Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích

Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích

Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích
Nejvyšší ocenění v kategorii nejmenších obcí si letos odnesl městys Lysice, který v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ není žádným nováčkem. V loňském roce se totiž umístil na třetím místě. Porota také velkým počtem bodů ohodnotila Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, který skončil jako druhý, a následoval Obecní úřad Oplany.

Nejvyšší ocenění v kategorii nejmenších obcí si letos odnesl městys Lysice, který v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ není žádným nováčkem. V loňském roce se totiž umístil na třetím místě. Porota také velkým počtem bodů ohodnotila Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, který skončil jako druhý, a následoval Obecní úřad Oplany.

Úřad městyse Lysice patří mezi malé úřady, celkově má jedenáct zaměstnanců a zaměstnankyň. I když není na úřadě vymezen specifický úvazek či jeho část na problematiku rovných příležitostí žen a mužů, tak tato tématika spadá do kompetencí starosty, který i v rámci personální politiky musí rovné příležitosti a nediskriminační opatření zohledňovat. Pracovní řád i vnitřní platový předpis zahrnují zákonná opatření vztahující se k diskriminaci, navíc se úřad snaží zohledňovat problematiku gender mainstreamingu při podávání vlastních projektových žádostí. Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mají možnost pracovat v rámci flexibilních pracovních úvazků a také možnost osobního volna nejen v případě péče o závislou osobu, ale také při vyřizování různých osobních záležitostí.

Rtyně usiluje o to, aby finanční prostředky směřované na neziskové aktivity byly distribuovány rovnoměrně na aktivity žen a mužů: není proto financován jen fotbal jako v řadě jiných obcí, ale také sportovní oddíly žen nebo taneční kroužky. Obec podporuje i mateřské centrum a investovala do přestavby mateřské školy, což umožní navýšení její kapacity. Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mají možnost individuálně si rozvrhnout pracovní dobu a rodiče na rodičovské dovolené mohou využívat práce na dohodu o provedení práce v případě pracovní neschopnosti nebo dovolené jiného zaměstnance či zaměstnankyně. Osoby na mateřské a rodičovské dovolené mohou také využívat výhody, které nabízí sociální fond.

Oplany pak mají respekt k rovným příležitostem zahrnutý ve svém etickém kodexu a v rámci rozpočtu obec podporuje rodiny s dětmi, sociálně slabé a také seniory a seniorky, kterým hradí manipulační poplatky u lékaře, v nemocnici a v lékárnách. Úřad také přizpůsobuje úřední hodiny potřebám občanů a občanek a je možné dohodnout si návštěvu i na víkend.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.