Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

Křest publikace Tváří v tvář

23. března 2011 (středa)
Zveme vás na představení nové publikace Tváří v tvář Gender jako metodologická kategorie literárních analýz - Blanka Knotková- Čapková a kol., která vznikla ze spolupráce mezi vyučujícími a studujícími na Katedře genderových studií FHS UK v Praze.

Pozvánka na Křest Tváří v tvář: gender jako metodologická kategorie literárních analýz - Blanka Knotková- Čapková a kol.

Zveme vás na představení nové publikace Tváří v tvář, která vznikla ze spolupráce mezi vyučujícími a studujícími na Katedře genderových studií FHS UK v Praze.

Pozoruhodná je různorodost literárních témat, která si autorky [této publikace] volily. Taková různorodost svědčí (s trochou nadsázky) o tom, že intencionální genderově zaostřená interpretace se na poli literatury nemůže s žádným tématem minout. Zároveň ovšem spektrum témat obecněji poukazuje k nepominutelným genderovým „vlastnostem“ tvorby výrazných individualit; tvorby, která v současném českém kulturním vědomí rezonuje, ať je provenience české či nečeské. (Z lektorského posudku PhDr. Evy Kalivodové, Ph.D., FF UK v Praze

Předložená práce je výjimečná v několika ohledech. Jako první bych chtěla vyzvednout její myšlenku veřejně zpřístupnit „studentské“ příspěvky, protože je to účinný způsob, jak podchytit a rozvíjet vědecké talenty v průběhu studia, a to již na úrovni studia magisterského. … S tím souvisí i „vedlejší“ efekt – a to prohloubení vzájemné spolupráce samotných vyučujících. O tom svědčí společný úvod Banky Knotkové-Čapkové, Terezy Kynčové a Jana Matonohy, ve kterém byli schopni skloubit a propojit svá vlastní teoreticko-metodologická východiska a přístupy do podoby, která je nechává zaznít v polylogu, kdy jeden „hlas“ obohacuje a reaguje na druhý. … [tato publikace ] se zabývá aktuální a teoreticky nosnou problematikou, v českém akademickém prostředí zatím ne příliš rozpracovanou a akceptovanou. Teoreticky analyzuje možnosti uplatnění kategorie genderu v oblasti analýzy literárních děl a „prakticky“ tyto přístupy uplatňuje při interpretacích konkrétních literárních děl. Obohatí nejen feministickou a literární teorii, ale i interpretační praxi a nabídne „nové“ čtení některých literárních děl.
(Z lektorského posudku Doc. PhDr. Zdeňky Kalnické, CS.c., FF OU v Ostravě)

Z obsahu:
Gender jako metodoligická kategorie literárních analýz
Feministická filosofie jazyka - svébytný teoretický směr zakládající požadavekl genderově senzitivního vyjadřování
Sebeobětování žen jako povinnost, nebo vlastní rozuhodnutí? - literární analýza divadelního scénáře Prolomit vlny se zaměřením na hlavní hrdinku Bess
Prosefionální žena Vladimíra Párala - nejznámější ženská hrdinka Páralovy černé pentalogie ve světle feministické literární kritiky
Žena, kterou lízaly šelmy - archetypální analýza Helgy Klímové Utrpení knížete Sternenhocha
Feministické archetypy v pohádkách Karla Šiktance: genderová perspektiva
Měla svou ras a svůj původ - Lustigovy hrdinky Kateřina \horovitzová a Dita Saxová
"...Vidíte jí kostelničku!" - genderová analýza postavy Kostelničky z díla Její pastorkyňa od Gabriely Preissové
Genderová analýza povídky Do siete odetá Jany Juráňové

Publikaci je možné zakoupit na místě nebo objednat v internetovém knihkupectví nebo vypůjčit přímo v knihovně. V případě dotazů, kontaktujte: knihovna@genderstudies.cz.

Akce se koná 23.3. 2011 od 18 hod, v prostorách knihovny Gender Studies, o.p.s. Gorazdova 20 Praha 2.

místo:  Gorazdova 20 120 00 Praha 2 , Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Michaela Svatošová     tel.:  +420 224 913 350

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.