Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Mezinárodní den žen jinak

Mezinárodní den žen jinak

Mezinárodní den žen jinak
Mezinárodní den žen vyvolává ve spoustě lidí rozporuplné pocity. Většina lidí jej stále vnímá jako relikt socialistického režimu. Dokonce i mladší generace, jež oslavy před rokem 1989 nezažila, má s MDŽ mlhavě spojené karafiáty a obskurní oslavy, které organizovala komunistická strana. Není se čemu divit. Média tento obraz rády připomínají a reprodukují. Ale nejen média.

Mezinárodní den žen vyvolává ve spoustě lidí rozporuplné pocity. Většina lidí jej stále vnímá jako relikt socialistického režimu. Dokonce i mladší generace, jež oslavy před rokem 1989 nezažila, má s MDŽ mlhavě spojené karafiáty a obskurní oslavy, které organizovala komunistická strana. Není se čemu divit. Média tento obraz rády připomínají a reprodukují. Ale nejen média. Podle Zuzany Uhde z Oddělení Gender & Sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.: „Politici a političky stále připomínají, že jde o komunistický svátek, a přehlížejí to, co se děje ve světě – např. Světový pochod žen nebo Globální stávka žen, tedy mobilizační aktivity mnoha žen i mužů.“ Nový, či spíše řečeno původní, rozměr tohoto svátku, je obtížné prosadit. Přitom má tento den velmi bohatou, stoletou historii, která je spojená s požadavky žen na volební právo, právo na vzdělání, účast ve veřejném životě, ekonomickou nezávislost atd. Jak potvrzuje Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby: „Mezinárodní den žen je podle mě především o oslavě aktivismu za rovná práva žen.“

Právě Česká ženská lobby proto k stému výročí MDŽ zorganizovala týden akcí, které umožnily – kromě setkání různých žen (ale i mužů) – přemýšlet o MDŽ jiným způsobem. Již první aktivita, kterou byla odborná diskuze na téma genderové rovnosti, feminismu, a reflexe postavení a činnosti neziskových organizací, které se sdružují v České ženské lobby, přinesla shodu, že nejde o to, aby měl MDŽ jednotnou tvář, ale naopak. Primárně jde o různost a mnohost témat. Různorodý a pestrý byl celý týden od 8. do 13. března, který potvrdil, že karafiátů není k oslavám zapotřebí a že ženská solidarita není jen vyprázdněným pojmem (i proto celý týden akcí doprovázela sbírka „Ženská solidarita přes hranice“ určená na vzdělávání dívek a žen v Grozném v Čečensku).

Týden akcí měl jak politické, tak kulturní kontury. Pondělí se neslo především v duchu konkrétních požadavků směrem k politické reprezentaci (např. formulace stanovisek podle 12 oblastí Pekingské akční platformy, jejichž přečtení bylo součástí happeningu na Staroměstském náměstí, nebo dopis adresovaný premiérovi vlády Janu Fischerovi, který apeluje na českou vládu, aby věnovala vyšší pozornost řešení otázek (ne)rovnosti žen a mužů v české společnosti). Úterý mapovalo postavení mužů a žen v 21. století pomocí českých i zahraničních sociálních spotů. V k prasknutí nabitém malém sále kina Světozor proběhl minifestival těchto spotů, doprovázený čísly a fakty. Ve čtvrtek se v příjemném prostředí kavárny četlo z oblíbených knih. Ženy různých generací a profesí společně naslouchaly předčítání a sdílely vzpomínky na jiné ženy. Jak se vyjádřila jedna z účastnic: „Byly tu hrozně zajímavé osobnosti i knihy. Měla jsem z toho podobný pocit, jako když jdu z divadla.“

Divadlo nicméně všechny ještě čekalo. V pátek završilo týden oslav představení Mocad(r)ámy slovenského Bábkového divadla na Rázcestí. Inscenace věnovala pozornost různým ženám v různých životních situacích. Hlavním tématem pak byla zkušenost žen s institucionalizovaným násilím: jak na ženy působí společenské normy, tradice, mýty, tlak okolí. I na této akci bylo velmi pestré publikum, které potvrdilo, že není potřeba rezignovat na oslavy Mezinárodního dne žen. Je zapotřebí pokračovat v definování nových významů tohoto svátku a stát se součástí tohoto inspirujícího a radostného procesu.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.