Porodní bolesti českého porodnictví

24.4.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

Více

Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více
feminismus.czČlánky › "Mlžná komora" aneb cyklus 50 rozhovorů České prezidentky nejen s političkami

"Mlžná komora" aneb cyklus 50 rozhovorů České prezidentky nejen s političkami

15. listopad 2014  | Michaela Chržová
Dne 23. 10. 2014 v prostorách Knihovny Gender Studies proběhlo autorské čtení Miluš Kotišové a prezentace Lenky Vochocové na téma situace a participace žen v české politice. Po komunálních a senátních volbách, které se v říjnu v České republice uskutečnily, nabídlo toto setkání jednak komentář k dané problematice a jednak prostor k rozebrání aktuálního tématu. Dvě hodiny strávila dvacítka příchozích nejen nasloucháním programu, který si obě hostky připravily, ale také živou diskusí.

Jako první promluvila Miluš Kotišová, spoluzakladatelka uskupení Česká prezidentka, autorka rozpracovaného cyklu 50 rozhovorů s českými političkami. Představila tyto rozhovory, kterých k dnešnímu dni uskutečnila 14. Cílem rozhovorů je podle autorky nechat zaznít hlas žen ve veřejném prostoru, poukázat na různé ženy a jejich myšlenky a přinášet nová témata. V cyklu tedy nejsou rozhovory pouze s ženami v politice. Autorka sama sebe nazvala „skautkou,“ která se rozhlíží v nejširším poli společnosti a hledá pro interview výrazné angažované ženy, které ovlivňují veřejné mínění. Pátrá mezi novinářkami, akademičkami, podnikatelkami, političkami a jinde a vytváří seznam nových i známých jmen a následně se snaží v rozhovorech přijít s něčím zajímavým a podstatným, co bude žít v podvědomí čtenáře či čtenářky třeba i několik let po přečtení daného rozhovoru.

V diskusi odpovídala autorka mimo jiné na budoucnost projektu. Vyjádřila přání vytvořit alespoň 3 série rozhovorů, které by vznikly z kolektivního sbírání otázek tak, aby pokládané otázky v jednotlivých interview odrážely zájmy nejen autorky ale celé společnosti. Mluvilo se také o způsobu výběru dotazovaných žen pro rozhovory i konceptu rozhovorů a o tom, zda a jakým způsobem je možné rozvinout je do sociologického výzkumu. V současnosti projekt takové úmysly nemá. Pojetí rozhovorů odpovídá rozpravě mezi dvěma osobnostmi, tazatelka vybírá otázky a témata, která jí samotné připadají zajímavá a podstatná a získává názory osobnosti druhé.

Na autorské čtení navázala svým příspěvkem Lenka Vochocová, výzkumnice ze skupiny Political Communication Research Group působící na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK. S návštěvníky a návštěvnicemi večera se podělila o data z výzkumu online politické participace. Hovořila o části výzkumu, která problematiku zkoumá z genderové perspektivy. Lenka Vochocová nejprve uvedla kontext politické participace žen a mužů a citovala starší výzkumy. Ženy jsou aktivnější v oblasti „soukromého aktivismu“ (podpisy peticí apod.), muži participují formálněji (například vstupem do politických stran). Výzkumníci a výzkumnice si toto vysvětlují zvykem žen důkladněji si chránit své soukromí, muži tradičně mnohem ochotněji vystupují na veřejnosti. Z výzkumů z posledních let vyplývá, že míra politické participace žen a mužů je na sociálních sítích srovnatelná. Liší se způsoby, kterými se muži a ženy zapojují.

V dalším části prezentace představila Lenka Vochocová metodologii vlastního výzkumu, který skupina PolCoRe prováděla během předvolebních kampaní (mimo jiné i před letošními říjnovými komunálními a senátními volbami). Výzkum využil kombinaci obsahové analýzy komentářů na facebookových stránkách politických stran a hnutí a analýzu dat celorepublikového dotazníkového šetření. Výzkumné otázky se ptaly, zda ovlivňuje gender politickou participaci uživatelů a uživatelek sociálních sítí. Pokud ano, jakým způsobem a jaké další faktory ovlivňují míru politické participace žen a jaký je jejich vztah k genderu. Dotazník velké rozdíly v politické participaci neodhalil. Komentování na sociálních sítích ukázalo, že rozdíl mezi pohlavími je znatelný, z obsahové analýzy vyšlo, že rozdíl mezi účastí žen a mužů je vysoký (71% mužů, 27% žen). Při následné diskusi padly otázky na metodiku výzkumu i na genderové rozdíly v participaci u jednotlivých politických stran. Prezentovaná data poslouží pro hlubší kvalitativní výzkum.

Obě hostky si vysloužily dlouhý a hlasitý potlesk a posluchači a posluchačky beze zbytku využili prostor pro dotazy a diskusi, kterou neformální setkání nad aktuálním tématem přineslo.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.