Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › "Mlžná komora" aneb cyklus 50 rozhovorů České prezidentky nejen s političkami

"Mlžná komora" aneb cyklus 50 rozhovorů České prezidentky nejen s političkami

15. listopad 2014  | Michaela Chržová
Dne 23. 10. 2014 v prostorách Knihovny Gender Studies proběhlo autorské čtení Miluš Kotišové a prezentace Lenky Vochocové na téma situace a participace žen v české politice. Po komunálních a senátních volbách, které se v říjnu v České republice uskutečnily, nabídlo toto setkání jednak komentář k dané problematice a jednak prostor k rozebrání aktuálního tématu. Dvě hodiny strávila dvacítka příchozích nejen nasloucháním programu, který si obě hostky připravily, ale také živou diskusí.

Jako první promluvila Miluš Kotišová, spoluzakladatelka uskupení Česká prezidentka, autorka rozpracovaného cyklu 50 rozhovorů s českými političkami. Představila tyto rozhovory, kterých k dnešnímu dni uskutečnila 14. Cílem rozhovorů je podle autorky nechat zaznít hlas žen ve veřejném prostoru, poukázat na různé ženy a jejich myšlenky a přinášet nová témata. V cyklu tedy nejsou rozhovory pouze s ženami v politice. Autorka sama sebe nazvala „skautkou,“ která se rozhlíží v nejširším poli společnosti a hledá pro interview výrazné angažované ženy, které ovlivňují veřejné mínění. Pátrá mezi novinářkami, akademičkami, podnikatelkami, političkami a jinde a vytváří seznam nových i známých jmen a následně se snaží v rozhovorech přijít s něčím zajímavým a podstatným, co bude žít v podvědomí čtenáře či čtenářky třeba i několik let po přečtení daného rozhovoru.

V diskusi odpovídala autorka mimo jiné na budoucnost projektu. Vyjádřila přání vytvořit alespoň 3 série rozhovorů, které by vznikly z kolektivního sbírání otázek tak, aby pokládané otázky v jednotlivých interview odrážely zájmy nejen autorky ale celé společnosti. Mluvilo se také o způsobu výběru dotazovaných žen pro rozhovory i konceptu rozhovorů a o tom, zda a jakým způsobem je možné rozvinout je do sociologického výzkumu. V současnosti projekt takové úmysly nemá. Pojetí rozhovorů odpovídá rozpravě mezi dvěma osobnostmi, tazatelka vybírá otázky a témata, která jí samotné připadají zajímavá a podstatná a získává názory osobnosti druhé.

Na autorské čtení navázala svým příspěvkem Lenka Vochocová, výzkumnice ze skupiny Political Communication Research Group působící na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK. S návštěvníky a návštěvnicemi večera se podělila o data z výzkumu online politické participace. Hovořila o části výzkumu, která problematiku zkoumá z genderové perspektivy. Lenka Vochocová nejprve uvedla kontext politické participace žen a mužů a citovala starší výzkumy. Ženy jsou aktivnější v oblasti „soukromého aktivismu“ (podpisy peticí apod.), muži participují formálněji (například vstupem do politických stran). Výzkumníci a výzkumnice si toto vysvětlují zvykem žen důkladněji si chránit své soukromí, muži tradičně mnohem ochotněji vystupují na veřejnosti. Z výzkumů z posledních let vyplývá, že míra politické participace žen a mužů je na sociálních sítích srovnatelná. Liší se způsoby, kterými se muži a ženy zapojují.

V dalším části prezentace představila Lenka Vochocová metodologii vlastního výzkumu, který skupina PolCoRe prováděla během předvolebních kampaní (mimo jiné i před letošními říjnovými komunálními a senátními volbami). Výzkum využil kombinaci obsahové analýzy komentářů na facebookových stránkách politických stran a hnutí a analýzu dat celorepublikového dotazníkového šetření. Výzkumné otázky se ptaly, zda ovlivňuje gender politickou participaci uživatelů a uživatelek sociálních sítí. Pokud ano, jakým způsobem a jaké další faktory ovlivňují míru politické participace žen a jaký je jejich vztah k genderu. Dotazník velké rozdíly v politické participaci neodhalil. Komentování na sociálních sítích ukázalo, že rozdíl mezi pohlavími je znatelný, z obsahové analýzy vyšlo, že rozdíl mezi účastí žen a mužů je vysoký (71% mužů, 27% žen). Při následné diskusi padly otázky na metodiku výzkumu i na genderové rozdíly v participaci u jednotlivých politických stran. Prezentovaná data poslouží pro hlubší kvalitativní výzkum.

Obě hostky si vysloužily dlouhý a hlasitý potlesk a posluchači a posluchačky beze zbytku využili prostor pro dotazy a diskusi, kterou neformální setkání nad aktuálním tématem přineslo.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.