We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Levi Strauss Foundation se podílí na podpoře uplatnění mladých žen v občanské společnosti

Levi Strauss Foundation se podílí na podpoře uplatnění mladých žen v občanské společnosti

Levi Strauss Foundation se podílí na podpoře uplatnění mladých žen v občanské společnosti
V pěti zemích Střední a Východní Evropy proběhl v minulém roce v návaznosti na projekt Young Women’s Leadership Institute (1999-2001) program "Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami". Program byl stejně jako předchozí ročník podpořen Nadací Leviho Strausse (USA), koordinován byl sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily se jej pětičlenné skupiny žen z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Srbska.al
V pěti zemích Střední a Východní Evropy proběhl v minulém roce v návaznosti na projekt Young Women’s Leadership Institute (1999-2001) program "Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami". Program byl stejně jako předchozí ročník podpořen Nadací Leviho Strausse (USA), koordinován byl sítí center Partners for Democratic Change International. Zúčastnily se jej pětičlenné skupiny žen z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Srbska.

Mladé ženy, které byly v jednotlivých zúčastněných zemích vybrány ve výběrovém řízení, se v dubnu 2003 zúčastnily školení v Bratislavě. To se v první řadě zaměřilo na interaktivitu v dovednostech efektivní komunikace, řešení konfliktů a úspěšné spolupráce v lokalitě. Poté se pravidelně konaly schůzky účastnic v koordinátorských organizacích, na nichž mladé ženy vytvořily plány vlastních iniciativ a postupně je ve svých cílových skupinách realizovaly. Každá z dívek v průběhu 18ti měsíců zorganizovala v nevládní neziskové organizaci minimálně tři akce pro znevýhodněné osoby, resp. pro další lidi, kteří pro znevýhodněné pracují. Cílovými skupinami mohly být např. děti v dětských domovech, zdravotně postižení, Rómové a příslušníci menšin, cizinci žijící na našem území, uprchlíci z uprchlických táborů, ženy na mateřské dovolené, drogově závislí atd.

Za Českou republiku se projektu zúčastnily Alice Szcepaniková, Šárka Mádlová, Ilona Bímová, Branislava Vargová a Romana Vylitová.

Organizace Partners-Czech založená v roce 1991 a vedená Danou Rabiňákovou si klade za cíl podporovat rozvoj demokracie v České republice. Partners-Czech působí v různých oblastech včetně vzdělávání, rozvoje neziskových organizací, a podpory projektů etnických skupin a mládeže.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.