Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích

Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích

Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích
Nejvyšší ocenění v kategorii nejmenších obcí si letos odnesl městys Lysice, který v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ není žádným nováčkem. V loňském roce se totiž umístil na třetím místě. Porota také velkým počtem bodů ohodnotila Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, který skončil jako druhý, a následoval Obecní úřad Oplany.

Nejvyšší ocenění v kategorii nejmenších obcí si letos odnesl městys Lysice, který v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ není žádným nováčkem. V loňském roce se totiž umístil na třetím místě. Porota také velkým počtem bodů ohodnotila Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, který skončil jako druhý, a následoval Obecní úřad Oplany.

Úřad městyse Lysice patří mezi malé úřady, celkově má jedenáct zaměstnanců a zaměstnankyň. I když není na úřadě vymezen specifický úvazek či jeho část na problematiku rovných příležitostí žen a mužů, tak tato tématika spadá do kompetencí starosty, který i v rámci personální politiky musí rovné příležitosti a nediskriminační opatření zohledňovat. Pracovní řád i vnitřní platový předpis zahrnují zákonná opatření vztahující se k diskriminaci, navíc se úřad snaží zohledňovat problematiku gender mainstreamingu při podávání vlastních projektových žádostí. Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mají možnost pracovat v rámci flexibilních pracovních úvazků a také možnost osobního volna nejen v případě péče o závislou osobu, ale také při vyřizování různých osobních záležitostí.

Rtyně usiluje o to, aby finanční prostředky směřované na neziskové aktivity byly distribuovány rovnoměrně na aktivity žen a mužů: není proto financován jen fotbal jako v řadě jiných obcí, ale také sportovní oddíly žen nebo taneční kroužky. Obec podporuje i mateřské centrum a investovala do přestavby mateřské školy, což umožní navýšení její kapacity. Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mají možnost individuálně si rozvrhnout pracovní dobu a rodiče na rodičovské dovolené mohou využívat práce na dohodu o provedení práce v případě pracovní neschopnosti nebo dovolené jiného zaměstnance či zaměstnankyně. Osoby na mateřské a rodičovské dovolené mohou také využívat výhody, které nabízí sociální fond.

Oplany pak mají respekt k rovným příležitostem zahrnutý ve svém etickém kodexu a v rámci rozpočtu obec podporuje rodiny s dětmi, sociálně slabé a také seniory a seniorky, kterým hradí manipulační poplatky u lékaře, v nemocnici a v lékárnách. Úřad také přizpůsobuje úřední hodiny potřebám občanů a občanek a je možné dohodnout si návštěvu i na víkend.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.