Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích

Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích

Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích
Nejvyšší ocenění v kategorii nejmenších obcí si letos odnesl městys Lysice, který v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ není žádným nováčkem. V loňském roce se totiž umístil na třetím místě. Porota také velkým počtem bodů ohodnotila Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, který skončil jako druhý, a následoval Obecní úřad Oplany.

Nejvyšší ocenění v kategorii nejmenších obcí si letos odnesl městys Lysice, který v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ není žádným nováčkem. V loňském roce se totiž umístil na třetím místě. Porota také velkým počtem bodů ohodnotila Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, který skončil jako druhý, a následoval Obecní úřad Oplany.

Úřad městyse Lysice patří mezi malé úřady, celkově má jedenáct zaměstnanců a zaměstnankyň. I když není na úřadě vymezen specifický úvazek či jeho část na problematiku rovných příležitostí žen a mužů, tak tato tématika spadá do kompetencí starosty, který i v rámci personální politiky musí rovné příležitosti a nediskriminační opatření zohledňovat. Pracovní řád i vnitřní platový předpis zahrnují zákonná opatření vztahující se k diskriminaci, navíc se úřad snaží zohledňovat problematiku gender mainstreamingu při podávání vlastních projektových žádostí. Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mají možnost pracovat v rámci flexibilních pracovních úvazků a také možnost osobního volna nejen v případě péče o závislou osobu, ale také při vyřizování různých osobních záležitostí.

Rtyně usiluje o to, aby finanční prostředky směřované na neziskové aktivity byly distribuovány rovnoměrně na aktivity žen a mužů: není proto financován jen fotbal jako v řadě jiných obcí, ale také sportovní oddíly žen nebo taneční kroužky. Obec podporuje i mateřské centrum a investovala do přestavby mateřské školy, což umožní navýšení její kapacity. Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mají možnost individuálně si rozvrhnout pracovní dobu a rodiče na rodičovské dovolené mohou využívat práce na dohodu o provedení práce v případě pracovní neschopnosti nebo dovolené jiného zaměstnance či zaměstnankyně. Osoby na mateřské a rodičovské dovolené mohou také využívat výhody, které nabízí sociální fond.

Oplany pak mají respekt k rovným příležitostem zahrnutý ve svém etickém kodexu a v rámci rozpočtu obec podporuje rodiny s dětmi, sociálně slabé a také seniory a seniorky, kterým hradí manipulační poplatky u lékaře, v nemocnici a v lékárnách. Úřad také přizpůsobuje úřední hodiny potřebám občanů a občanek a je možné dohodnout si návštěvu i na víkend.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.