Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › „Malé a střední podniky přejdou k řešení rovných příležitostí až s příchodem nové generace manažerů“

„Malé a střední podniky přejdou k řešení rovných příležitostí až s příchodem nové generace manažerů“

„Malé a střední podniky přejdou k řešení rovných příležitostí až s příchodem nové generace manažerů“
O malých a středních firmách v České republice, ale i v zahraničí, a také o misi sdružení Business and Professional Women Czech Republic jsme mluvily s jeho prezidentkou Lenkou Šťastnou.

O malých a středních firmách v České republice, ale i v zahraničí, a také o misi sdružení Business and Professional Women Czech Republic jsme mluvily s jeho prezidentkou Lenkou Šťastnou.

Čím to, podle Vás, je, že v souvislosti s proaktivní podporou diverzity, rovných příležitostí a harmonizace práce a rodiny, máme v ČR v povědomí spíše velké, nadnárodní firmy, než malé a střední podniky?

Většina velkých nadnárodních společností je na trhu daleko déle než naše menší nebo střední podniky, jejichž historie se většinou začala psát až po roce 1989. Tyto velké společnosti již pochopily důležitost toho, proč se věnovat otázkám diverzity, ale nejenom to. Vědí, že to pro ně může mít konkrétní obchodní a finanční přínosy. Může jim to zajistit dlouhodobou loajalitu zaměstnanců i zákazníků. Malé a střední podniky, podle mého názoru, přejdou k řešení rovných příležitostí a harmonizace práce a rodiny až s příchodem nové generace manažerů.

Když přijde na otázku pro-diverzitních a „pro-slaďovacích“ personálních politik, v čem jsou bariéry a v čem naopak výhody malých a středních podniků?

Malé a střední podniky mohou své pro-diverzitní a pro-slaďovací politiky implementovat relativně rychleji než velké korporace, kde se to musí často konzultovat s centrálou. Vzhledem k velikosti firmy mohou být přínosy těchto politik lépe a rychleji měřitelné. Paradoxně někdy mohou být bariérou samotní zaměstnanci, kteří neumí efektivně prosazovat a uplatňovat, případně komunikovat své potřeby. Častými bariérami mohou být obavy před zneužitím „výhod", stereotypy v pohledu na schopnosti žen, jejich postavení a roli ve společnosti.

Napadají Vás nějaké dobré praxe konkrétních malých a středních firem v ČR, které by stálo za to zviditelnit?

Jednou z takových společností, která je nositelem dobré praxe, je např. jazyková agentura Channel Crossings, dále společnosti ZEPHYR, Infinit apod.

Jsou na tom malé a střední firmy v zahraničí lépe - v jakých ohledech?

Myslím, že se to nedá takto jednoznačně říct. Určitě se této problematice věnují delší dobu, ale vždy a všude záleží na dalších aspektech, jako je postavení a chápání role ženy ve společnosti. Určitě jiná situace je ve Skandinávii a jiná ve Španělsku nebo Itálii.

Kdy a proč vzniklo sdružení Business and Professional Women Czech Republic a jaké jsou jeho cíle a aktivity?

Business and Professional Women Czech Republic je samostatným klubem v rámci BPW International, která působí v téměř 90 zemích světa. Posláním BPW ČR je napomáhat profesionálnímu i osobnímu rozvoji svých členek a posilovat tak jejich ekonomickou samostatnost. Hlavní aktivity představují organizace EQUAL PAY DAY v České republice, mentoring, prohlubování osvětové, poradenské, vzdělávací, výchovné činnosti. Pořádáme také celou řadu networkingových aktivit pro naše členky a jejich hosty.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.