Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Menstruace v jiných kulturách

Menstruace v jiných kulturách

20. únor 2004  | Marta Kolářová
Menstruace v jiných kulturách
menstruace v jiných kulturách
Menstruace je spojená s velkým množstvím významů a jako protikladná je chápána v mnoha kulturách světa. Na jedné straně je označována za pozitivní a mocnou sílu, která hraje důležitou roli jako zdroj plodnosti a je významnou součástí kosmického cyklu života a smrti. Menstruační krev je prospěšná pro zemi, obnovuje její plodnost, proto je příchod první menstruace oslavován rituály.

Menstruace je spojená s velkým množstvím významů a jako protikladná je chápána v mnoha kulturách světa. Na jedné straně je označována za pozitivní a mocnou sílu, která hraje důležitou roli jako zdroj plodnosti a je významnou součástí kosmického cyklu života a smrti. Menstruační krev je prospěšná pro zemi, obnovuje její plodnost, proto je příchod první menstruace oslavován rituály.

Na druhé straně je menstruující žena a její krev považována za nečistou. Znečištění nemusí být omezeno jen na ženy, ale může postihnout celé rodiny, muže, dokonce celé vesnice nebo pole. Menstruační krev může být použita jako smrtící jed v čarodějnictví. Proto se s ní pojí četná tabu a zákazy, které ženy omezují, a to v mnohem větší míře než naše nošení vložek a nemožnost se koupat. V období menstruace přecházejí ženy dočasně do jiného postavení. Zkušenosti dívek a žen s menstruací v euroamerické kultuře nejsou univerzální. U nás se dívky za svou první menstruaci stydí, stále zde funguje tabu o menstruaci mluvit v mnoha společenských kontextech. Ale v jiné kultuře tomu může být jinak, například na Bali se o menstruaci veřejně bez rozpaků diskutuje, není soukromou záležitostí. Dívky zde vyrůstají obklopeny častými poznámkami o ženské menstruaci. I další aspekty ženské zkušenosti s menstruací jsou velice odlišné od té naší.

Podívejme se na příklady rituálů, tabu a zvyků, které jsou s menstruací spojeny v několika odlišných kulturách.

Rituální požívání menstruační krve v Bengálsku

Požívání menstruační krve je ústředním bodem tradice bengálských Baulů - potulných muzikantů, kteří vyznávající višnuismus. Menstruační krev pro ně znamená léčivý pramen emoční a duševní aktivity, je chápána jako mocná a bohatá tekutina. Projevuje se však její protikladnost, přestože je ceněna, také se jí obávají, protože stejně jako ostatní výměšky překračuje hranice mezi Já a okolím.

Rituál požívání menstruační krve je spojen s první menstruací dívek. Bengálská dívka Tara vypráví svůj příběh o příchodu první menstruace. Řekla o tom matce i otci, ten pro ni připravil speciální kus bavlněné látky, který měla nosit. Událost oznámili rodinnému guru a předali mu látku s kapkami menstruační krve. Guru látku uložil a sezval další svaté muže na slavnost do svého ašrámu. Rituál se konal další měsíc a mezitím krev uschla a látka ztvrdla. Guru vylouhoval látku v kravském mléku a pak do růžové tekutiny přidal další ingredience, které se používají při posvátných příležitostech: kokosové mléko, kafr, palmovou šťávu a cukr. Menstruační krev připomíná jed, ne ve smyslu nečistoty, ale protože má žhavou moc, která musí být před požitím ochlazena. Horkost ženského toku musí být tlumena kravským mlékem, které je chápáno jako studené. Také je před rituálem nutná ochlazující dieta, 14 dní předtím se musí jíst jen rýže a mléko.

Smíchaná tekutina byla nalita do skořápky kokosového ořechu a kolovala mezi všemi přítomnými, kteří ji usrkávali. Tato posvátná tekutina jedince transformuje: síla paměti a koncentrace se zvyšuje, pokožka získává zářivý vzhled, hlasy se stávají melodičtějšími a celé bytosti jsou naplněny štěstím, klidem a láskou.

V kontextu regenerace a udržování sociálních vazeb je menstruační krev definovaná jako čistá. Hodnota menstruační krve je spojena se zájmy lidí být milován/a a zůstat zdravý/á.

Rituály spojené s menstruací na Papue-Nové Guinee

Společnosti v horské oblasti Papuy-Nové Guiney považují menstruační krev za velice mocnou látku, která znamená potenciál reprodukce. Bez ní by plodnost skupiny zanikla. V kmeni Siane oslavují důležitost menstruace iniciačním rituálem, který je spojen s první menstruací a přechodem dívky do reprodukčního stavu. První menstruace je chápaná jako forma těhotenství a porod krve samotné. Dívka "porodí" v rodičovském domě skrytá za hradbu sladce vonících větví a přicházejí k ní muži z ostatních vesnic a zpívají venku písně, které mají ochraňovat jejího ducha. Tekoucí krev dívky znamená projev otcovského ducha v jejím těle. Je důležité, že "porod" této krve se odehrává na otcově půdě. Přítomnost mužů z jiných vesnic znamená, že od této chvíle se o dívku mohou ucházet a že se může vdát. Přechod dívky do mocného stavu ženství vyžaduje, aby se zabránilo jakémukoli ohrožení její menstruace.

Dalším rituálem spojeným s menstruační krví je rituál obnovy. Menstruační krev panny byla používána k uklidnění ducha země a nastolení přírodní rovnováhy. Dívčí menstruační krev nasbírali do bambusové trubky a brali ji na rituální cestu k posvátným místům. Na konci cesty byla krev hozena do jámy - obydlí ducha. Dívka, která krev darovala, se nemohla už nikdy účastnit reprodukce, nesměla rodit děti, ale zůstala ve společenském systému váženou ženou. V kmeni Hagen věří, že Ženský duch (Amb Kor) ohlašuje svou přítomnost a potřebu rituálu na svou počest zanecháním menstruační krve poblíž domu mužského vůdce, který měl zorganizovat oslavu. Rituál na počest Amb Kor je zaměřen hlavně na zlepšení plodnosti žen, prasat a půdy, a tím i blahobytu komunity.

Menstruační tabu

Na ženy jsou během menstruace uvalena různá tabu. Například na Bali ženy nesmí vstupovat do kuchyně a dělat běžné domácí úkoly, musí spát odděleně (buď v odděleném stanu nebo jen na podlaze), musí nosit speciální menstruační šaty a udržovat je odděleně od ostatního oblečení, měly by jíst z jiného nádobí. Také je zde tabu, které zakazuje sexuální styk během menstruace. Ženy však říkají, že porušení tabu nepoškozuje muže, ale jsou to ženy, kdo se kvůli tomu cítí zahanbeně. Absolutní zákaz se však vztahuje na návštěvu chrámu v době menstruace (a to platí i pro turistky navštěvující zemi) a na účast při jakémkoli rituálu. Ženy mezi první menstruací a menopauzou se také nesmějí dotýkat zvláštní dýky ve tvaru hada, ani ostruh bojových kohoutů, které jsou atributem mužnosti a jsou vysoce ceněny.

Říká se, že perioda trvá tři dny, poté si žena musí umýt vlasy a přijmout posvěcenou vodu. Až pak je teprve považována za čistou a normální. Velký problém představuje to, když ženy mají často menstruaci v době rituálů. Znamená to, že je něco špatně, žena nemá štěstí, je obětí magie a čarodějnictví.

Tabu jsou ospravedlňována tím, že menstruační krev je velmi silná a démoni ji mají rádi. Proto je nutné ženu ochraňovat a omezovat v pohybu, jinak by ji mohli dostihnout zlí duchové. Omezování ženy je také důležité pro ochranu členů celé komunity. Menstruující žena by mohla přilákat zlé duchy a vystavit tak ostatní nebezpečí. Proto ženy musely nosit oblečení, skrze které krev prosakovala, aby byla všem na očích.

Ačkoli tabu představuje "předepsanou neaktivitu", znamená to pro ženy i výhody. To, že menstruující žena nemusí vařit, pracovat v domácnosti a obsluhovat svého muže, jí dává pocit, že je raja (královna). Navíc menstruační tabu poskytují ženám jistou moc a vliv. Žena např. může použít svou menstruační krev k vyvolání duchů k provedení magie lásky na nevěrného či nepozorného manžela. Ženy mohou pravidla obejít různými způsoby, i když je zároveň budou respektovat. Mohou ovlivnit načasování periody tak, že jedí jídlo připravené ze syrové prasečí krve.

Menstruační chýše

Jedním ze způsobů, jak omezit menstruující ženy, je vymezení jim příslušného prostoru, což mohou být speciální místnosti, menstruační domy nebo chýše.

Například melanéský kmen Kwaio na ostrově Malaita rozlišuje všechny aspekty života podle základní dichotomie posvátné - nečisté. To ovlivňuje i postavení žen a mužů, muži jsou spojeni s posvátnem a ženy s nečistou oblastí. Tato symbolika se odráží i v uspořádání osady. Uprostřed vesnice jsou obytné domy, kde bydlí muži a ženy společně. Nahoře na kopci je posvátný mužský dům, kam ženy nesmějí, a dole pod kopcem na nečistém území je situována menstruační chýše určená pouze ženám. Ještě nečistější než menstruace je však porod, který se odehrává v oblasti pod menstruační chýší.

Postupem času však došlo ke změně chápání menstruačním chýší a ukázalo se, že je nelze vidět jen negativně . Dříve byly popisovány jako místo dočasného exilu, kde ženy musely trávit své dny samy, nudily se a ošklivily si samy sebe a své tělo. Současné výzkumy však ukazují, že v komunitách dochází k menstruační synchronii, to znamená, že ženy menstruují společně buď v novoluní nebo za úplňku. V menstruační chýši se tak nenachází žena sama, ale dochází zde k živému shromáždění menstruujících žen. Např. v kmeni Huaulu si ženy s sebou berou malé děti a přijímají návštěvy. V chýši probíhají různé příjemné aktivity - zpěv, hra na hudební nástroje, vyprávění příběhů, ruční práce, odpočinek, kojení a péče o malé děti. Menstruační chýše má velice společenskou povahu. V kmeni Pangia se v menstruačním obydlí vyskytují někdy i muži.

Chýše pro menstruující ženy sloužily také jako neverbální prostředek komunikace. Společenství mělo přehled o tom, které ženy navštěvují menstruační chýši a jsou tím pádem v reprodukčním období. Když žena přestala chodit do chýše, tento fakt oznamoval skupině, že je těhotná a že se brzy rozšíří jejich počet. Ukončení měsíčního rituálu žen po přechodu znamenalo transformaci ženy do další fáze sociálního statusu. Byla iniciována a mohla vstoupit do mužského domu, kde jí byla ukázána dříve zapovězená tajemství mužské společnosti.

Muži a menstruace

V kmeni Hua na Papue-Nové Guinee se menstruační krev neodlišuje od jiné krve. Menstruace chápána jako očista ženského těla a také jako příčina rychlejšího růstu dívek než chlapců. Proto zdejší muži, kteří nemají fyziologický cyklus ztráty krve jako ženy, praktikovali pouštění žilou, a tak se očišťovali a léčili různé bolesti.

V kmenech Hua a Pangia může dojít k "mužskému těhotenství". Muž, do jehož těla se dostala menstruační krev, ať už neúmyslnou konzumací nebo přes penis, je v nebezpečí. Nedovolená soulož s menstruující ženou v menstruační chatrči může mít za následek nemoc a smrt muže, pokud se sám nepřizná. Krev, se kterou byl v kontaktu, v jeho těle narůstá a musí být z jeho těla odstraněna. Odborník na rituály léčí postiženého muže v prázdné menstruační chýši. Léčba zahrnuje pouštění žilou a požívání výkalů manželky nejstaršího bratra. Léčba může být nahlížena jako rituální potrat, kterým se muž zbavuje ženského stavu. Ten je pro něj nebezpečný, protože muž nemá dělohu ani otvor ve vagíně pro vyloučení plodu, který se v jeho těle vytvořil z menstruační krve. Menstruační krev může na nesprávném místě způsobit zmatení sexuální identity. Mužské těhotenství znamená ztrátu mužskosti skrze transformační moc menstruační tekutiny, proto se muži obávají dostat se s ní do kontaktu.

Marta Kolářová

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.