Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více

Mluvme o ženách

8. března 2004 (pondělí) 10:00 - 20:00
Oddělení pro kulturu a technickou spolupráci francouzského
velvyslanectví v České republice pořádá v pondělí 8. března v prostorách
Francouzského institutu v Praze celodenní diskuze o ženských otázkách
pod názvem „Mluvme o ženách“.

V pondělí 8. března od 10 hod. 30 do 20 hod.
v kinosále Francouzského Institutu v Praze
Štěpánská 35, 111 21 Prague 1

(Vstup volný. Simultánní tlumočení zajištěno.)

Francouzské velvyslanectví v České republice pořádá u příležitosti brzkého rozšíření Evropské Unie sérii setkání na témata týkající se každodenního života evropských občanů. Projednávané otázky umožňují účastníkům lépe pochopit a vyjádřit se k různým aspektům života ve společnosti, jakož i k otázkám hospodářství, práva, etiky nebo udržitelné správy.

Celodenní diskuse, na kterou Vás tímto srdečně zveme, bude určena ženské otázce a zejména tématu " rovnosti žen a mužů v politice a v evropské občanské společnosti ". Celodenní akci zahájí Mgr. Anna ČURDOVÁ, předsedkyně Rady vlády České republiky pro rovnost žen a mužů a JUDr. Čestmír SAJDA, náměstek ministra práce a sociálních věcí České republiky.

V rámci třech na sebe navazujících kulatých stolů budou čeští a francouzští hosté hovořit postupně o pracovních podmínkách žen v členských zemích Evropské unie a v kandidátských zemích, o snaze o slaďování rodinného a profesního života evropských žen a nakonec o zásadní otázce politické rovnosti žen a mužů a nadcházející zkoušce, kterou předtavují volby do Evropského parlamentu. Přítomnost odbornic a odborníků ze zahraničí, ale hlavně z mnoha různých domácích institucí, organizací a občanských hnutí umožní v rámci debaty porovnat nejen situaci v ČR a ve Francii, ale i posoudit vliv budování sjednocené Evropy na práva a postavení žen.

První kulatý stůl, který bude otevřen ve 11hod.30, bude zaměřen na pracovní podmínky žen v členských zemích Evropské unie a v kandidátských zemích. V tomto kontextu vystoupí paní Martine LEVY, místopředsedkyně francouzské koordinace u Evropského lobby žen, která promluví o " zprávě z Dublinu " o pracovních podmínkách žen v kandidátských zemích. JUDr. Čestmír SAJDA popíše v krátkosti všeobecnou situaci v České republice z pohledu vládních orgánů. Poté paní Lenka SIMERSKÁ a paní Linda SOKÁČOVÁ, z představí příslušný projekt organizace Gender studies k této tématice.

Druhý kulatý stůl naváže na první debatu ve 14hod.30 a bude se zabývat otázkou slaďování rodinného a profesního života. Paní Chantal JANNET bude hovořit za francouzskou Občasnkou a sociální unii žen o aktuální situaci ve své zemi. PhDr. Zdenka HAJNA, předsedkyně Českého svazu žen představí evropský projekt EQUAL. Diskuse se také budou aktivně účastnit paní Bohuslava BOUČKOVÁ za Unii katolických žen, dámy z Asociace podnikatelek a manažerek ČR a také paní Majka KALINOVÁ, podnikatelka a matka, která bude hovořit o praktických zkušenostech pracující ženy v ČR.

V 16hod.00 začne třetí a poslední kulatý stůl určený politickým aspektům. Paní Ghislaine TOUTAIN, bývalá poslankyně a ředitelka vnějších vztahů nadace Jean Jaures uvede příklad francouzského zákona o rovnosti žen a mužů a v této souvislosti zahájí debatu o důležitosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Jejími českými protějšky u stolu budou PhDr. Monika PAJEROVÁ z hnutí Ano pro Evropu, paní Michaela MARKS-TOMINOVÁ a paní Alena KRÁLÍKOVÁ z Gender studies.

Úvodní krátké příspěvky pozvaných odborníků jsou určeny k uvedení do tématu a zahájení debaty. Po skončení úvodu budou i ostatní přítomní vyzváni k aktivní účasti na diskusi, ve formě otázek určených některému z hostů nebo i krátkého vystoupení. Cílem dne je podpořit veřejnou i odbornou diskusi, výměnu názorů a svobodu slova v souvislosti s vybraným tématem.

Diskuse budou moderovány Doc. Ing. Ludmilou NĚMCOVOU, CSc.

Po zakončení posledního kultaého stolu a uzavření diskuse jsou všichni účastníci srdečně zváni na veřejné čtení z textů " slov a portrétů " ve francouzském a českém jazyce, se kterým vystoupí paní Frederika SMETANOVÁ a paní Markéta POTUŽÁKOVÁ.

Na konec celodenní akce pořádá francouzské velvyslanectví slavnostní koktejl.

Pro informace a zápis kontaktujte : anne-laure.mathon@diplomatie.gouv.fr

místo:  kinosál Francouzského Institutu v Praze, Štěpánská 35 , 111 21 Praha 1
pořádá:  Francouzské velvyslanectví v České republice
kontakt:  anne-laure.mathon@diplomatie.gouv.fr    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.