Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Levi Strauss Foundation se podílí na podpoře uplatnění mladých žen v občanské společnosti

Levi Strauss Foundation se podílí na podpoře uplatnění mladých žen v občanské společnosti

Levi Strauss Foundation se podílí na podpoře uplatnění mladých žen v občanské společnosti
V pěti zemích Střední a Východní Evropy proběhl v minulém roce v návaznosti na projekt Young Women’s Leadership Institute (1999-2001) program "Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami". Program byl stejně jako předchozí ročník podpořen Nadací Leviho Strausse (USA), koordinován byl sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily se jej pětičlenné skupiny žen z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Srbska.al
V pěti zemích Střední a Východní Evropy proběhl v minulém roce v návaznosti na projekt Young Women’s Leadership Institute (1999-2001) program "Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami". Program byl stejně jako předchozí ročník podpořen Nadací Leviho Strausse (USA), koordinován byl sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily se jej pětičlenné skupiny žen z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Srbska.

Mladé ženy, které byly v jednotlivých zúčastněných zemích vybrány ve výběrovém řízení, se v dubnu 2003 zúčastnily školení v Bratislavě. To se v první řadě zaměřilo na interaktivitu v dovednostech efektivní komunikace, řešení konfliktů a úspěšné spolupráce v lokalitě. Poté se pravidelně konaly schůzky účastnic v koordinátorských organizacích, na nichž mladé ženy vytvořily plány vlastních iniciativ a postupně je ve svých cílových skupinách realizovaly. Každá z dívek v průběhu 18ti měsíců zorganizovala v nevládní neziskové organizaci minimálně tři akce pro znevýhodněné osoby, resp. pro další lidi, kteří pro znevýhodněné pracují. Cílovými skupinami mohly být např. děti v dětských domovech, zdravotně postižení, Rómové a příslušníci menšin, cizinci žijící na našem území, uprchlíci z uprchlických táborů, ženy na mateřské dovolené, drogově závislí atd.

Za Českou republiku se projektu zúčastnily Alice Szcepaniková, Šárka Mádlová, Ilona Bímová, Branislava Vargová a Romana Vylitová.

Organizace Partners-Czech založená v roce 1991 a vedená Danou Rabiňákovou si klade za cíl podporovat rozvoj demokracie v České republice. Partners-Czech působí v různých oblastech včetně vzdělávání, rozvoje neziskových organizací, a podpory projektů etnických skupin a mládeže.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.