patří k nejvíce znevýhodněným na trhu práce z důvodu rodičovství v porovnání s celou Evropou. Následný propad na trhu práce a zejména pak možné přerušení pracovní dráhy na nějakou dobu, kdy se dítě například nedostane do mateřské školky, nebo kdy se ženě nepodaří vrátit se na své pracovní místo a nemůže jinou vhodnou práci najít, se negativně odrazí na jejím příjmu a v budoucnu na výši její penze.

K nižším penzím žen přispívají i platové rozdíly mezi ženami a muži v ČR, kdy mzda žen tvoří pouze cca 75 % mzdy mužů.

Dalším znevýhodňujícím faktorem pro ženy jsou jejich častější odchody do předčasného důchodu, protože musí pečovat o své rodiče či rodiče svého partnera nebo pod tlakem trhu práce, kde není zájem o pracující 50+, původní práci ztrácí.

Nepodceňujte přípravu

Pakliže žijete v partnerském vztahu nebo v manželství, tak tyto „náklady“ nesete většinou svorně společně, ale také se může stát, že se rozvedete. V ČR se každé druhé manželství rozpadá. Nejde o to, uvažovat negativně a stresovat se zbytečně. Je ale nutné tuto možnost připustit. A uvažovat o tom, kdo ponese jaké náklady a jestli je možné předcházet budoucím nerovným dopadům. I když se v tuto chvíli zdá, že je rozhodování rodiny zcela přirozené a správné, protože co dělat, když se dítě nedostalo do školky, než zůstat mimo pracovní trh a pečovat o něj, a kdo jiný by to měl dělat, než ten, respektive ta, která má nižší plat, což je většinou žena… Zdánlivě jednoduchá řešení se ale snadno mohou změnit v past, pokuste se do ní nepadat, přemýšlejte a snažte se dělat rozhodnutí tak, aby jejich výsledek nebyl negativní jen pro jednoho z partnerské či manželské dvojice. Řešením může to být například to, že se bude spořit větší důchodové připojištění tomu, kdo zůstává doma.

Doporučujeme článek: Ženy nezaspěte! 10 největších chyb při přípravě na důchod, který připravili experti z Allianz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.