Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Matka Boží je šťastná, že má chlapečka a ne holčičku, protože chlapec bude jen jednou ukřižován

Matka Boží je šťastná, že má chlapečka a ne holčičku, protože chlapec bude jen jednou ukřižován

23. červenec 2004
Matka Boží je šťastná, že má chlapečka a ne holčičku, protože chlapec bude jen jednou ukřižován
Nenad Djapič je genderově citlivým čtenářům znám především jako autor protestu proti šovinistickým výrokům senátora Kubery z konce minulého roku. Nenad Djapič je však člověk rozmanité tvořivosti. Je činný jako autor, scenárista, dramaturg a režisér ve filmu, televizi a divadle. Do jeho tvorby patří také malba. Právě skončila výstava Djapičových obrazů, výstavním sálem byl dům Djapičovy rodiny, který obrazy pro svůj velkorysý rozměr zaplnily celý.
Nenad Djapič je genderově citlivým čtenářům znám především jako autor protestu proti šovinistickým výrokům senátora Kubery z konce minulého roku. Nenad Djapič je však člověk rozmanité tvořivosti. Je činný jako autor, scenárista, dramaturg a režisér ve filmu, televizi a divadle. Do jeho tvorby patří také malba. Právě skončila výstava Djapičových obrazů, výstavním sálem byl dům Djapičovy rodiny, který obrazy pro svůj velkorysý rozměr zaplnily celý.

Nenad Djapič se narodil v roce 1948 v Jugoslávii. Po absolvování vyšší pedagogické školy ve Splitu studoval na přelomu 60. a 70. let divadelní a filmovou vědu na FF UK v Praze, poté dějiny umění na Frei Universität v Berlíně.

Kromě dlouhé řady převážně televizních filmů a seriálů pro děti režíroval také několik autorských televizních filmů pro dospělé a dva kinofilmy pro děti. Poslední z nich, Nevenina dlouhá cesta (2001) byl pro humanitární přístup k tématu válka očima dětí vzat pod patronaci Unicef.
Krátký koncepční dokument Causa Beli (realizovaný ve spolupráci s Krátkým filmem Praha), reagoval na válečné události na Balkáně, byl uveden na festivalu krátkého filmu v Oberhausenu v roce 1993.
Pro Českou televizi realizoval v roce 2001 Toulavý hotelbus v sérii Ego.

Kresbě a malbě se věnuje dlouhá léta, od 80. let tato záliba přerostla v souvislou tvorbu. Nenad Djapić se žádné grafické a malířské technice neučil systematicky, všechny používá podle svého. Cítí se ovlivněn naivní malbou, pravoslavnými ikonami, pozdní gotikou, islámskou kaligrafií, beuronskou školou, nazarény, prerafaelity, socialistickým realismem, tvorbou pacientů psychiatrie, stupiditou reklam, kýčovitými pohlednicemi, pornografií atd.
Stejnou měrou ho ovlivnila a usměrnila tvorba Váchala, Boudníka, Nikifora, Schroeder-Sonnensterna, Generaliće, u nichž obdivuje i způsob jejich života.

Žije paralelně v Berlíně a v Praze.

Samostatné výstavy:
1992 – Kunstamt Kreuzberg, Berlin
2001 – Galerie Appropos, Berlin
2003 – Kulturfabrik Neustrelitz, bei Berlin

www.aq-web.cz/nenad


Kontakt:
Pavla Frýdlová
tel. 608 508 345
e-mail: pavla.frydlova@centrum.cz

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.