We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Promítání a diskuse Ženy v politice

19.3.2019  Praha  | 

Americké centrum a Fórum 50 % Vás srdečně zvou na promítání a navazující diskusi Ženy v politice. Uvidíte film „14 Women“ o amerických senátorkách a budete moci diskutovat o zastoupení žen v české politice. Po promítání filmu s Vámi budou diskutovat Kateřina Valachová (ČSSD), místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Veronika Šprincová, ředitelka organizace Fórum 50 %. Film bude promítán v angličtině, diskuse proběhne v češtině. 

Více

Mothers, child care and the creation of good socialist citizens'

20.3.2019  Jihomoravský kraj  | 

In 1963 a documentary film, Children Without Love [Děti bez lásky], was smuggled out of Communist Czechoslovakia to the Venice Biennale film festival – and was screened in cinemas at home, surreptitiously tagged onto the end of a Miloš Forman film. It showed emotionally distressed young children looked after for long hours in infant homes, many from the first weeks of infancy. A collaboration between filmmaker Kurt Goldberger, child psychologists, an infant home headmistress and a reformist journalist, the film eventually contributed to a change in the law, with the Communist Party committing to extend paid maternity leave for women. This reversed the state’s previous ideological preference for collective child-rearing and full female employment. In this session we will look at visual and written sources from the time, and oral history testimony. We will explore how the debates over child care, and particularly the mother's role in the infant's early years, reflected changing ideas about how the state should support the healthy development of the child's mind so they could grow up to be good members of society, both in socialist countries and in the 'West'

Více

Mluvme o ženách

8. března 2004 (pondělí) 10:00 - 20:00
Oddělení pro kulturu a technickou spolupráci francouzského
velvyslanectví v České republice pořádá v pondělí 8. března v prostorách
Francouzského institutu v Praze celodenní diskuze o ženských otázkách
pod názvem „Mluvme o ženách“.

V pondělí 8. března od 10 hod. 30 do 20 hod.
v kinosále Francouzského Institutu v Praze
Štěpánská 35, 111 21 Prague 1

(Vstup volný. Simultánní tlumočení zajištěno.)

Francouzské velvyslanectví v České republice pořádá u příležitosti brzkého rozšíření Evropské Unie sérii setkání na témata týkající se každodenního života evropských občanů. Projednávané otázky umožňují účastníkům lépe pochopit a vyjádřit se k různým aspektům života ve společnosti, jakož i k otázkám hospodářství, práva, etiky nebo udržitelné správy.

Celodenní diskuse, na kterou Vás tímto srdečně zveme, bude určena ženské otázce a zejména tématu " rovnosti žen a mužů v politice a v evropské občanské společnosti ". Celodenní akci zahájí Mgr. Anna ČURDOVÁ, předsedkyně Rady vlády České republiky pro rovnost žen a mužů a JUDr. Čestmír SAJDA, náměstek ministra práce a sociálních věcí České republiky.

V rámci třech na sebe navazujících kulatých stolů budou čeští a francouzští hosté hovořit postupně o pracovních podmínkách žen v členských zemích Evropské unie a v kandidátských zemích, o snaze o slaďování rodinného a profesního života evropských žen a nakonec o zásadní otázce politické rovnosti žen a mužů a nadcházející zkoušce, kterou předtavují volby do Evropského parlamentu. Přítomnost odbornic a odborníků ze zahraničí, ale hlavně z mnoha různých domácích institucí, organizací a občanských hnutí umožní v rámci debaty porovnat nejen situaci v ČR a ve Francii, ale i posoudit vliv budování sjednocené Evropy na práva a postavení žen.

První kulatý stůl, který bude otevřen ve 11hod.30, bude zaměřen na pracovní podmínky žen v členských zemích Evropské unie a v kandidátských zemích. V tomto kontextu vystoupí paní Martine LEVY, místopředsedkyně francouzské koordinace u Evropského lobby žen, která promluví o " zprávě z Dublinu " o pracovních podmínkách žen v kandidátských zemích. JUDr. Čestmír SAJDA popíše v krátkosti všeobecnou situaci v České republice z pohledu vládních orgánů. Poté paní Lenka SIMERSKÁ a paní Linda SOKÁČOVÁ, z představí příslušný projekt organizace Gender studies k této tématice.

Druhý kulatý stůl naváže na první debatu ve 14hod.30 a bude se zabývat otázkou slaďování rodinného a profesního života. Paní Chantal JANNET bude hovořit za francouzskou Občasnkou a sociální unii žen o aktuální situaci ve své zemi. PhDr. Zdenka HAJNA, předsedkyně Českého svazu žen představí evropský projekt EQUAL. Diskuse se také budou aktivně účastnit paní Bohuslava BOUČKOVÁ za Unii katolických žen, dámy z Asociace podnikatelek a manažerek ČR a také paní Majka KALINOVÁ, podnikatelka a matka, která bude hovořit o praktických zkušenostech pracující ženy v ČR.

V 16hod.00 začne třetí a poslední kulatý stůl určený politickým aspektům. Paní Ghislaine TOUTAIN, bývalá poslankyně a ředitelka vnějších vztahů nadace Jean Jaures uvede příklad francouzského zákona o rovnosti žen a mužů a v této souvislosti zahájí debatu o důležitosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Jejími českými protějšky u stolu budou PhDr. Monika PAJEROVÁ z hnutí Ano pro Evropu, paní Michaela MARKS-TOMINOVÁ a paní Alena KRÁLÍKOVÁ z Gender studies.

Úvodní krátké příspěvky pozvaných odborníků jsou určeny k uvedení do tématu a zahájení debaty. Po skončení úvodu budou i ostatní přítomní vyzváni k aktivní účasti na diskusi, ve formě otázek určených některému z hostů nebo i krátkého vystoupení. Cílem dne je podpořit veřejnou i odbornou diskusi, výměnu názorů a svobodu slova v souvislosti s vybraným tématem.

Diskuse budou moderovány Doc. Ing. Ludmilou NĚMCOVOU, CSc.

Po zakončení posledního kultaého stolu a uzavření diskuse jsou všichni účastníci srdečně zváni na veřejné čtení z textů " slov a portrétů " ve francouzském a českém jazyce, se kterým vystoupí paní Frederika SMETANOVÁ a paní Markéta POTUŽÁKOVÁ.

Na konec celodenní akce pořádá francouzské velvyslanectví slavnostní koktejl.

Pro informace a zápis kontaktujte : anne-laure.mathon@diplomatie.gouv.fr

místo:  kinosál Francouzského Institutu v Praze, Štěpánská 35 , 111 21 Praha 1
pořádá:  Francouzské velvyslanectví v České republice
kontakt:  anne-laure.mathon@diplomatie.gouv.fr    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.