Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › „Malé a střední podniky přejdou k řešení rovných příležitostí až s příchodem nové generace manažerů“

„Malé a střední podniky přejdou k řešení rovných příležitostí až s příchodem nové generace manažerů“

„Malé a střední podniky přejdou k řešení rovných příležitostí až s příchodem nové generace manažerů“
O malých a středních firmách v České republice, ale i v zahraničí, a také o misi sdružení Business and Professional Women Czech Republic jsme mluvily s jeho prezidentkou Lenkou Šťastnou.

O malých a středních firmách v České republice, ale i v zahraničí, a také o misi sdružení Business and Professional Women Czech Republic jsme mluvily s jeho prezidentkou Lenkou Šťastnou.

Čím to, podle Vás, je, že v souvislosti s proaktivní podporou diverzity, rovných příležitostí a harmonizace práce a rodiny, máme v ČR v povědomí spíše velké, nadnárodní firmy, než malé a střední podniky?

Většina velkých nadnárodních společností je na trhu daleko déle než naše menší nebo střední podniky, jejichž historie se většinou začala psát až po roce 1989. Tyto velké společnosti již pochopily důležitost toho, proč se věnovat otázkám diverzity, ale nejenom to. Vědí, že to pro ně může mít konkrétní obchodní a finanční přínosy. Může jim to zajistit dlouhodobou loajalitu zaměstnanců i zákazníků. Malé a střední podniky, podle mého názoru, přejdou k řešení rovných příležitostí a harmonizace práce a rodiny až s příchodem nové generace manažerů.

Když přijde na otázku pro-diverzitních a „pro-slaďovacích“ personálních politik, v čem jsou bariéry a v čem naopak výhody malých a středních podniků?

Malé a střední podniky mohou své pro-diverzitní a pro-slaďovací politiky implementovat relativně rychleji než velké korporace, kde se to musí často konzultovat s centrálou. Vzhledem k velikosti firmy mohou být přínosy těchto politik lépe a rychleji měřitelné. Paradoxně někdy mohou být bariérou samotní zaměstnanci, kteří neumí efektivně prosazovat a uplatňovat, případně komunikovat své potřeby. Častými bariérami mohou být obavy před zneužitím „výhod", stereotypy v pohledu na schopnosti žen, jejich postavení a roli ve společnosti.

Napadají Vás nějaké dobré praxe konkrétních malých a středních firem v ČR, které by stálo za to zviditelnit?

Jednou z takových společností, která je nositelem dobré praxe, je např. jazyková agentura Channel Crossings, dále společnosti ZEPHYR, Infinit apod.

Jsou na tom malé a střední firmy v zahraničí lépe - v jakých ohledech?

Myslím, že se to nedá takto jednoznačně říct. Určitě se této problematice věnují delší dobu, ale vždy a všude záleží na dalších aspektech, jako je postavení a chápání role ženy ve společnosti. Určitě jiná situace je ve Skandinávii a jiná ve Španělsku nebo Itálii.

Kdy a proč vzniklo sdružení Business and Professional Women Czech Republic a jaké jsou jeho cíle a aktivity?

Business and Professional Women Czech Republic je samostatným klubem v rámci BPW International, která působí v téměř 90 zemích světa. Posláním BPW ČR je napomáhat profesionálnímu i osobnímu rozvoji svých členek a posilovat tak jejich ekonomickou samostatnost. Hlavní aktivity představují organizace EQUAL PAY DAY v České republice, mentoring, prohlubování osvětové, poradenské, vzdělávací, výchovné činnosti. Pořádáme také celou řadu networkingových aktivit pro naše členky a jejich hosty.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.